Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Теми захищених кваліфікаційних робіт

Група ПЗІП-21(01)
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Вонс Юрій Система моделювання розподілу часових ресурсів у життєвому циклі розробки програмного забезпечення Time resource allocation modeling system in the software development life cycle Федорчук Євдоким Никифорович  
2. Гоменюк Назар Мобільний додаток для туризму з використанням технологій доповненої реальності Tourism mobile application with augmented reality technologies. Журавчак Любов Михайлівна  
3. Кіселичник Мар'ян Рекомендаційна система підбору автомобіля на основі нечітких знань. Recommendation system of car selection on the basis of fuzzy knowledge Коротєєва Тетяна Олександрівна  
4. Кузьмяк Богдан Система моніторингу зовнішнього вигляду тіла людини System for monitoring the appearance of the human body Грицюк Юрій Іванович  
5. Мальський Юрій Мобільна система моніторингу спортивних тренувань на основі нейронних мереж Mobile system for monitoring sports training based on neural networks Федасюк Дмитро Васильович  
6. Скляров Данило Рекомендаційна система вибору музичних творів з урахуванням проблеми «холодного старту» Recommendation system of music compositions selection considering the problem of «cold start» Левус Євгенія Василівна  
7. Танчинець Василь Система моделювання міграції домішок h-адаптивним методом скінченних елементів System for modeling impurity migration by h-adaptive finite element method Журавчак Любов Михайлівна  
8. Теренчин Богдан Програмне забезпечення підбору нерухомості з елементами машинного навчання Сенів Максим Михайлович  
9. Танчинець Василь Система моделювання міграції домішок h-адаптивним методом скінченних елементів System for modeling impurity migration by h-adaptive finite element method Журавчак Любов Михайлівна  
Група ПЗІП-22(02)
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Антонюк Олександр Веб-система корпоративного управління ресурсами компанії базі хмарних технологій Web system of corporate resources management of companies based on cloud technologies Грицюк Юрій Іванович  
2. Баштовий Артем Система для мультикласового аналізу тональності тексту станів здоров’я на основі нейронних мереж Multi-class sentiment analysis system for health state based on neural networks Фечан Андрій Васильович  
3. Василюк Ростислав Богданович Рекомендаційна система вибору фільмів із використанням колаборативної фільтрації та кластеризації даних Collaborative filtering movie recommendation system based on data clustering. Левус Євгенія Василівна  
4. Весельський Антон Двовимірний ігровий рушій з використанням бібліотеки Vulkan Two-dimensional game engine using the Vulkan library Гавриш Василь Іванович  
5. Гогіна Тетяна Юріївна Адаптивна мобільна програмна система для допомоги позбутися шкідливих звичок Adaptive mobile software system to help get rid of bad habits. Федасюк Дмитро Васильович  
6. Гацош Дарина Віталіївна Визначення дефектів друкованих плат методами глибинного навчання з використанням нейронних мереж Printed Circuit Board defect detection using deep learning via neural networks. Мельник Роман Андрійович
7. Горєліков Антон Безсерверний протокол групового обміну даних для синхронізації комп'ютерів у локальній мережі Server-free group data exchange protocol for synchronizing computers on a local network Гавриш Василь Іванович  
8. Лаба Аліна Засоби для оптимального балансування декількох Інтернет-з’єднань для операційної системи OpenWrt Tools for optimal load balancing of several Internet connections for operating system OpenWrt Марусенкова Тетяна Анатоліївна  
9. Лагно Борис Система підбору збалансованого харчування особи залежно від калорійності та наявного бюджету The system of selection of a balanced diet depending on the caloric content and the available budget Грицюк Юрій Іванович  
10. Левицька Марія Багаторівневе сегментування зображень методом кластеризації к-середніх для виділення об'єктів уваги на зображеннях друкованих плат Multilevel image segmentation by the method of clustering C-means to highlight objects of attention on images of printed circuit boards Мельник Роман Андрійович  
11. Палюх Олег Система для оптимізації розподілу фінансових ресурсів у життєвому циклі проектування програмного забезпечення. A system for optimizing the allocation of financial resources in the software design lifecycle Федорчук Євдоким Никифорович  
12. Роїк Остап Орестович Засоби розрахунку показників надійності програмних продуктів на основі моделей з урахуванням недосконалого відлагодження Means of calculating the reliability of software products based on models, taking into account imperfect debugging. Сенів Максим Михайлович  
13. Сєрова Мирослава Олегівна Порівняння ефективності різних алгоритмів кусково-лінійної апроксимації при застосуванні їх до стиснення зображень Comparison of the efficiency of different piecewise-linear approximation algorithms when applying them to image compression. Мельник Роман Андрійович  
14. Яценко Роман Побудова стандартизованого вихідного коду веб застосунку з допомогою механізму інтерполяції шаблонів користувацького коду. Building source code of web applications with user code templates interpolation approach Сердюк Павло Віталійович  
Група ПЗМ-21
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Берікашвілі Михайло Алгоритмічне та програмне забезпечення аналізу освітленості при роботі з комп'ютером за даними з веб камери (Algorithm and software for analysis of illuminance workplace with computer using webcam) Федасюк Дмитро Васильович  
2. Білецький Тарас Мобільний застосунок для виявлення меланоми за зображенням новоутворення на основі згорткової нейронної мережі(Mobile application for the melanoma detection on the image of the tumor using convolutional neural network) Фечан Андрій Васильович  
3. Дем’янець Тарас Прогнозування дефектів у ПЗ алгоритмами Глибинного навчання CNN та RNN(Software Defect Prediction via Ensemble of Convolutional Neural Network and Recurrent Neural Network) Федасюк Дмитро Васильович  
4. Ковальчук Павло Проектування методів та алгоритмів визначення повторюваних послідовностей команд для роботичної автоматизації процесів командного рядка(Design of methods and algorithms for determining repetitive command sequences for robotic automation of command processes line) Сердюк Павло Віталійович  
5. Лукомський Роман Програмна система для виявлення візуальних дефектів у відео з використанням машинного навчання(Software system for visual video defect detection using machine learning) Марусенкова Тетяна Анатоліївна  
6. Луцик Ілля Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для допомоги людям з когнітивними порушеннями(An adaptive software system based on an ontological approach to help people with cognitive impairments) Федасюк Дмитро Васильович  
6. Мельник Олег Система ідентифікації оригіналу відео за його фрагментом із використанням методів машинного навчання(An adaptive software system based on an ontological approach to help people with cognitive impairmentsThe system of the original video identification by its fragment using machine learning methods) Базилевич Роман Петрович  
Група ПЗ-41
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Бачинський Святослав Аналізатор плагіату коду на основі синтаксичного аналізу. (Source code plagiarism analyser based on syntax analysis). Сердюк Павло Віталійович  
2. Бенич Михайло Веб-застосунок для створення, опису, обговорення та оцінки туристичних маршрутів. (Web application for creating, describing, discussing and evaluating tourist routes). Квятковський Богдан Олександрович  
3. Білас Юрій Програмна симуляція еволюції штучних організмів. (Software simulation of the artificial organisms evolution ). Сердюк Павло Віталійович  
4. Вишиванюк Олег Інформаційна система менеджменту та аналізу людських ресурсів неурядової організації "BEST Lviv". (Information system of human resources management and analytics for BEST Lviv non-governmental organization). Квятковський Богдан Олександрович  
5. Вовк Антон База медичних даних та система підтримки прийняття рішень для аналізу патологій щитовидної залози людини. (Medical database and decision system for the analysis of the thyroid gland pathologies ). К Фечан Андрій Васильович  
6. Гарбар Ростислав Система бізнес-аналітики для зеленого туризму. (Business intelligence system for green tourism). Павич Наталія Ярославівна  
7. Герцій Анна Розробка клієнт-серверної веб-платформи для пошуку та бронювання житла з розвинутою системою користувацьких профайлів. (Development of a client-server web platform for finding and booking accommodation with an advanced system of user profiles). Мельник Наталія Богданівна  
8. Гілета Анна Інтерпретатор декларативної мови програмування на основі Scheme. (Interpreter for declarative Scheme-like language). к.е.н. Плекан М.В.  
9. Данилюк Анастасія Програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами салону краси. (Software for management of beauty salon customer relationship). Левус Євгенія Василівна  
10. Ковбасюк Остап Комп’ютерна гра з використанням технології рейкастингу для псевдо 3d-графіки. (Computer game made with use of raycasting technology for pseudo 3d graphics). Левус Євгенія Василівна  
11. Корнак Олена Програмне забезпечення для управління коштами благодійного фонду. (Software for managing charitable fund funds). к.е.н. Плекан М.В.  
12. Лахов Павло HRM система керування персоналом комп'ютерної фірми. (HRM system of a computer company) Фоменко Андрій Вікторович  
13. Левчишин Олена Мобільний додаток для пошуку найближчих точок інтересу з урахуванням місцезнаходження. (Mobile application for finding nearby points of interest based on location). Шкраб Роман Романович  
14. Лега Володимир Поступовий веб застосунок для платформи продуктивності з використанням систем штучного інтелекту. (Progressive Web App for a productivity platform using artificial intelligence systems). Ваврук Ірина Євгенівна  
15. Лучинська Тетяна Веб-застосунок для вагітних та батьків немовлят. (Web-application for pregnant women and parents of infants). Журавчак Любов Михайлівна  
16. Миськів Володимир Веб-месенджер. (Web-based messenger). Коротєєва Тетяна Олександрівна  
17. Михальчук Богдан Веб система формування раціону харчування на основі індексу маси тіла. (Web system for diet selection based on body mass index). Коротєєва Тетяна Олександрівна  
18. Монташевич Яна Веб-застосунок для обміну книгами між людьми. (Web-application for book exchange between people). Журавчак Любов Михайлівна  
19. Прокопець Олександр Веб-орієнтований персональний органайзер для менеджменту завдань та часу. (Web-based personal organizer for task and time management). Цимбалюк Тетяна Михайлівна  
Група ПЗ-42
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Богіцой Олексій Багатокористувацька мобільна гра з елементами інтелектуального змагання та голосуванням. (Multiplayer mobile game with elements of intellectual competition and voting). Мельник Роман Андрійович  
2. Бойко Володимир Система адміністрування для клубу випускників Української академії лідерства «Софія». (Administration system for the alumni club of the Ukrainian leadership academy «Sophia»). Цимбалюк Тетяна Михайлівна  
3. Брич Роман Багатокористувацька веб-система для управління подіями у скаутській організації. (Web-based multi-user system for managing events in scout organization). Сенів Максим Михайлович  
4. Дуркот Маркіян SoundAnalyzer — десктопний застосунок та плагін DAW-програм для запису, відтворення, аналізу та деформації звуку. (SoundAnalyzer — a desktop application and a DAW-Plugin for sound recording, playback, analysis and distortions). Мельник Наталія Богданівна  
5. Дюг Марина Web-застосунок для каучсерфінгу подорожуючих Україною. (Couchsurfing Web application for travelers in Ukraine). Левус Євгенія Василівна  
6. Заблоцька Марія Програма для drilldown-моніторингу ефективності команди у вигляді матриці. (Application for drilldown-monitoring of team performance in the form of a matrix). Коротєєва Тетяна Олександрівна  
7. Іванович Михайло Telegram-бот для подачі показників спожитого природного газу. (Telegram-bot for giving indicators of the consumed natural gas). Шкраб Роман Романович  
8. Кухар Ігор Веб застосунок для формування електронних звітів у форматі csv на основі даних з сервера баз даних. (Web application for generating electronic reports in csv format based on data from a database server) Мельник Роман Андрійович  
9. Кушнір Олег Репортингова веб-система для опрацювання і візуалізації даних торгівлі DVD дисками. (Reporting web system for processing and visualization of DVD trade data). Сенів Максим Михайлович  
10. Лазорик Роман Веб-додаток для пошуку і організації подій. (Web application for finding and organizing events). Сенів Максим Михайлович  
11. Лакуста Андрій Краудфандингова платформа для благодійності засобами .NET. (Crowdfunding platform for charity developed using .NET technology) Майхер Вікторія Юріївна  
12. Лучка Юрій Додаток для власників нерухомості, який дозволяє керувати та оскаржувати порушення санітарних умов. (Application for property owners, which allows to manage and appeal against violations of sanitary conditions). Самбір Наталія Богданівна  
13. Чирва-Мусій Іванна Веб платформа для обслуговування клієнтів теплової електростанції. (Web platform for customer service of a thermal power plant) Крук Олег Григорович  
14. Назарчук Андрій Навчальний додаток для вивчення анатомії людини з використанням технології доповненої реальності. (Educational application for the study of human anatomy using augmented reality technology). Сенів Максим Михайлович  
15. П’ятночка Ігор Веб-орієнтована система медичної діагностики захворювань. (Web-based system for medical diagnosis of diseases). Цимбалюк Тетяна Михайлівна  
16. Точ Ростислав Інтернет платформа для відпрацювання своїх навичок програмування та алгоритмів. (Online competitive platform for practicing programming skills and algorithms). Сердюк Павло Віталійович  
17. Рудевич Дмитро Веб система для формування і керування чергами клієнтів при плануванні часу відвідування установи. (Web system for forming and managing customer queues when planning time of visiting the institution). Мельник Роман Андрійович  
18. Савчук Микита Веб-система для вивчення лексики та граматики іноземних мов на прикладі англійської. (Web-based system for vocabulary and grammar learning of foreign languages on the example of English). Мельник Роман Андрійович  
19. Тарасенко Анастасія Комплексна робота:Програмна система менеджменту файлів з використанням google drive. Частина 1 Frontend. (Сomplex work. Files management system with google drive integration/ Part 1. Frontend). Сенів Максим Михайлович  
20. Телячий Вадим Web-застосунок — Інтерактивна карта з місцями зйомок фільмів. (Interactive filming locations map web application). Левус Євгенія Василівна  
21. Філик Руслан Веб-сервіс для пошуку, зберігання та перегляду знань про засоби веб розробки. (Web-service for searching, storing and viewing of knowledge from web development technologies.) Мельник Роман Андрійович  
22. Юрчук Олег Чат-бот для управління каналом зв’язку у додатку Discord на базі Discord API. (Chat-Bot for communication channel management based on Discord API). Сенів Максим Михайлович  
Група ПЗ-43
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Батько Павло Веб-застосунок для організації роботи туристичного агентства. (Web application for organizing the work of a travel agency). Грицюк Юрій Іванович  
2. Броварський Максим Програмне забезпечення для аналізу даних про дорожньо-транспортні пригоди. (Software for data analysis of road accidents). Гавриш Василь Іванович  
3. Будник Роман Багатокористувацька браузерна гра з елементами RPG. (Multiplayer browser game with RPG elements). Мельник Наталія Богданівна  
4. Васильєва Анастасія Програмне забезпечення для автоматизації роботи зоомагазину. (Software for pet store work automation). Муха Тарас Орестович  
5. Гордійчук Лев Настільний додаток для аналізу безпровідної мережі та її автоматичного налаштування з використанням протоколу SSH. (Desktop application for a wireless network analysis and its further automatic configuration using SSH protocol). Коротєєва Тетяна Олександрівна  
6. Григорак Ілона Мобільний додаток менеджер комунальних платежів квартири. (Mobile application as a manager of utility payments of the apartment). Мельник Роман Андрійович  
7. Дзюбайло Богдан Моделювання поведінки робота для подолання перешкод під водою. (Behavior simulation of a robot for overcoming obstacles under water). Федорчук Євдоким Никифорович  
8. Дмитраш Олег Програмне забезпечення для аналізу активностей користувача з можливістю віддаленого керування комп’ютером. (Software for user activity analysis with ability to manage PC remotely). Муха Тарас Орестович  
9. Зоря Оксана Веб-платформа для трансляції та розповсюдження оцифрованої звукової інформації. (Web platform for broadcasting and distributing digitalized audio information). Коротєєва Тетяна Олександрівна  
10. Іваненко Сергій Аварійне перемикання компільованих Java-додатків у хмарному середовищі. (Failover of Java-based native applications in the cloud infrastructure). Шкраб Роман Романович  
11. Карпляк Борис Система автоматичного тестування налаштувань професійних роутерів. (System of automatic testing of professional routers). Федасюк Дмитро Васильович  
12. Коморевцева Катерина Веб-застосунок для підтримки взаємовідносин між фрилансерами та замовниками IT-проектів. (Web application to support the relationship between freelancers and customers of IT-projects). Грицюк Юрій Іванович  
13. Косів Юрій Програмне забезпечення для конструювання розсилок з метою моніторингу товарів в інтернет-магазинах. (Software for building notification campaigns in order to monitor online product stores). Мельник Наталія Богданівна  
14. Костів Іван Фінансовий трекер витрат із конструктором звітів та автоматичною звітністю. (Financial expense tracker with report builder and automatic reporting). Мельник Наталія Богданівна  
15. Лю Адріан Мобільний застосунок для організації побуту та планування фітнес-навантажень. (Mobile application for organizing life and fitness planning). Грицюк Юрій Іванович  
16. Миськів Сергій Розробка програмного комлексу для агрегації та управління сервісами, що працють за бізнес-моделлю підписок. (Software solution to aggregate and manage services that work with the business model of subscriptions). Майхер Вікторія Юріївна  
17. Моравський Роман Програмна система візуалізації природних та антропогенних ландшафтів: генерація ландшафту з допомогою кривих та поверхонь Без’є (комплексна робота). (Software system for visualization of natural and anthropogenic landscapes: landscape generation using Bezier curves and surfaces). Левус Євгенія Василівна  
18. Морозов Володимир Застосунок-чат з функціями соціальної мережі. (Chat application with social network features). Павич Наталія Ярославівна  
19. Нестерчук Олег Web-платформа для відправлення персоналізованих повідомлень електронною поштою. (Web platform for sending personalized emails). Левус Євгенія Василівна  
20. Николайчук Максим Хмарне рішення управління персоналом для вдосконалення внутрішніх та зовнішніх процесів в ІТ компанії. (Cloud human resources management solution to improve internal and external ІТ company processes). Майхер Вікторія Юріївна  
21. Павльо Сергій Автоматизована система з вибору лікарських засобів для лікарів-терапевтів. (Automated system for the selection of drugs for physicians). Фоменко Андрій Вікторович  
22. Павлюк Юрій Web-сервіс для генерування PDF-сертифікатів як гарант у страхових компаніях. (Web-service for generating PDF-certificates as a guarantor in insurance companies). Гавриш Василь Іванович  
23. Пивовар Роман Веб-застосунок «Календар життя». (Web application «Life Calendar»). Павич Наталія Ярославівна  
24. Поліщук Вікторія Експертна система первинної діагностики захворювання на COVID-19. (Expert system of primary diagnosis of COVID-19 disease). Федорчук Євдоким Никифорович  
25. Пустельник Павло Програмна система візуалізації природних та антропогенних ландшафтів: контейнеризація тривимірних сцен із різними рівнями деталізації об’єктів. (комплексна робота). (Software system for visualization of natural and anthropogenic landscapes: сontainerization of three-dimensional scenes with different levels of detail). Левус Євгенія Василівна  
26. Солоненко Олександр Обробка та візуалізація даних про COVID-19 з використанням технологій AWS. (Processing and visualization of COVID-19 data using AWS technologies). Тушницький Руслан Богданович  
Група ПЗ-44
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Білокопитий Володимир Розпізнавання об’єктів та оброблення побаченої інформації. (Objects recognition and processing). Муха Тарас Орестович  
2. Бовчалюк Олександр Програма підтримки рішень в логістиці вивезення відходів у м Львові. (Program to support solutions in the logistics of waste removal in Lviv). Федорчук Євдоким Никифорович  
3. Криса Василь Інтернет платформа для пошуку автомобільних попутників (функціонал для водія). (Online platform for carpooling (driver’s functionality)). Сердюк Павло Віталійович  
4. Вахула Андрій Інтернет платформа для пошуку автомобільних попутників (функціонал для попутника). (Online platform for carpooling (passenger’s functionality)). Сердюк Павло Віталійович  
5. Вашків Юрій Система електронної комерції для збуту товарів через чат-бота з використанням Telegram API. (E-commerce system for selling goods via chatbot using Telegram API). Квятковський Богдан Олександрович  
6. Ващенок Андрій Соціальна платформа для студентів «StudHub». (Social platform for students «StudHub»). Коротєєва Тетяна Олександрівна  
7. Глова Денис Програмні засоби для діагностики Covid-19 за рентгенівськими знімками із використанням засобів штучного інтелекту. (Software for the diagnosis of Covid-19 by X-rays using artificial intelligence). Гавриш Василь Іванович  
8. Горак Ігор Веб-застосунок для організації шкільного навчального процесу та обліку навантаження вчителів. (Web application for organizing the school educational process and accounting for the teachers workload ). Грицюк Юрій Іванович  
9. Димкар Данило-Дмитро Мобільний застосунок для сканування та розпізнавання текстів шрифтом Брайля. (Mobile application for scanning and recognizing texts in Braille). Федасюк Дмитро Васильович  
10. Калиненко Віктор CRM система для стоматологічної клініки. (CRM system for dental clinic). Фоменко Андрій Вікторович  
11. Керницький Остап Програма прогнозування оцінок навчання студентів та школярів. (Program for planning learning assessments of students and schoolchildren). Федорчук Євдоким Никифорович  
12. Клочков Валерій Система відслідковування кандидатів для прийому на роботу. (Applicant Tracking System). Сердюк Павло Віталійович  
13. Кравченко Катерина Мобільний застосунок для залучення студентів Національного університету «Львівська політехніка» до освітніх, соціальних та дозвільних заходів. (Mobile application for involving students of Lviv Polytechnic National University in educational, social and leisure activities). Квятковський Богдан Олександрович  
14. Криховецький Максим Інформаційно-аналітична система підтримки надання житлово-комунальних послуг населенню. (Information-analytical support system in provision of housing and utility services for residents). Квятковський Богдан Олександрович  
15. Кузьмяк Олег Соціальна платформа для книголюбів «BookFan». (Social platform for book readers «BookFan»). Крук Олег Григорович  
16. Кук Роман Веб-застосунок для покрокової побудови проектів із віддалених репозиторіїв. (Web application for building projects step-by-step from remote repositories). Федорчук Євдоким Никифорович  
17. Кульчицький Володимир Веб-застосунок моніторингу навичок працівників. (Web application for employee skills monitoring). Павич Наталія Ярославівна  
18. Керита Михайло Програмне забезпечення для організації та зберігання спортивних тренувань. (Software for organizing and storing sports trainings). Муха Тарас Орестович  
19. Нечаєва Еліна Мобільний додаток для пошуку майстра манікюру з можливістю обміну миттєвими повідомленнями (комплексна робота ч.2). (Nails master search mobile application with instant messaging support (Сomplex work Part 2)). Фечан Андрій Васильович  
20. Петришин Богдан CRM система для майстрів манікюру у вигляді мобільного додатку (комплексна робота ч.1). (CRM system for beauty masters as a mobile application (Complex work Part 1)). Фечан Андрій Васильович  
21. Салій Андрій Мобільний додаток для органайзера робочого дня. (Mobile application for workday organizer). Базилевич Роман Петрович  
22. Скальський Любомир Веб-додаток для управління готелем. (Web application for hotel management). Крук Олег Григорович  
23. Щур Юрій Предметно орієнтована соціальна мережа для ІТ спеціалістів. (Subject-oriented social network for IT professionals). Фоменко Андрій Вікторович  
24. Ясюра Роман Система аналізу особливостей оренди велосипедів у реальному часі. (Real-time bicycle rental analysis system). Грицюк Юрій Іванович  
Група ПЗ-45
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Ковалевич Всеволод MRP- система для підприємства, яке виготовляє соки. (MRP system for juice-producing company). Фоменко Андрій Вікторович  
2. Константинів Святослав Система відеомоніторингу фізичних та хімічних параметрів середовища за допомогою оптичних сенсорів. (Optical video monitoring system of physical and chemical parameters of environment). Федорчук Євдоким Никифорович  
3. Коцюба Дмитро Інтернет-магазин для продажі запчастин до легкових автомобілів. (Online store for the sale of spare parts for cars). Гавриш Василь Іванович  
4. Максим Володимир Система позиціонування в приміщенні на основі маяків bluetooth із низьким енергоспоживанням. (Indoor positioning system based on BLE beacons). Крук Олег Григорович  
5. Мартяк Владислав Електронний фінансовий помічник — Exchanger. (Digital financial assistant — Exchanger). Марусенкова Тетяна Анатоліївна  
6. Михайлів Андрій Ошийник з мікрофоном для визначення стану кота за голосовим сигналом. (Microphone-equipped collar for detecting the state of a cat based on its voice). Марусенкова Тетяна Анатоліївна  
7. Морозов Микола Програмна система візуалізації природних та антропогенних ландшафтів: генерація тривимірних об’єктів архітектури та інфраструктури з урахуванням характеристик ландшафту (комплексна робота). (Software system for visualization of natural and anthropogenic landscapes: generation of three-dimensional objects of architecture and infrastructure taking into account the characteristics of the landscape). Левус Євгенія Василівна  
8. Нікітчук Богдан Web-сервіс для організації та пошуку туристами цікавих маршрутів. (Web-service for organizing and searching for interesting routes by tourists). Гавриш Василь Іванович  
9. Пожар Давід Тайм-менеджмент система: Реалізація серверної частини та бази даних додатку на основі ASP.Net Core та MS SQL Server. (комплексна робота). (Time-management system: Developing server and database of application with ASP.Net Core and MS SQL Server). Марусенкова Тетяна Анатоліївна  
10. Сапіга Данило Програмне забезпечення для книжкового магазину. (Bookstore software). Федасюк Дмитро Васильович  
11. Синиця Костянтин Додаток для організації санітарної обробки медичних закладів. (An application for organizing a sanitary treatment of medical institutions). Фечан Андрій Васильович  
12. Сисак Юрій Веб-застосунок для оголошень про короткотермінову оренду житла. (Web application for advertising short-term apartment rent). Марусенкова Тетяна Анатоліївна  
13. Титаренко Борис Веб-додаток для узагальнення тексту на основі методів глибокого навчання. (Web application for text summarization based on deep learning methods). Ваврук Ірина Євгенівна  
14. Шліве Даніїл Тайм-менеджмент система: Проектування інтерфейсу користувача за допомогою фреймворку Angular. (комплексна робота). (Time-management system: Developing user interface with Angular). Марусенкова Тетяна Анатоліївна  
Група ПЗ-41з
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Балух Сергій Романович Веб застосунок для самостійного планування подорожей. (Web application for independent trip planning). Фечан Андрій Васильович  
2. Білоніжка Ігор Веб-застосунок для створення тестів, приймання відповідей та аналізу їх результатів. (Web application for creating tests, taking answers and analyzing their results). Мельник Роман Андрійович  
3. Мацюк Олена Веб сайт сканера на вразливості (XSS, Sql Injection i CRSF). (Vulnerability Scanner Website (XSS, Sql Injection and CRSF)). Фоменко Андрій Вікторович  
4. Миколенко Таїсія Інформаційно-аналітична система супроводу робочого процесу шкільної бібліотеки. (Information-analytical system of the school library work process support). Квятковський Богдан Олександрович  
5. То Майя Ву Веб-застосунок для організації ефективного управління і планування роботи працівників у ІТ компанії. (Web application for the establishment of effective management and planning of human resources in IT company). Майхер Вікторія Юріївна  
6. Юдін Борис Програмний додаток для безконтактної взаємодії із закладами харчування у зоні їх геолокації. (Application for contactless interaction with food facilities in their geolocation area). Коротєєва Тетяна Олександрівна  
7. Юрочко Іван Сервіс для OpenMPI навантаження у приватній інфраструктурі з використанням Kubernetes. (Enabling OpenMPI workloads on bare-metal infrastructure using Kubernetes). Сенів Максим Михайлович  
8. Яріш Дмитро Автоматизація служби доставки закладу харчування чат-ботами у месенджері Telegram. (Automation of the delivery service of the catering establishment by chatbots in the Telegram messenger). Грицюк Юрій Іванович  
Група ПЗх-41з
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Антіч Ірина Розробка ПЗ для управління технічним устаткуванням підприємства. (Software development for company hardware assets management). Фечан Андрій Васильович  
2. Борікун Артур Навчальна програма для вивчення фізики: «Механіка. Основи кінематики». (Curriculum for the study of physics: "Mechanics. Fundamentals of kinematics). Коцун Володимир Іванович  
3. Євстаф’єва Євгенія Андроїд-додаток для супроводу роботи агрофірми. (Android assistant for the agricultural company). Сенів Максим Михайлович  
4. Єльцин Яніс Програмне забезпечення менеджменту товарів у інтернет-крамницях. (Product management software in online stores). Гавриш Василь Іванович  
5. Коваль Владислав Програмне забезпечення верифікації криптовалюти при транзакціях. (Software for cryptocurrency verification during a transaction). Сенів Максим Михайлович  
6. Кушал Євгеній Інтернет магазин чоловічого та жіночого взуття. (Online store of men’s and women’s shoes). Коцун Володимир Іванович  
7. Мельник Богдан Програмна система керування інтерактивною настільною лампою. (Control software system for an interactive table lamp). Гавриш Василь Іванович  
8. Петкевич Ольга Програмне забезпечення для обліку основних засобів на підприємстві. (Software for accounting of fixed assets at the enterprise). Шкраб Роман Романович  
9. Поплавський Вадим Веб застосунок керування складом для малого бізнесу. (Warehouse management web application for small business). Фечан Андрій Васильович  
10. Симоні Ілля Веб-додаток салону краси для обслуговування клієнтів. (Beauty salon website for customer service). Гавриш Василь Іванович  
Група ПЗІП-21
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1. Бідюк Наталія Романівна Система для знаходження оптимальних шляхів до місця розташування надзвичайних ситуацій. (A system for finding optimal paths to emergency locations). канд. техн. наук Левус Є. В. Аннотація
2. Брижатий Богдан Юрійович Система автоматизованого аналізу електрокардіограм методами нейронних мереж . (A system for automated analysis of electrocardiograms using neural networks.). канд. тех. наук Сердюк П.В. Аннотація
3. Глінка Іван Іванович Класифікація напрямків руху хмар та їх маси за супутниковими картами хмарності. (Classification of cloudiness directions and cloud masses by satellite cloud maps.). д-р. тех.наук Мельник Р.А. Аннотація
4. Григор'єв Андрій Михайлович Прогнозування прибутковості бізнесу на основі моделей економічних задач. (Forecasting business profitability based on the models of economic problems.). канд.тех.наук Федорчук Є.Н. Аннотація
5. Ковальчук Роман Тарасович Адаптація версії алгоритму IntelliSense до профілю поточного проекту. (Adaptation of the IntelliSense algorithm to a specific project profile.). канд. техн. наук Коротєєва Т.О. Аннотація
6. Нємова Олена Андріївна Модифікація алгоритму синтаксичного аналізу тексту для визначення стилю бібліографічного опису. (Modification of a text parsing algorithm for determining the bibliography style.). канд. техн. наук Марусенкова Т.А. Аннотація
7. Полянська Анастасія Олександрівна Модифікація алгоритму колаборативної фільтрації для рекомендації турів. (Modification of the collaborative filtering algorithm for tour recommendations.). канд. техн. наук Левус Є.В. Аннотація
8. Смачило Петро Ігорович Система збору благодійних коштів з інтегрованим рекомендаційним алгоритмом. (Charity fundraising system with integrated recommendation algorithm.). канд. техн. наук Павич Н.Я. Аннотація
9. Улицький Антон Олександрович Система нечіткого оцінювання рейтингу учасників виборчої компанії. (Systems of fuzzy rating of election campaign participants.). канд. техн. наук Федорчук Є.Н. Аннотація
10. Остапюк Зоя Вікторівна Кластеризація текстових даних на основі семантичної схожості із анотуванням кластерів. (Text clustering and cluster labeling based on semantic similarity), мова захисту англійська. канд. техн. наук Коротєєва Т.О. Аннотація
Група ПЗІП-22
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник
1. Бартновський Мар'ян Олегович Програмна система кластеризації даних для підвищення ефективності їхнього стиснення. (Data clustering software for improving compression efficiency.). канд. техн. наук Сенів М.М. Аннотація
3. Калічак Юрій Андрійович Симуляція напрямку руху пішоходів для покращення благоустрою громадських територій. (Simulation of pedestrian traffic for improvement of public areas.). д-р. техн. наук Грицюк Ю.І. Аннотація
4. Панас Роман Володимирович Туристичний гід з використанням доповненої реальності. (Augmented reality travel guide.). д-р. техн. наук Базилевич Р.П. Аннотація
5. Пушкар Остап Андрійович Знаходження дефектів текстурних зображень за допомогою алгоритмів кластеризації. (Texture images defects detection using clustering algorithms.). д-р. техн. наук Мельник Р.А. Аннотація
6. Репа Ярослав Володимирович Знаходження та класифікація дефектів друкованих плат та мікросхем з допомогою скелетонів зображення. (Printed circuit boards and chips defects detection and classification using image skeletons.). д-р. техн. наук Мельник Р.А. Аннотація
7. Рій Андрій Ігорович Розширення до середовища розробки Intellij Idea для програмування голосом. (Extension to Intellij Idea development environment for voice programming.). д-р. техн. наук Базилевич Р.П. Аннотація
8. Самокішин Андрій Юрійович Система ідентифікації зупинок та розкладу громадського транспорту для людей з порушенням зору. (A system for public transport timetable and stops identification for the visually impaired.). д-р. техн. наук Грицюк Ю.І. Аннотація
Група ПЗІП-21з
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
0 1 2 3
1. Василів Ірина Олегівна Прогнозування поширення вірусних захворювань із використанням технології машинного навчання. (Predicting the spread of viral diseases using machine learning technology.).. д-р. техн. наук Федасюк Д.В Аннотація
2. Згоба Марія Іванівна Система прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі методами машинного навчання. (Demand forecasting system for passenger taxi transportation using machine learning methods.), мова захисту англійська. д-р. техн. наук Грицюк Ю.І. Аннотація
3. Ковтонюк Анна Михайлівна Засіб вибору методології розроблення програмного забезпечення для різних типів проектів. (A framework for selecting a software development methodology for different types of projects.), мова захисту англійська. канд. техн. наук Сенів М.М. Аннотація
4. Малахов Дмитро Валерійович Автоматизована система інформування пасажирів про стан руху трамваїв. (Automated system for informing passengers about the state of tram traffic.), мова захисту англійська. д-р. техн. наук Базилевич Р.П. Аннотація
5. Секержинський Микола Олегович Мобільна платформа для віртуального навігатора здоров’я людини. (Mobile platform for a virtual human health navigator.), мова захисту англійська. д-р. техн. наук Федасюк Д.В. Аннотація
6. Феній Назарій Степанович Класифікація політематичних текстових новин з Інтернет-сайтів методами нейронної мережі. (Classification of polythematic text news from Internet sites using neural network methods.), мова захисту англійська. д-р. техн. наук Грицюк Ю.І. Аннотація
7. Непшій А. Б. Програмне забезпечення управління запасами на ТзОВ “Софро” (Inventory Management software at “Sofro” LLC) д-р. техн. наук Базилевич Р.П. Аннотація
Група ПЗ-36
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
4 1 2 3
1 Іванюк Андрій Романович Веб-сервіс для купівлі автомобілів з-за кордону (Web-service of car buying from abroad) д.т.н. Гавриш В.І., професор кафедри ПЗ  
2 Мушій Володимир Олегович Веб-сервіс для пошуку автомобілів із функціями перевірки технічного стану (Web service for cars search with function of technical condition verification) к.т.н. Білас О.Є., доцент кафедри ПЗ  
3 Панасюк Назар Романович Програмне забезпечення системи мобілізації волонтерів для допомоги в надзвичайних ситуаціях (Volunteer mobilization system software for help in dangerous situations) д.т.н. Фечан А.В., професор кафедри ПЗ Аннотація
4 Пасічинський Юрій Володимирович Програмне забезпечення для супроводу роботи відділу поліції (Software to support the work of the police department) к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ  
5 Пастух Віталій-Олександр Петрович Мобільна багатокористувацька онлайн гра Мафія" (Online multiplayer mobile game Mafia") Цимбалюк Т.М., асистент кафедри ПЗ Аннотація
Група ПЗ-41
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1 Антонишин Іван Олегович Фінансовий бот для торгівлі на валютному ринку (Financial bot for trading in the foreign exchange market) д.т.н. Грицюк Ю.І., професор кафедри ПЗ  
2 Антонюк Олександр Олегович Фінансовий менеджер для обліку власних коштів(Financial manager for accounting of own funds) к.т.н. Левус Є.В., доцент кафедри ПЗ  
3 Баштовий Артем Валентинович Платформа для побудови e-commerce чат-бот на базі Telegram API (Platform for building an e-commerce chat-bot application based on Telegram API) к.т.н. Квятковський Б.О., старший викладач кафедри ПЗ Аннотація
4 Бекірова Лілія Марленівна Програмне забезпечення для бронювання секторів озера для риболовлі (Software for booking sectrors on the lake for fishing) д.т.н. Яковина В.С., завідувач кафедрою ПЗ  
5 Бреднєва Єлизавета Євгеніївна Програмне забезпечення для попереднього оцінювання затрат проектів на основі історичних даних за технологією PERT (Software for preliminary estimation of project costs based on historical data using PERT technology) к.т.н. Сердюк П.В., доцент кафедри ПЗ  
6 Василюк Ростислав Богданович Рекомендаційна система вибору уподобань для проведення дозвілля (Recommender system for choosing leisure activities) к.т.н. Левус Є.В., доцент кафедри ПЗ Аннотація
7 Гогіна Тетяна Юріївна Веб-застосунок для корпоративної Ігрофікації (Web application for corporate gamification) к.т.н. Майхер В.Ю., асистент кафедри ПЗ Аннотація
8 Гойсан Дмитро Васильович Веб-застосунок Івано-Франківськ. Путівник по місту" (Web-application Ivano-Frankivsk. Travel Guide") к.т.н. Коротєєва Т.О., доцент кафедри ПЗ  
9 Далявський Владислав Сергійович Програмне забезпечення для кодування даних методом Кардано (Software for data coding by method of Cardano) д.т.н. Грицюк Ю.І., професор кафедри ПЗ Аннотація
10 Дем`янів Владислав Петрович Інтернет орієнтована система для обліку та аналізу адвокатської діяльності (Lawyer job accounting and analysis web-based information system) к.т.н. Левус Є.В., доцент кафедри ПЗ  
11 Демидко Діана Артемівна Програмний засіб, для управління проєктами з використанням підходів Scrum та Kanban (Software for project managing using Scrum and Kanban frameworks) д.т.н. Яковина В.С., завідувач кафедрою ПЗ Аннотація
12 Іляш Тетяна Олегівна Менеджер фотографій з підтримкою віртуальних альбомів (Desktop photo manager with virtual albums) д.т.н. Яковина В.С., завідувач кафедрою ПЗ Аннотація
13 Качмар Тарас Тарасович Журнал успішності студентів інтегрований з розкладом занять на сайті Львівської політехніки (Student progress journal integrated with Lviv Polytechnic website) к.т.н. Квятковський Б.О., старший викладач кафедри ПЗ Аннотація
14 Лаврів Юрій Ігорович Cистема супроводу атестації здобувачів вищої освіти (System for support of attestation of applicants for higher education) д.т.н. Федасюк Д.В., професор кафедри ПЗ Аннотація
15 Левко Юрій Васильович Програмний модуль для інтеграційного тестування бізнес логіки на рівні WebAPI (WebAPI-level software for integrating business logic testing) к.т.н. Сердюк П.В., доцент кафедри ПЗ  
16 Малий Роман Михайлович Побудова моделі даних на основі аналітики потреб веб користувача з використанням технології машинного навчання (Building a data model based on web user needs analytics using Machine Learning technology) к.т.н. Сердюк П.В., доцент кафедри ПЗ Аннотація
17 Мінтенко Володимир Володимирович Онлайн платформа для репетиторства з програмування (An online platform for programming tutoring) к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ
18 Підгорецький Віталій Ігорович Програмне забезпечення для супермаркету з використанням RFID технологій (Supermarket software by using RFID technologies) д.т.н. Фечан А.В., професор кафедри ПЗ Аннотація
19 Підпенько Марко Ігорович Програмне рішення для автоматизованої реєстрації присутності студентів на аудиторному занятті (Software for automated students presence registration) к.т.н. Муха Т.О., старший викладач кафедри ПЗ  
20 Роїк Остап Орестович Онлайн-самовчитель для вивчення С# (Online self-teacher for learning C#) к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ  
21 Соловей Андрій Юрійович Програмно апаратний засіб для забезпечення технологічного процесу бактеріальної ферментації (Software and hardware for providing the bacterial fermentation process) д.т.н. Фечан А.В., професор кафедри ПЗ  
22 Ставрук Костянтин Романович Мобільний застосунок для інформування пасажирів з проблемами зору про прибуття трамваю на зупинку (Mobile application to inform passengers with vision problems about the arrival of a tram at a stop) д.т.н. Федасюк Д.В., професор кафедри ПЗ  
23 Федірко Юліан Андрійович Засіб для відображення зашифрованого відео з отриманого мережевого дампу (Tool for displaying encrypted video obtained from network dump) к.т.н. Муха Т.О., старший викладач кафедри ПЗ Аннотація
24 Хоміцький Орест Ярославович Веб-застосунок для оформлення бібліографічного опису (Web-application for forming bibliographies) к.т.н. Марусенкова Т.А., доцент кафедри ПЗ Аннотація
25 Яценко Роман Олексійович Програмне забезпечення для онлайн розгортання та налаштування сайтів на основі гнучких конфігурацій та docker - контейнерів (Online deployment and configuration of sites based on flexible configurations and docker containers) к.т.н. Сердюк П.В., доцент кафедри ПЗ Аннотація
Група ПЗ-41з
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник
4 1 2 3
1 Качмар Роман Сергійович Android-застосунок для пошуку та виклику таксі або приватних водіїв (Android application for finding and calling a taxi or private drivers) д.т.н. Мельник Р.А., професор кафедри ПЗ
2 Кузьміна Ксенія Олександрівна Програмне забезпечення для зберігання та управління тестовими випадками (Software for storing and managing test cases) Шкраб Р.Р., асистент кафедри ПЗ
3 Ничкало Ярослав Володимирович Веб-застосунок для вирішення навчальних завдань студентів-заочників (Web application for solving part-time students educational tasks) д.т.н. Грицюк Ю.І., професор кафедри ПЗ
4 Прокопович Ярослав Ігорович Мобільний застосунок для пошуку спортивної інфраструктури міста із застосуванням технологій Ionic Framework та Serverless (Mobile application for searching sport facilities of the city created with Ionic Framework and Serverless technologies) к.т.н. Федорчук Є.Н., доцент кафедри ПЗ
5 Учкін Дмитро Олександрович Програмне забезпечення для розпізнавання чисел у растрових зображеннях з допомогою нейронної мережі (The artificial neural network based software for number characters recognition) к.т.н. Коротєєва Т.О., доцент кафедри ПЗ
Група ПЗ-42
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1 Багіров Іслям Актемович Багатокористувацька інтегрована система управління борговими зобов'язаннями (Multiuser integrated debt management system) к.т.н. Коротєєва Т.О., доцент кафедри ПЗ  
2 Бєлан Максим Сергійович Програмне забезпечення для розумної камери відеоспостереження на Raspberry Pi (Software for smart CCTV on Raspberry Pi) к.т.н. Павич Н.Я., доцент кафедри ПЗ Аннотація
3 Бойчук Тарас Віталійович Система пошуку геолокації та інформації про автоматичні дефібрилятори (System for finding geolocation and information of automated external defibrillators) к.т.н. Коротєєва Т.О., доцент кафедри ПЗ Аннотація
4 Дивак Олег Володимирович Настільний застосунок для створення шейдерів (Desktop application for shaders creation) к.т.н. Муха Т.О., старший викладач кафедри ПЗ  
5 Камінський Богдан Володимирович Програмне забезпечення розумного будинку з голосовим управлінням (Smart home voice control software) д.т.н. Базилевич Р.П., професор кафедри ПЗ Аннотація
6 Корчинський Андрій Григорович Інтернет-орієнтована система менеджменту власного часу (Internet-oriented system of managing your time) д.т.н. Грицюк Ю.І., професор кафедри ПЗ Аннотація
7 Курило Володимир Леонідович Графічне середовище генерації T-SQL запитів для веб фреймворку (T-SQL gueries generation graphic environment for web framework support) к.т.н. Квятковський Б.О., старший викладач кафедри ПЗ  
8 Лісовський Юрій Вікторович Програмне забезпечення для обліку та аналізу касових чеків (Software for accounting and analysis e-receipts) к.т.н. Левус Є.В., доцент кафедри ПЗ  
9 Мамай Владислав Віталійович Програмний засіб для прогнозування семестрових і рейтингових оцінок в навчанні студентів (Software for predicting semester and rating grades in student learning) к.т.н. Федорчук Є.Н., доцент кафедри ПЗ  
10 Матолич Роман Романович Фреймворк для конструювання RESTful веб-сервісів з автоматизованою OpenAPI специфікацією (Framework for building RESTful web services with automated OpenAPI specification) к.т.н. Павич Н.Я., доцент кафедри ПЗ Аннотація
11 Павлюкович Назар Андрійович Фреймворк генерації веб розмітки з T-SQL запитів (Web markup generation framework from T-SQL source gueries) к.т.н. Квятковський Б.О., старший викладач кафедри ПЗ  
12 Падко Олександр Сергійович Система розпізнавання жестів з Google MediaPipe (Gesture recognition system with Google MediaPipe) д.т.н. Журавчак Л.М., професор кафедри ПЗ Аннотація
13 Паньків Ігор Васильович Веб-додаток для створення музики за допомогою машинного навчання (Web-application to create machine learning driven music) к.т.н. Квятковський Б.О., старший викладач кафедри ПЗ Аннотація
14 Романчук Олекса Григорович Програмне забезпечення створення і перегляду схем вишивки (Software for creating and viewing patterns of embroidery) д.т.н. Фечан А.В., професор кафедри ПЗ Аннотація
15 Скляров Данило Володимирович Мобільний додаток Відео-плеєр для дітей" (Mobile application 'Video player for children') к.т.н. Тушницький Р.Б., доцент кафедри ПЗ Аннотація
16 Снайчук Яромир Любомирович Додаток для онлайн реєстрації в електронній черзі e-Queue" (The application for online registration in the electronic queue e-Queue") д.т.н. Журавчак Л.М., професор кафедри ПЗ Аннотація
17 Філоретов Володимир Юрійович Мобільний додаток для перегляду 3D моделей у доповненій реальності (A mobile application for viewing augmented 3D models) д.т.н. Гавриш В.І., професор кафедри ПЗ  
18 Ханас Любомир Ігорович Програмне забезпечення для виявлення рухомих об'єктів з використанням камер спостереження (Software for moving object detection using video cameras) д.т.н. Базилевич Р.П., професор кафедри ПЗ  
19 Хоменко Юлія Вікторівна Програмне забезпечення для відеохостингу (Video sharing software service) к.т.н. Павич Н.Я., доцент кафедри ПЗ Аннотація
Група ПЗ-43
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1 Беспояско Євгеній Едуардович "Веб-додаток для адміністрування застосунку для обміну миттєвими повідомленнями" ("Website to administer the messenger"). к.ф.-м.н. Мельник Н.Б. Аннотація
2 Весельський Антон Дмитрович "Програмний засіб для визначення оптимальних параметрів WiFi точки доступа" ("Software tool for choosing optimal WiFi bandwidth and channel"). д.т.н Гавриш В.І., професор кафедри ПЗ Аннотація
3 Воляник Микола Васильович "Програмне забезпечення перевірки програмного коду студентських лабораторних робіт на плагіат" ("Software for checking the source code of student home work for plagiarism") к.т.н. Сердюк П.В., доцент кафедри ПЗ Аннотація
4 Гацош Дарина Віталіївна Навчальний мобільний додаток формування ключа доступу до програм мобільного телефону. Частина І. Опрацювання зображення для отримання ознак у виді штрихкодів обличчя" ("Educational mobile application for forming of access key to mobile telephone prog д.т.н Мельник Р.А., професор кафедри ПЗ Аннотація
5 Гембара Остап Андрійович "Застосування самоорганізаційних карт для аналізу кліматичних шаблонів" ("Appliction of self-organizing maps for the analysis of climate patterns"). к.т.н. Білас О.Є., доцент кафедри ПЗ Аннотація
6 Горєліков Антон Максимович "Програмне забезпечення для збору даних про стан WiFi мережі" ("Development of software for data collection on the status of the WiFi network"). д.т.н Гавриш В.І., професор кафедр  
7 Карпляк Борис Григорович "Мобільний додаток для обробки відео на основі нейромереж" ("Video processing mobile app based on neural networks"). к.т.н.Ваврук І.Є., асистент кафедри ПЗ  
8 Коваль Марко Степанович "Веб платформа пропозицій продажу, обміну та оренди товарів і послуг" ("Web platform for offers of selling, exchanging and renting goods and services"). к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ Аннотація
9 Ковбасюк Олександр Михайлович "Логгер даних сенсорів на основі мікроконтролера stm32" ("Sensors data logger based on microcontroller stm32"). к.т.н. Марусенкова Т.А., доцент кафедри ПЗ Аннотація
10 Лаба Аліна Борисівна "Програмне забезпечення для моніторингу бездротової мережі з XDP оптимізацією" ("Wireless network monitoring software with XDP optimization"). Цимбалюк Т.М., асистент кафедри ПЗ Аннотація
11 Лагно Борис Богданович "Веб-орієнтована система обліку та продажу деревяних виробів" ("Web-based accounting and sales system for wood products"). к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ  
12 Левицька Марія Андріївна "Мобільний додаток вікторини з комп'ютерної графіки" ("Computer graphic quiz mobile application"). д.т.н Мельник Р.А., професор кафедри ПЗ  
13 Матвійчук Євгеній Євгенійович "Веб-застосунок та мобільний додаток для проходження опитувань" ("Website and mobile application for taking surveys"). к.ф.-м.н. Мельник Н.Б., доцент кафедри ПЗ Аннотація
14 Мацько Володимир Ігорович "Програмне забезпечення для поштового клієнта з вбудованим анти-спам фільтром" ("Software email-client with built-in anti-spam filter"). д.т.н Грицюк Ю.І., професор кафедри ПЗ Аннотація
15 Павлик Іван Ігорович "Мобільний додаток логістичної системи для здійснення авіаперевезень" ("Mobile application of logistic system for air transportation"). к.т.н. Ваврук І.Є., асистент кафедри ПЗ Аннотація
16 Палюх Олег Андрійович "Програмний додаток для автоматизації пошуку та оренди квартир" ("Software for apartments search and rental automation"). к.т.н. Федорчук Є.Н., доцент кафедри ПЗ Аннотація
17 Попович Андрій Володимирович "Онлайн-редактор тестових завдань навчальних дисциплін" ("Online editor of test assignments of academic disciplines"). к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ  
18 Призиглей Костянтин Юрійович Програмний додаток керування базою ресурсів для оренди квартир" ("Resource management automation software for apartments rental"). к.т.н. Федорчук Є.Н., доцент кафедри ПЗ Аннотація
19 Савелов Євгеній Едуардович "Веб-застосунок конструктор для створення гнучких опитувань" ("Website constructor for creating flexible surveys") к.ф.-м.н. Мельник Н.Б., доцент кафедри ПЗ Аннотація
20 Тимчук Тарас Сергійович "Мобільний застосунок "Львівський театр ляльок" (Mobile application "Lviv Puppet Theater""). к.т.н. Сердюк П.В., доцент кафедри ПЗ  
21 Фидрик Богдан Вікторович "iOS аплікація для вироблення ранкових корисних звичок" ("iOS application for useful morning routine habits formation"). к.т.н. Білас О.Є., доцент кафедри ПЗ  
Група ПЗ-44
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1 Валєєв Андрій Сергійович Інформаційна система розподілу навчального навантаження викладачів к.т.н. Тушницький Р.Б., доцент кафедри ПЗ Аннотація
2 Войсович Андрій Іванович Веб-сервіс для адаптивного генерування тестів та автоматизації перевірки знань д.т.н. Гавриш В.І., професор кафедри ПЗ Аннотація
3 Воловик Дмитро Вікторович Програмне забезпечення для автоматизованого збору даних про відмови програмних продуктів к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ Аннотація
4 Вонс Юрій Андрійович Автоматизована система для обліку матеріальних засобів підприємства з мобільним клієнтським додатком к.т.н. Муха Т.О., старший викладач кафедри ПЗ  
5 Добиш Олег Романович Програмне забезпечення для онлайн голосування на виборах к.т.н. Павич Н.Я., доцент кафедри ПЗ  
6 Доценко Дмитро Мар'янович Програмне забезпечення для візуалізації алгоритму обходу шахової дошки конем д.т.н. Грицюк Ю.І., професор кафедри ПЗ  
7 Євдокимов Володимир Ілліч Рольова гра "Життя студента" д.т.н. Яковина В.С., завідувач кафедрою ПЗ Аннотація
8 Жук Назар Тарасович CRM-система для агентства нерухомості Шкраб Р.Р., асистент кафедри ПЗ  
9 Калюжка Юлія Віталіївна Веб-система для замовлення послуг кейтерингу к.т.н. Білас О.Є., доцент кафедри ПЗ  
10 Кузнецова Анастасія Олександрівна Серверна система управління контентом на основі стандартних блоків д.т.н. Мельник Р.А., професор кафедри ПЗ Аннотація
11 Кузнецова Єлизавета Олександрівна Особистий кабінет юридичної особи-споживача природного газу Шкраб Р.Р., асистент кафедри ПЗ  
12 Кухарчук Роман Сергійович Віджет для обміну миттєвими повідомленнями із можливістю інтеграції його в будь-який веб-додаток к.ф.-м.н. Мельник Н.Б., доцент кафедри ПЗ Аннотація
13 Кучмій Олександр Іванович Веб VR перглядач для відображення STL моделей д.т.н. Грицюк Ю.І., професор кафедри ПЗ  
14 Мальський Юрій Романович Система аналізу ефективності командних тренувань з використанням фітнес-трекерів к.т.н. Білас О.Є., доцент кафедри ПЗ Аннотація
15 Пакіж Тарас Васильович Програмне забезпечення для проведення тестового контролю знань Шкраб Р.Р., асистент кафедри ПЗ Аннотація
16 Пирин Богдан Орестович Мобільний додаток для читання книг к.т.н. Коротєєва Т.О., доцент кафедри ПЗ Аннотація
17 Ройк Олексій Васильович Рекомендаційна система підбору комплектуючих персонального комп’ютера к.т.н. Павич Н.Я., доцент кафедри ПЗ Аннотація
18 Сєрова Мирослава-Олександра Олегівна Навчальний мобільний додаток формування ключа доступу до програм мобільного телефону. Частина II. Пошук та верифікація користувача телефону за штрихкодами обличчя д.т.н. Мельник Р.А., професор кафедри ПЗ  
19 Скотар Святослав Анатолійович Чат-бот алгоритмів для аналізу та обробки зображень д.т.н. Мельник Р.А., професор кафедри ПЗ Аннотація
20 Стасів Діана Володимирівна FarmChef – мобільний застосунок для контролю раціону корів к.т.н. Марусенкова Т.А., доцент кафедри ПЗ Аннотація
21 Яцев Олена Олександрівна Мобільний додаток для тайм-менеджменту за системою GTD з інтеграцією з Telegram д.т.н. Яковина В.С., завідувач кафедрою ПЗ Аннотація
Група ПЗх-41з
N p/p Прізвище, ім'я, по-батькові Тема Науковий керівник ПЗ
1 Стецюк П.П. Соціальна мережа для лікарів к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ  
2 Никифоров А.В. Програмний засіб управління тестовою документацією OpenQR на базі NodeJS к.п.н Фоменко А.В, доцент кафедри ПЗ  
3 Скакун В. В. CRM - система для рекламної агенції к.п.н Фоменко А.В, доцент кафедри ПЗ  
4 Ліповуз В. В. Програмне забезпечення для веденння обліку та статистичного аналізу роботи мережі кав'ярень д.т.н., Фечан А.В., професор кафедри ПЗ  
5 Мазуренко А. В. Інтернет магазин чоловічого взуття з використанням Angular CLI та Firebase к.т.н. Коцун В.І. доцент кафедри ПЗ  
6 Прокопенко Є.С. Комп'ютерна рольова гра " Нескінченна Bійна" к.т.н. Коротєєва Т.О., доцент кафедри ПЗ  
7 Самотес В.О. Онлайн-сервіс для самостійного вивчення платформи Arduino к.т.н. Коцун В.І. доцент кафедри ПЗ  
8 Куницький П.С. Онлайн- платформа для обміну зображеннями к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ  
9 Зайчук Б.М. Програмна система для супроводу роботи підприємства "Global Spirits Europe" к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ Аннотація
10 Мельник (Гуцалюк) В.М. Інтернет магазин дитячих іграшок к.т.н. Сенів М.М., доцент кафедри ПЗ  


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale