Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Федорчук Євдоким Никифорович

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри програмного забезпечення

Освіта

 • 2000 р. - вчене звання - доцент;
 • 1997 р. - науковий ступінь: к.т.н., спеціальність "Математичне моделювання в наукових дослідженнях";
 • 1968 р. - Львівський державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, спеціальність радіофізика та електроніка.

Професійна діяльність

 • з 2000 р. - доцент кафедри програмного забезпечення, Національний університет "Львівська політехніка";
 • з 1989 р. - старший викладач кафедри програмного забезпечення, Національний університет "Львівська політехніка";
 • 1986-1989 рр. - Національний універсистет "Львівська політехніка" ІМФН каф.едра прикладної математики, старший викладач;
 • 1990-1986 рр. - Львівський державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки, молодший науковий співробітник;
 • 1977-1990 рр. - аспірант кафедри теоретичних основ електрорадіотехніки, Львівський Державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет;
 • 1970-1977 рр. - Львівський державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, кафедра теоретичних основ електрорадіотехніки, старший інженер.

Викладацька діяльність

 • "Оптимізація прийняття рішень";
 • "Реінженерія програмного забезпечення";
 • "Системи штучного інтелекту".

Наукові інтереси

 • математичне моделювання складних об'єктів і систем;
 • проектування систем штучного інтелекту (експертні системи, системи прийняття рішень).

Публікації

Всього за науковою тематикою здійснено понад 50 публікацій.
Основні наукові публікації
 1. Федорчук Є.Н. Проектування оптимальної по вартості конфігурації комп’ютера в системі Excel // Вісник ДУ"ЛП" “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології" №371, Львів. - 2000. - C.3-6.
 2. Федорчук Є., Шпек Ю, Шпек О. Проектування програмного агента для інформаційного пошуку в мережі Internet // Вісник НУ"ЛП" “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології". - 2000. - № 413.
 3. Є. Федорчук, Ю. Шпек. Програмна система для проектування конфігурації комп"ютера на основі мережевої бази даних // Вісн. НУ ЛП "комп"ютерна інженерія та інформаційні технології". - №450. - 2002. - C.67-70.
 4. Є. Н. Федорчук. Комп"ютерне моделювання динаміки економічної системи прибутки-податки // Праці міжн. Конф. МКІМ-2002, травень 20-25. - 2002. - C.103-105.
 5. Федорчук Є., Бачинський П. Проектування програмної системи для тестування знань // Вісник НУ ЛП КІ І Т, N468. - 2002.
 6. Федорчук Є. Н. Алгоритми і технології пошуку кластерів на основі оптимізаційних критеріїв для товарних баз даних // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Вип. 591. - 2007. - C.48-52.
 7. Федорчук Є. Н., Сметана Д. С. Програмні засоби для пошуку кластерів в базі данх Oracle на основі технології ADO.NET // Вісник “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. - №604. - 2007. – C.183-187.
 8. Федорчук Є., Кіт О., Кіт Л. Моделювання процесу прийняття рішень для оцінки конкурентоздатності // Науков. Збірник “Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології”. - Вип.7. - 2008. – С.134-139.
 9. Федорчук А. І., Федорчук Є. Н., Шайда О. Є. Нечітке моделювання задачі оцінювання конкурентоздатності марочних товарів // Економіка: проблеми теорії та практики. - Вип.229.,т.2. - 2007. - С.600-604.
 10. Федорчук Є. Н., Шайда О. Є. Застосування кластерного аналізу для прогнозування вмісту продуктового кошика // Економіка: проблеми теорії та практики. - Вип.238., т.3. - 2008.- С.485-490.
 11. Федорчук Є.Н., Ткаченко Н.М. Організація та дослідження інноваційної структури складного виробничого комплексу // Вісник Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - Львів, В-во НУЛП. - 2009. - №.651. - С.53-57.
Навчально-методичні розробки
 1. Основи проектування систем штучного інтелекту. Моделі знань. “Методичні вказівки до лабораторних робіт №1,2 для студентів базового напрямку 0804 "Комп'ютерні науки" / Укл. Є. Н. Федорчук , – Львів: Видавництво ДУ "Львівська політех¬ніка", 2003. – 10 с.
 2. Основи проектування систем штучного інтелекту. Інформаційні пошукові системи “Методичні вказівки до лабораторних робіт № 3 для студентів базового напрямку 0804 "Комп'ютерні науки" / Укл. Є. Н. Федорчук , – Львів: Видавництво ДУ "Львівська політех¬ніка", 2004. – 9 с.
 3. Технологія автоматизованого програмування. Автоматизація програмування баз даних і знань. Інструкції до лабораторних робіт №1, 2 для студентів освітнього напрямку-магістр, спеціальності 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" / Укл. Є. Н. Федорчук , – Львів: Видавництво ДУ "Львівська політех¬ніка", 2005. – 15 с.
 4. Верифікація і тестування програмного забезпечення. Тестування обчислювальних процесів. Інструкції до лабораторних робіт №1, 2 для студентів базового напрямку „Комп”ютерні науки”, спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" / Укл. Є. Н. Федорчук , О. Є. Білас – Львів: Видавництво ДУ "Львівська політех¬ніка", 2005. – 12 с.
 5. Верифікація і тестування програмного забезпечення. Автоматизація процесу тестування: Методичні вказівки до практичних занять для студентів базового напряму „Комп’ютерні науки” спеціальності 7.080403 „Програмне забезпечення автоматизованих систем” / Укл.: О.Є. Білас, Є.Н. Федорчук, В.С. Яковина.– Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007.– 23 с.
 6. Програмні системи в бізнесі та менеджменті. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт№1,2 для студентів освітнього рівня- спеціаліст- спеціальності 7.080403 „Програмне забезпечення автоматизованих систем”, спеціалізації 7.080403 .01”програмне забезпечення в бізнесі, менеджменті та банківській справі” / Укл.: Є.Н. Федорчук, Н. Б. Мельник.– Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007.– 20 с.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale