Software Department

Search form

Department Cooperation with Sigma Software

Sigma Software and Lviv Polytechnic University start cooperation on “knowledge triangle” model

Read more
Department Cooperation with Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

The scientific activity of the Department of Software

Науково-дослідна робота кафедри з початку діяльності проводилась за напрямком "Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем". Сюди входили такі дослідження: математичне та програмне забезпечення для розв'язування комбінаторних задач великої та надвеликої розмірності; системний аналіз в біосоціальних системах; алгоритми нечіткої кластеризації для оптимізаційних задач моделювання та проектування; людино-машинні інтерфейси опрацювання зображень, математичне та програмне забезпечення для моделювання теплових задач при проектуванні ІС. На даний момент на кафедрі діє наукова школа «Інформаційні технології проектування складних процесів, об’єктів та систем» та ряд наукових груп.

Підготовка спеціалістів вищого кваліфікаційного рівня, кандидатів та докторів наук, ведеться в рамках аспірантури при кафедрі (керівники – професор Базилевич Р. П., професор Журавчак Л. М., професор Мельник Р. А., професор Федасюк Д. В., професор Яковина В. С.)

За роки існування кафедра підготувала дванадцятьох кандидатів технічних наук та трьох докторів наук. На даний час на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти навчається четверо аспірантів очної форми навчання.

Кафедра провела ряд міжнародних наукових конференцій з проблем українізації комп'ютерів, сучасних проблем комп'ютерних наук. Підтримуються міжнародні наукові зв'язки з університетами США, Швеції, Польщі, Португалії, Великої Британії, Німеччини, Словаччини.Software Department Current International Projects:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
Software Department IT partners:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale