Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Базилевич Роман Петрович

доктор технічних наук, професор,
професор кафедри програмного забезпечення


Вчений в галузі комп’ютерних наук, Академік Академії інженерних наук України, дійсний член та голова комісії інформатики та кібернетики Наукового товариства ім. Шевченка, старший (senior) член комп’ютерної асоціації США (АСМ), феллов Інституту інженерів-електриків Великобританії (ІЕЕ), професор, доктор технічних наук. Засновник у Львівській політехніці однієї з перших в Україні кафедри програмного забезпечення, її організатор.

Створив власну наукову школу в галузі комп’ютерного проектування та математичного моделювання. Підготував 12 кандидатів наук, двоє з яких захистили докторські дисертації. Запропоновані та розвинуті ним методи розв'язування важковирішуваних комбінаторних задач та комп’ютерного проектування (оптимального згортання схеми, ієрархічного розміщення з багаторівневою оптимізацією, сканувальної області, гнучкого трасування, синтезу плоских укладок, задачі комівояжера) набагато років випередили подібні дослідження інших вчених та стали загальновизнаними, використовуються провідними фірмами світу, увійшли в навчальні посібники.

Під його науковим керівництвом виконано 72 науково-дослідних проекти, в тому числі за планами Комітету з питань науки та технологій України, Міністерства освіти України, Міністерства оборони України, за французько-українською програмою "Дніпро", білорусько-українською програмою, багатьох провідних науково-виробничих організацій. Переможець конкурсу наукових проектів фірми INTEL.

Експерт Єврокомісії з проблем інформатики. Стажувався в Гарвардському університеті за програмою ім. Фулбрайта уряду США, виконував наукові дослідження в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, виступав з науковими доповідями в багатьох провідних університетах та науково-дослідних організаціях США, Росії, Франції, Польщі (INTEL Strategic CAD Labs in Portland, IBM Austin Research Lab, CADENCE in San-Jose, Центр перспективних досліджень з комп’ютерних наук в Делі).

Ініціював проведення та очолював ряд конференцій: з автоматизованого проектування, сучасних проблем в комп’ютерних науках, п’ять міжнародних конференцій з проблем українізації комп’ютерів.

- Заслужений діяч науки і техніки України,
- Почесний професор НУ "Львівська пролітехніка",
- підготував 14 кандидатів наук, двоє з яких захистили докторські дисертації та працюють у Львівській політехніці.

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, радіотехніка

Професійна діяльність

 • з 2001 р. - професор кафедри програмного забезпечення НУ «Львівська політехніка»;
 • 2000 - 2001 рр. - стажування у Гарвардському Університеті;
 • 1995 - 1996 рр. - науковець-дослідник у Каліфорнійському університеті Сан-Дієго;
 • 1990 - 2001 рр. - завідувач кафедри програмного забезпечення НУ «Львівська політехніка», її організатор;
 • 1984 - 1990 рр. - завідувач кафедри прикладної математики Львівського політехнічного інституту;
 • 1967 - 1984 рр. - доцент кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури Львівського політехнічного інституту;
 • 1958 - 1967 рр. - аспірант, молодший та старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту Академії наук України.

Викладацька діяльність

 • "Гнучкі процеси інженерії програмного забезпечення";
 • "Інженерія програмного забезпечення для паралельних та розподілених систем";
 • "Комбінаторні методи та алгоритми".

Наукові інтереси

 • комп'ютерні науки;
 • алгоритми;
 • дискретна оптимізація;
 • важковирішувані комбінаторні задачі високої розмірності;
 • автоматизація проектування.

Публікації

Понад 350, включаючи 3 монографії, 11 винаходів.
Монографії, навчальні посібники та препринти
 1. Базилевич Р.П. Декомпозиционные и топологические методы автоматизированного коструирования электронных устройств.- Львов: Вища школа, 1981.- 168 с.
 2. Базилевич Р.П. Методы синтеза топологии плоских укладок электронных узлов: Учеб. пособие по курсу "Математическое обеспечение САПР".- Львов: Вища школа, 1986.- 64 с.
 3. Базилевич Р.П. Алгоритмические методы гибкой трассировки межсоединений.К., Ин-т Кибернетики АН Украины, Препринт- 79-6, 1979.- 52 с.
 4. Базилевич Р.П. Нелiнiйнi безреактивнi кола / Під ред. проф. Б.I.Блажкевича.- К: Наук. думка, 1967.- 115 с.
Вибрані публікації
 1. Bazylevych R., Duypas R., Kutelmakh. Scanning-area algorithms for clustered TSP. Proc. of the Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies. Lviv Polytechnic National University, Lviv, Sept 28 – 30, 2006, Lviv, pp. 148 -152.
 2. Bazylevych R.P. Non-Linear Nonreactive Network Analysis. Summer school on circuit theory 1968: Short Contribytions. Institute of Radio-engineering and Electronics Czechoslovak Academy of Sciences.- Prague, 1968, pp. 23-28.
 3. R.Bazylevych, T.Telyuk. VLSI and PCB Elements Placement Optimizing Uzing "Scanning Area" Method. Brno, Czech Republic, 1997.
 4. R.P.Bazylevych, R.A.Melnyk, O.H.Rybak. Circuit partitioning for FPGAs by the optimal circuit reduction method. VLSI Design, Special Issue, Vol.11, No. 3, 2000, pp.237-248.
 5. R.P.Bazylevych, T.M.Telyuk, Horlata M.M., Hladshteyn A.Ya., Rybak O.H. The investigation of partitioning parameters influence for placement element's performance by the method of hierarchical decomposition. Visnyk Lviv Polytechnic State University `The Computer Engineering and Information’s Technologies`, # 351, 1998, pp.136-141 (In Ukrainian).
 6. Roman Bazylevych. Large and very large size intractable combinatorial SOC and VLSI physical design problem: How to solve them with high quality? Науково-техн. журнал “Радіоелектроніка та інформатика”, № 3, Харків, 2003, с. 91 –94.
 7. Р.П. Базилевич, Р.К. Кутельмах. Алгоритм оптимізації розв'язків задачі комівояжера у локальній області // Радіоелектрон. і комп'ют. системи. — 2009. — N 7. — С. 41-45. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.
 8. Р. Базилевич, Р. Кутельмах. Алгоритми динамічного формування моделі робочого поля для задачі комівояжера з кластерним розподілом точок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Комп'ют. науки та інформ. технології. — 2006. — N 565. — С. 200-206. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
 9. Базилевич Р.П Тыкайло С.В Шпак Н.Е. Комплексы программ "Покрытие", "Компоновка", "Размещение". Сб."Прикладные програмные средства автоматизации конструкторского проектирования РЭА и БИС". 1988, Вып. 3. Пенза, с.9-12.
 10. Базилевич Р.П Тыкайло С.В Шпак Н.Е. Подсистема проектирования топологии МаБИС.- Там же с. 18-19..
 11. Базилевич Р.П., Ю.М. Романишин. Анализ радиоэлектронных цепей методом оптимального свёртывания подсхем. Изв.вузов. Радиоэлектроника. 1977, N 6.- c.52-56.
 12. Базилевич Р.П. Застосування ієрархічного кластерного аналізу для розв’язування важкопіддатливих (неполіноміальних) комбінаторних задач схемного типу великої та надвеликої розмірності. Міжнародна школа-семінар “Питання оптимізації обчислень”, Ін-т кібернетики НАНУ, Кацивелі, 12 – 19 вересня 2003 р.
 13. Базилевич Р.П. Ієрархічні кластеризація, декомпозиція та багаторівневе макромоделювання – ефективні засоби розв’язування комбінаторних задач схемного типу великої та надвеликої розмірності. Збірник наукових праць “Сучасні проблеми в комп’ютерних науках”, ДУ “Львіська політехніка”, 2000, с.15-30.
 14. Базилевич Р.П. Макромоделирование в задачах размещения элементов электронных узлов. Электронное моделирование.- К., 1981.- N3.- с.82-88.
 15. Базилевич Р.П. Основные принципы и обобщения алгоритмических методов гибкой трассировки межсоединений. Управляющие системы и машины.- К., 1977, N 6.- с.103-112.
 16. Базилевич Р.П. Подольський І.В. Дем’янець Т.І. Алгоритмічна та програмна реалізація побудови дерева згортання для задач великих розмірностей Вісник ДУ ЛП, ”Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, Львів,1999.
 17. Базилевич Р.П. Применение декомпозиции при решении задачи размещения элементов на конструктивных узлах // Вестник ЛПИ "Доклады и научные сообщения". - Львов, 1979. - № 136. С. 43 - 46.
 18. Базилевич Р.П. Розбиття складних систем на частини методом оптимального згортання схеми. Комп’ютерні технології друкарства. Українська академія друкарства, 2000, с.123-134.
 19. Базилевич Р.П. Управление декомпозицией схемы на основе метода параллельного свертывания // Вестник ЛПИ "Доклады и научные сообщения". - Львов, 1979. - № 134. С. 77 - 81.
 20. Базилевич Р.П., Щерб’юк І.В. Оптимізація розміщення методом точкового сканування. Комп’ютерні технології друкарства. Українська академія друкарства, 2000, с.179-182.
 21. Базилевич Р.П., Мельник Р.А. Размещение элементов в подсистеме проектирования топологии матричных БИС. В сб.: “Машинные методы проектирования электронно-вычислительной аппаратуры. Тезисы докладов республіканског семинара. Каунас. РПВНТО ПП им.Вавилова, 1988. с. 20-21.
 22. Базилевич Р.П., Мельник Р.А., Гуць А Использование алгоритмов компоновки для размещения элементов МаБИС. Вестник ЛПИ Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств.- №44, 1988. − с.99-100.
 23. Базилевич Р.П., Мельник Р.А., Тыкайло С.В. Реализация критериев трассируемости в декомпозиционных алгоритмах компоновки и размещения В сб.: “Автоматизация конструкторского проектирования РЭА и ЭВА”. -Пенза, 1988. с.30-31.
 24. Базилевич Р.П., Мельник Р.А., Тыкайло С.В. Шпак Н.Е Иерархическое проектирование топологии БИС Там же. с. 110-112.
 25. Базилевич Р.П., Мельник Р.А.,Особенности организации подсистемы проектирования и многоуровневого проектирования топологии МаБИС. В сб.: Автоматизация производства радиоэлектронных устройств и средств управления. Москва.
 26. Базилевич Р.П., Николов Н.П. Приложение на метода "сканираща област" при неограничено монтажно поле. // Науч.-техн. журн. "Електротехника и електроника". - София, 1991.- N 5-6.- с. 13-14.
 27. Базилевич Р.П., О.З. Ясеницкий. Модели топологии трасс на регулярных структурах в алгоритмах гибкой трассировки. Изв.вузов. Радиоелектроника.- 1978.- 221 0, N 11.- с.74-79.
 28. Базилевич Р.П., Панькив М.П. Исследование особенностей оптимизации размещения элементов методом сканирующей области // Изд. вузов СССР. "Радиоэлектроника". - М., 1983. - Т. 26. - № 6. С. 64-67.
 29. Базилевич Р.П., Панькив М.П. Оптимизация размещения элементов методом сканирующей области и особенности ее реализации // Вестник ЛПИ. - Львов, 1981. - № 152. С. 7-10.
 30. Базилевич Р.П., Парканий И.В., Эрнст С.Б. Алгоритмическое обеспечение программ трассировки существенно нерегулярных структур. // В кн.: Вычислительная техника. - Вильнюс, 1979. - Т. 12. - С.29-32.
 31. Базилевич Р.П., Подольський І.В., Базилевич П.Р. Ієрархічна кластеризація – ефективний засіб розв’язування неполіноміальних комбінаторнтх задач схемного типу високої розмірності. В журн.: Штучний інтелект, НАН України, № 3, 2002, с. 447-483.
 32. Базилевич Р.П., Подольський І.В.. Ієрархічна кластеризація складних схем. № 392, “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, 2000,с.155-158.
 33. Базилевич Р.П., Рачинський М.П. Лінійне та кільцеве розміщення елементів методами багаторівневої декомпозиції та сканувальної області. Збірник наукових праць “Сучасні проблеми в комп’ютерних науках”, ДУ “Львіська політехніка”, 2000, с.79-83.
 34. Базилевич Р.П., Рачинський М.П.. Підвищення ефективності методу сканувальної області. Комп’ютерні технології друкарства. Українська академія друкарства, №52000,с.210-215.
 35. Базилевич Р.П., Телюк Т.М, Подольський І.В. Дем’янець І.В., Ступінський Р.П. Дослідження задачі проектування топології розміщення елементів при проектуванні ВІС. Вісник ДУЛП №370”Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, Львів,1999, с.86-90.
 36. Базилевич Р.П., Телюк Т.М. Деякі можливості підвищення якості розміщення елементів методом сканувальної області на основі стохастичних алгоритмів // Вісник ДУ “Львівська політехніка””"Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології". - Львів. - 1999. - № 386. С.148-153.
 37. Базилевич Р.П., Телюк Т.М. Застосування “мутацій” як складової частини апарату генетичних алгоритмів для розміщення елементів ВІС та ДП на основі методу сканувальної області. − Львів, в-во ДУ «Львівська політехніка», Комп’ютерний вісник – 95, 1995, с.6-11.
 38. Базилевич Р.П., Телюк Т.М. Оптимізація арифметичних процедур в методі сканувальної області. // Комп’ютерний вісник ДУ "Львівська політехніка". - Львів, 1994. - С. 5-10.
 39. Базилевич Р.П., Телюк Т.М.. Щербина О.О. “Метод стохастичної сканувальної області як ефективний апарат для розв’язування задачі оптимізації розміщення елементів. Вісник ДУ ЛП “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, Львів,1999,
 40. Базилевич Р.П., Ткаченко С.П. Применение параллельного подхода к решению задачи покрытия схемы подсхемами из заданного набора // Вестник ЛПИ "Доклады и научные сообщения" - Львов, 1977. - № 8. - С. 120-122.
 41. Базилевич Р.П., Ткаченко С.П. Решение задачи разбиения методом параллельного свертывания // В кн.: Вычислительная техника. - Каунас, 1975. - Т.7. - С. 295-298.
 42. Базилевич Р.П., Щерб’юк І.Ф. Початкове розміщення елементів нарощуванням // Вісник НУЛП "Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології". - Львів, 2000. - № 392. - С. 54-57.
 43. Базилевич Р.П., Щерб’юк І.Ф. Штучна ієрархічна кластеризація в задачах розміщення різногабаритних елементів. В журн.: Штучний інтелект, НАН України, № 3, 2002, с. 484-489.
 44. Базилевич Р.П., Щербюк И.Ф. Алгоритмические и программные средства для размещения разногабаритных элементов на конструктиве. Автоматизация проектирования дискретных устройств. ОИРИ НАН Беларуси, Минск, 2007, с. 157 – 164.
 45. Базилевич Р.П., Рибак О.Г. Алгоритм початкового пакування програмованих логічних матриць на основі оптимального згортання схеми. Вісник ДУ ”Львівська політехніка” “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, № 385 Львів 2000, с.10-12.
 46. Базилевич Р.П., Рибак О.Г. Оптимізація пакування програмованих логічних матриць на основі оптимального згортання схеми. Вісник ДУ ”Львівська політехніка” “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, № 385, Львів 2000 , с. 6-9.
 47. Базилевич, Д. Алієва Формування плоских укладок для лінійчатих структур електронних вузлів. Вісник НУ «Львівська політехніка», № , «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», Львів, 2003, с.
 48. Р. Базилевич, Р. Дюпа, Р. Кутельмах. Використання алгоритмів локальної оптимізації для розв'язування задачі комівояжера з кластерним розподілом точок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Комп'ют. науки та інформ. технології. — 2006. — N 565. — С. 207-211.
 49. Р. Базилевич, Р. Кутельмах. Декомпозиційні алгоритми для розв'язування задачі комівояжера // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Комп'ют. науки та інформ. технології. — 2007. — N 598. — С. 138-148.
 50. Р. Базилевич, А. Ждан. Ієрархічна кластеризація складних схем // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Комп'ют. науки та інформ. технології. — 2008. — N 616. — С. 41-46.
 51. Р.П. Базилевич, І.В. Подольський. Ієрархічна кластеризація складних схем: застосування та шляхи реалізації // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ". — 2003. — Вип. 40. — С. 31-38.
 52. Мельник Р.А Базилевич Р.П.. Тыкайло С.В Алгоритмы размещения функциональных элементов МаБИС - Сб. "Автоматизация проектирования в электронике". 1991, № 44. ст. 66-71.
 53. Р. Базилевич, І. Подольський І.В. Дослідження алгоритмічних та прогамних засобів для оптимізації розбиття шляхом перенесення кластерів. В зб. “Комп’ютерні технології друкарства”, УАД, № 9, 2002, Львів, с.71-77.
 54. Р. Базилевич, І. Подольський. Алгоритмічна реалізація конструктивного розбиття схем. Вісник НУ «Львівська політехніка», № 450, «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», Львів, 2002, с. . 170-174.
 55. Р. Базилевич, І. Щерб’юк. Застосування ієрархічної кластеризації для розміщення ріногабаритних елементів. Вісник НУ «Львівська політехніка», № 450, «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», Львів, 2002, с. . 80-84.
 56. Р. Базилевич, І. Щерб’юк. Початкове розміщення елементів методом групування та дворівневого макромоделювання // Вісник НУ «Львівська політехніка», № 433, «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», Львів, 2001, с. 48-50.
 57. Р. Базилевич. Визначення ефективності перенесення кластера в задачах декомпозиції. Вісник НУ «Львівська політехніка», № 433, «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», Львів, 2001, с. 124-127.
 58. Р.Базилевич, І.Щерб’юк. Низхідне розміщення різногабариитних елементів з оптимізацією методом сканувальної області. Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”, № 468, 2002 р., с.34 –37.

Нагороди

 • Відмінник освіти України
 • Грамоти Міністерства освіти
 • Грамоти Академії педагогічних наук України
 • Грамоти Львівської політехніки


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
 
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale