Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Кращі кваліфікаційні роботи студентів кафедри програмного забезпечення


Рік захисту Прізвище, ім'я, по-батькові, група Тема Науковий керівник
2021 Левицька Марія Багаторівневе сегментування зображень методом кластеризації к-середніх для виділення об'єктів уваги на зображеннях друкованих плат Мельник Роман Андрійович
2021 Гацош Дарина Віталіївна Визначення дефектів друкованих плат методами глибинного навчання з використанням нейронних мереж Мельник Роман Андрійович
2021 Мальський Юрій Романович Мобільна система моніторингу спортивних тренувань на основі нейронних мереж Федасюк Дмитро Васильович
2021 Лаба Аліна Борисівна Засоби для оптимального балансування декількох Інтернет-з’єднань для операційної системи OpenWrt Марусенкова Тетяна Анатоліївна
2021 Баштовий Артем Система для мультикласового аналізу тональності тексту станів здоров’я на основі нейронних мереж Фечан Андрій Васильович
2021 Василюк Ростислав Богданович Рекомендаційна система вибору фільмів із використанням колаборативної фільтрації та кластеризації даних Левус Євгенія Василівна
2021 Сєрова Мирослава Олегівна Порівняння ефективності різних алгоритмів кусково-лінійної апроксимації при застосуванні їх до стиснення зображень Мельник Роман Андрійович
2021 Гогіна Тетяна Юріївна Адаптивна мобільна програмна система для допомоги позбутися шкідливих звичок Федасюк Дмитро Васильович
2021 Роїк Остап Орестович Засоби розрахунку показників надійності програмних продуктів на основі моделей з урахуванням недосконалого відлагодження Сенів Максим Михайлович
2021 Вонс Юрій Андрійович Система моделювання розподілу часових ресурсів у життєвому циклі розробки програмного забезпечення Федорчук Євдоким Никифорович
2021 Теренчин Богдан Ярославович Програмне забезпечення підбору нерухомості з елементами машинного навчання Сенів Максим Михайлович
2021 Танчинець Василь Васильович Система моделювання міграції домішок h-адаптивним методом скінченних елементів Журавчак Любов Михайлівна
2021 Білецький Тарас
ПЗМ-21
«Прогнозування дефектів у ПЗ алгоритмами Глибинного навчання CNN та RNN» (“Software Defect Prediction via Ensemble of Convolutional Neural Network and Recurrent Neural Network”) Фечан Андрій Васильович
2021 Дем’янець Тарас
ПЗМ-21
«Мобільний застосунок для виявлення меланоми за зображенням новоутворення на основі згорткової нейронної мережі» (“Mobile application for the melanoma detection on the image of the tumor using convolutional neural network”) Федасюк Дмитро Васильович
2021 Лукомський Роман
ПЗМ-21
«Програмна система для виявлення візуальних дефектів у відео з використанням машинного навчання» (“Software system for visual video defect detection using machine learning”) Марусенкова Тетяна Анатоліївна
2021 Луцик Ілля
ПЗМ-21
«Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для допомоги людям з когнітивними порушеннями» (“An adaptive software system based on an ontological approach to help people with cognitive impairments”) Федасюк Дмитро Васильович
2021 Мельник Олег
ПЗМ-21
«Система ідентифікації оригіналу відео за його фрагментом із використанням методів машинного навчання» (“The system of the original video identification by its fragment using machine learning methods”) Базилевич Роман Петрович
2020 Полянська Анастасія Олександрівна
ПЗІП-21
Модифікація алгоритму колаборативної фільтрації для рекомендації турів. (Modification of the collaborative filtering algorithm for tour recommendations.). канд. техн. наук Левус Є.В.
2020 Остапюк Зоя Вікторівна-
ПЗІП-21
Кластеризація текстових даних на основі семантичної схожості із анотуванням кластерів. (Text clustering and cluster labeling based on semantic similarity), мова захисту англійська." канд. техн. наук Коротєєва Т.О.
2020 Феній Назарій Степанович
ПЗІП-21з
Класифікація політематичних текстових новин з Інтернет-сайтів методами нейронної мережі. (Classification of polythematic text news from Internet sites using neural network methods.), мова захисту англійська. д-р техн. наук Грицюк Ю.
2020 Нємова Олена Андріївна
ПЗІП-21
Модифікація алгоритму синтаксичного аналізу тексту для визначення стилю бібліографічного опису. (Modification of a text parsing algorithm for determining the bibliography style.). канд. техн. наук Марусенкова Т.А.
2020 Згоба Марія Іванівна
ПЗІП-21з
Система прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі методами машинного навчання. (Demand forecasting system for passenger taxi transportation using machine learning methods.), мова захисту англійська. д-р техн. наук Грицюк Ю.І.
2020 Ковтонюк Анна Михайлівна
ПЗІП-21з
Засіб вибору методології розроблення програмного забезпечення для різних типів проектів. (A framework for selecting a software development methodology for different types of projects.), мова захисту англійська. канд. техн. наук Сенів М.М.
2012 Волочій Сергій Богданович
ІПЗм-21
Засоби верифікації структурно-автоматних моделей для надійнісного проектування технічних систем Яковина В.С.
2012 Вязовський Павло Валентинович
ІПЗм-21
Компресія зображень на основі кусково-лінійної апроксимації Мельник Р.А.
2012 Діжак Юрій Богданович
ІПЗм-21
Класифікація образів обличчя за ознаками, отриманими кластерним аналізом Мельник Р.А.
2012 Кожух Ілля Ярославович
ІПЗм-21
Розпаралелені алгоритми сегментації з використанням технології CUDA Тушницький Р.Б.
2012 Шалак Максим Ігорович
ІПЗм-21
Застосування аспектно-орієнтованого підходу в інженерії програмних систем з тривалим супроводом Левус Є.В.
2011 Бранець Іван Володимирович
ПЗС-23м
Використання семантичних та нейронних мереж для ідентифікації подібності бібліографічних описів Левус Є.В.
2011 Влах Віктор Андрійович
ПЗС-23м
Алгоритмічне та програмне забезпечення для розбиття складних систем з аналізом та екстракцією вхідних даних Базилевич Р.П.
2011 Гуц Юрій Володимирович
ПЗС-23м
Універсальна об’єктно-орієнтована архітектура інформаційних систем на основі мереж Петрі вищого порядку Федасюк Д.В.
2011 Парфенюк Юрій Ігорович
ПЗС-23м
Аналіз ефективності методів Рунге-Кутта для задач розрахунку надійності складних систем Яковина В.С.
2011 Януш Дмитро Андрійович
ПЗС-23м
Алгоритмічне та програмне забезпечення для оптимізації розв’язків та виходу з локальних екстремумів в задачах декомпозиції складних схем Базилевич Р.П.
2010 Влах Михайло Андрійович
ПЗС-23м
Алгоритмічне та програмне забезпечення для ієрархічної декомпозиції складних схем Базилевич Р.П.
2010 Гук Максим Олегович
ПЗС-23м
Дослідження та розробка програмних засобів апроксимації глобального освітлення тривимірної сцени Федасюк Д.В.
2010 Каличак Юрій Ігорович
ПЗС-23м
Екстракція ознак яскравості і кольору візуальних образів та дослідження їх ефективності при пошуку зображень Мельник Р.А.
2010 Климаш Тарас Степанович
ПЗС-23м
Дослідження методів та алгоритмів кодування та апроксимації візуальних образів за характеристиками компресії та точності Мельник Р.А.
2010 Кузь Богдан Олегович
ПЗС-23м
Розробка програмного забезпечення для оптимізації розв’язку задачі комівояжера Базилевич Р.П.
2010 Нич Андрій Осипович
ПЗС-23м
Математичне та програмне забезпечення аналізу теплового стану в термочутливому півпросторі з внутрішніми джерелами тепла Гавриш В.І.
2010 Пелих Назар Іванович
ПЗС-23м
Алгоритмічне та програмне забезпечення для оптимізації розв’язків в задачах розбиття складних схем Базилевич Р.П.
2009 Круляк Назар Володимирович
ПЗС-23м
Дослідження ефективності автоматизованого опрацювання зображень в контексті семантичної павутини Базилевич Р.П.
2009 Мамроха Назарій Михайлович
ПЗС-23м
Дослідження і побудова модуля захисту розподіленої системи теплового проектування з використанням аспектно-орієнтованого підходу Яковина В.С.
2009 Одуха Олександр Володимирович
ПЗС-23м
Дослідження і побудова модуля захисту розподіленої системи теплового проектування з використанням об’єктно-орієнтованого підходу Яковина В.С.
2009 Столяр Павло Васильович
ПЗС-23м
Дослідження та розробка алгоритмів індексації для побудови веб-роботів Павич Н.Я.
2009 Чорноморець Олег Леонідович
ПЗС-23м
Дослідження та розробка програмних засобів автоматизованого управління пристроями контролю електрообладнання авіадвигунів Мельник Р.А.
2008 Гладкий Андрій Романович
ПЗС-23м
Алгоритм та програмна реалізація генератора випадкових чисел з апаратним джерелом сигналу Базилевич Р.П.
2008 Григорчук Надія Олегівна
ПЗС-23м
Аналіз архітектур нейронних мереж для використання в задачах криптоаналізу алгоритму симетричного шифрування ГОСТ 28147-89 Яковина В.С.
2008 Тимошик Роман Петрович
ПЗС-23м
Програмне та алгоритмічне забезпечення для побудови дерева оптимального згортання та ієрархічної кластеризації схем з використанням теорії нечітких множин Драган Я.П.
2007 Амеліна Вікторія Юріївна
ПЗС-23м
Розробка та дослідження інструментальної системи для створення навчальних програм вивчення іноземних мов для мобільних пристроїв Семотюк В.М.
2007 Кончук Володимир Ярославович
ПЗС-23м
Розробка програми зберігання та пошуку відбитків пальців з допомогою алгоритмів кластерного аналізу Мельник Р.А.
2007 Сенишин Андрій Аркадійович
ПЗС-23м
Універсальний засіб адміністрування баз даних через Web – інтерфейс для навчального закладу Петров Д.В.
2007 Сметана Дмитро Сергійович
ПЗС-23м
Алгоритми і технології пошуку кластерів у товарних базах даних Федорчук Є.Н.
2006 Василевський Андрій Ігорович
ПЗС-23м
Програмне забезпечення системи формування багатомовних словників Семотюк В.М.
2006 Дівеєв Іван Богданович
ПЗС-23м
Фрагментація зображень засобами кластеризації для зменшення затрат їх розпізнавання Мельник Р.А.
2006 Каліберда Єгор Сергійович
ПЗС-23м
Розробка комп’ютерної системи попередження шкільної дизадаптації та аналіз рівня схильності дітей до неї засобами інфомаційних технологій Коротєєва Т.О.
2006 Кіцера Сергій Михайлович
ПЗС-23м
Алгоритмічні та програмні засоби для трасування виводів інтегрованих схем Базилевич Р.П.
2006 Кулакова Ірина Володимирівна
ПЗС-23м
Програмне забезпечення для швидкої медичної допомоги в реальному часі Федасюк Д.В.
2006 Студенок Жанна Андріївна
ПЗС-23м
Дослідження процесів зорового пошуку малорозмірних зображень об'єктів уваги Камінський Р.М.
2005 Басюк Микола Миколайович
ПЗС-23м
Розробка програмної системи цифрової багатосмугової фільтрації звукових сигналів для використання в професійних студіях звукозапису Федасюк Д.В.
2005 Зарубій Назар Васильович
ПЗС-23м
Дослідження алгоритмів побудови кластерів для великих баз даних в електронному бізнесі Федорчук Є.Н.
2005 Найда Юрій Володимирович
ПЗС-23м
Побудова та дослідження ядра інструментальної системи розробки та адміністрування WEB сайтів Семотюк В.М.
2005 Харко Роман Михайлович
ПЗС-23м
Програмне забезпечення для дослідження алгоритмів оптимальної декомпозиції логічних функцій Мельник Р.А.
Рік захисту Прізвище, ім'я, по-батькові, група Тема Науковий керівник
2012 Вівчар Володимир Мирославович
ПЗСс-21
Система візуалізації об'єктних даних за допомогою WebGL Тушницький Р.Б.
2012 Головкін Олег Сергійович
ПЗСс-21
Веб-орієнтована система пошуку образів за ознаками їх апроксимації та компресії Мельник Р.А.
2012 Канський Валерій Вячеславович
ПЗСс-21
Веб-орієнтована система класифікації образів при навчанні за еталонами Мельник Р.А.
2011 Бєлєвцев Павло Юрійович
ПЗС-21
Переглядач інформації із захистом від несанкціонованого перегляду та копіювання Сердюк П.В.
2011 Ільканич Вікторія Юріївна
ПЗС-21
Підсистема автоматизованої локалізації системи керування вмістом «as4u» Яковина В.С.
2011 Майхер Олег Олександрович
ПЗС-21
Програмне забезпечення комунікації між мобільним пристроєм на базі Windows Phone 7 та персональним комп’ютером. Тушницький Р.Б.
2011 Стечак Андрій Ярославович
ПЗС-21
Програмне забезпечення для управління роботою станції технічного обслуговування автомобілів Левус Є.В.
2011 Чех Віктор Олегович
ПЗС-22
Програмне забезпечення для перетворення даних тестування програмних проектів в уніфікований вигляд Сенів М.М.
2010 Бахур Юрій Богданович
ПЗС-21
Програмне забезпечення автоматизації роботи менеджера рекламного агенства Сенів М.М.
2010 Кот Олесь Васильович
ПЗС-22
Розробка адаптивної навчальної системи мови програмування Python Семотюк В.М.
2010 Рудюк Олександр Тимофійович
ПЗС-21
Автоматизоване робоче місце спеціаліста з призначення пенсії Павич Н.Я.
2010 Тиран Олег Богданович
ПЗС-22
Програмна реалізація системи відслідковування руху об’єкту на відеозображенні Білас О.Є.
2010 Ярмощук Сергій Іванович
ПЗС-22
Автоматизоване робоче місце оперативного працівника УМВС Павич Н.Я.
2009 Іванейко Любомир Михайлович
ПЗС-22
Розробка програми для візуалізації та попередньої перевірки алгоритмів розрахунку будівельних конструкцій Сопрунюк П.М.
2009 Колотило Сергій Анатолійович
ПЗС-22
Розробка програмного забезпечення для автоматизованого управління автомобільною газонаповнюючою компресорною станцією Павич Н.Я.
2009 Петруха Володимир Євгенійович
ПЗС-21
Розробка підсистеми консультанта веб-оператора LifeHelp Коротєєва Т.О.
2009 Презлята Володимир Богданович
ПЗС-21
Розроблення автоматизованих тестів із поєднанням технологій KeyWord-driven testing і Capture and Playback Сердюк П.В.
2008 Кохан Назар Богданович
ПЗС-22
Інтернет-орієнтована система для замовлення і представлення архітектурно-презентаційного проекту Левус Є.В.
2008 Куциняк Андрій Зіновійович
ПЗС-22
Розробка сайту соціальної мережі за туристичною тематикою Коротєєва Т.О.
2008 Мединський Михайло Ігорович
ПЗС-22
Алгоритмічне та програмне забезпечення моделювання складних об'єктів на основі моделей систем масового обслуговування Семотюк В.М.
2008 Царюк Вадим Олександрович
ПЗС-21
Інформаційна система "Екологія Львівщини" Сопрунюк П.М.
2007 Копець Тарас Анатолійович
ПЗС-21
Розробка програмного забезпечення для енергоменеджменту Павич Н.Я.
2007 Кривицький Роман Олександрович
ПЗС-22
Розробка Інтернет-програми обліку успішності школярів Коротєєва Т.О.
2007 Максимчук Василь Іванович
ПЗС-21
Програмна реалізація принципів цифрових водяних знаків для графічних даних Білас О.Є.
2007 Терещак Сергій Володимирович
ПЗС-21
Інформаційна система вправ та занять для усунення дисграфії Білас О.Є.
2006 Буракевич Олександр Миколайович
ПЗС-21
Розробка елементів серверної частини системи диспетчеризації наземних транспортних засобів Мельник Р.А.
2006 Дутко Олег Ігорович
ПЗС-22
Розробка комп’ютерного навчального середовища для вивчення засобів WEB – програмування Семотюк В.М.
2006 Зінченко Віталій Олександрович
ПЗС-22
Пошукова система на FTP-серверах Базилевич Р.П.
2006 Москаль Андрій Богданович
ПЗС-21
Геоінформаційна система газотранспортних ресурсів району Білас О.Є.

Рік захисту Прізвище, ім'я, по-батькові, група Тема Науковий керівник
2021 Васильєва Анастасія
ПЗ-43
«Програмне забезпечення для автоматизації роботи зоомагазину» (“Software for pet store work automation”) Муха Тарас Орестович
2021 Вахула Андрій
ПЗ-44
«Інтернет платформа для пошуку автомобільних попутників (функціонал для попутника).» (“Online platform for carpooling (passenger's functionality”) Сердюк Павло Віталійович
2021 Гордійчук Лев
ПЗ-43
«Настільний додаток для аналізу безпровідної мережі та її автоматичного налаштування з використанням протоколу SSH» (“Desktop application for a wireless network analysis and its further automatic configuration using SSH protocol”) Коротєєва Тетяна Олександрівна
2021 Іваненко Сергій
ПЗ-43
«Аварійне перемикання компільованих Java-додатків у хмарному середовищі» (“Failover of Java-based native applications in the cloud infrastructure”) Шкраб Роман Романович
2021 Клочков Валерій
ПЗ-44
«Система відслідковування кандидатів для прийому на роботу» (“Applicant Tracking System”) Сердюк Павло Віталійович
2021 Косів Юрій
ПЗ-43
«Програмне забезпечення для конструювання розсилок з метою моніторингу товарів в інтернет-магазинах» (“Software for building notification campaigns in order to monitor online product stores”) Мельник Наталія Богданівна
2021 Костів Іван
ПЗ-43
«Фінансовий трекер витрат із конструктором звітів та автоматичною звітністю» (“Financial expense tracker with report builder and automatic reporting”) Мельник Наталія Богданівна
2021 Криса Василь
ПЗ-44
«Інтернет платформа для пошуку автомобільних попутників (функціонал для водія)» (“Online platform for carpooling (driver’s functionality”) Сердюк Павло Віталійович
2021 Лучинська Тетяна
ПЗ-41
«Веб-застосунок для вагітних та батьків немовлят» (“Web-application for pregnant women and parents of infants”) Журавчак Любов Михайлівна
2021 Моравський Роман
ПЗ-43
«Програмна система візуалізації природних та антропогенних ландшафтів: генерація ландшафту з допомогою кривих та поверхонь Без'є (комплексна робота)» (“Software system for visualization of natural and anthropogenic landscapes: landscape generation using Bezier curves and surfaces”) Левус Євгенія Василівна
2021 Морозов Микола
ПЗ-45
«Програмна система візуалізації природних та антропогенних ландшафтів: генерація тривимірних об’єктів архітектури та інфраструктури з урахуванням характеристик ландшафту (комплексна робота)» (“Software system for visualization of natural and anthropogenic landscapes: generation of three-dimensional objects of architecture and infrastructure taking into account the characteristics of the landscape”) Левус Євгенія Василівна
2021 Нестерчук Олег Ігорович
ПЗ-43
«Web-платформа для відправлення персоналізованих повідомлень електронною поштою» (“Web platform for sending personalized emails”) Левус Євгенія Василівна
2021 Пустельник Павло
ПЗ-43
«Програмна система візуалізації природних та антропогенних ландшафтів: контейнеризація тривимірних сцен із різними рівнями деталізації об'єктів. (комплексна робота)» (“Software system for visualization of natural and anthropogenic landscapes: сontainerization of three-dimensional scenes with different levels of detail”) Левус Євгенія Василівна
2021 Синиця Костянтин
ПЗ-45
«Додаток для організації санітарної обробки медичних закладів» (“An application for organizing a sanitary treatment of medical institutions”) Фечан Андрій Васильович
2021 Точ Ростислав
ПЗ-42
«Інтернет платформа для відпрацювання своїх навичок програмування та алгоритмів» (“Online competitive platform for practicing programming skills and algorithms”) Сердюк Павло Віталійович
2020 Панасюк Н.Р.
ПЗ-36
"Програмне забезпечення системи мобілізації волонтерів для допомоги в надзвичайних ситуаціях" ("Volunteer mobilization system software for help in dangerous situations") д.т.н. Фечан А.В
2020 Баштовий А.В
ПЗ-41
"Платформа для побудови e-commerce чат-бот на базі Telegram API" ("Platform for building an e-commerce chat-bot application based on Telegram API"). к.т.н. Квятковський Б.О.
2020 Підгорецький В. І
ПЗ-41
"Програмне забезпечення для супермаркету з використанням RFID технологій" ("Supermarket software by using RFID technologies") д.т.н. Фечан А.В.
2020 Яценко Р.О
ПЗ-41
"Програмне забезпечення для онлайн розгортання та налаштування сайтів на основі гнучких конфігурацій та docker - контейнерів" ("Online deployment and configuration of sites based on flexible configurations and docker containers"). к.т.н. Сердюк П.В.
2020 Матолич Р.Р.
ПЗ-42
"Фреймворк для конструювання RESTful веб-сервісів з автоматизованою OpenAPI специфікацією" ("Framework for building RESTful web services with automated OpenAPI specification") к.т.н. Павич Н.Я.
2020 Снайчук Я. Л
ПЗ-42
"Додаток для онлайн реєстрації в електронній черзі "e-Queue"" ("The application for online registration in the electronic queue "e-Queue"") д.т.н. Журавчак Л.М.
2020 Панасюк Н.Р.
ПЗ-36
"Програмне забезпечення системи мобілізації волонтерів для допомоги в надзвичайних ситуаціях" ("Volunteer mobilization system software for help in dangerous situations") д.т.н. Фечан А.В.
2012 Андрухів Христина Тарасівна
Пі-41
Програмне забезпечення для опрацювання зображень в Mac OS X Павич Н.Я.
2012 Костишин Данило Миколайович
Пі-41
Програма-афіша культурних подій міста для мобільних пристроїв на платформі IOS Левус Є.В.
2012 Сава Олег Костянтинович
Пі-41
Система автоматизації роботи підприємства з ремонту й технічного обслуговування автомобілів та торгівлі запчастинами Левченко О.М.
2012 Мединський Андрій Ігорович
Пі-42
Генератор програмного коду із рівня бази даних на основі технології T4 Сердюк П.В.
2011 Гайда Петро Богданович
Пі-41
Програмне забезпечення для організації семантичних мереж Семчишин Ю.Б.
2011 Гречніков Олександр Сергійович
Пі-41
Web-інтерфейс програмного комплексу для роботи з семантичними мережами Семчишин Ю.Б.
2011 Колосовський Ігор Іванович
Пі-41
Програмне забезпечення для семантичного розпізнавання текстів природною мовою Семчишин Ю.Б.
2011 Кузьмич Наталія Ярославівна
Пі-41
Програмне забезпечення для автоматичного генерування тестових запитань з дискретної математики Сердюк П.В.
2011 Кульпа Іван Олегович
Пі-41
Програмне забезпечення для візуалізації графових структур Семчишин Ю.Б.
2011 Вязовський Павло Валентинович
Пі-42
Програмні засоби на основі методу ієрархій для експертного оцінювання характеристик електронної техніки Федорчук Є.Н.
2011 Діжак Юрій Богданович
Пі-42
Інтернет-орієнтована система "Дипломник" для управління процесом дипломного проектування на кафедрі ВНЗ Левус Є.В.
2011 Кожух Ілля Ярославович
Пі-42
Програмна система пошуку зображень з використанням паралельних обчислень на графічному процесорі Тушницький Р.Б.
2011 Салабай Роман Ігорович
Пі-42
Сервіс формування звітів у системі «Навчальні плани» Павич Н.Я.
2011 Шалак Максим Ігорович
Пі-42
Інтернет-орієнтована система "Куратор" для організації роботи наставників академічних груп Левус Є.В.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale