Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Тушницький Руслан Богданович

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри програмного забезпечення

Освіта


Професійна діяльність

 • з 2014р. - доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • 2011-2014р. - старший викладач кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • 2007-2011 рр. - асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • 2006-2009 рр. - навчання в аспірантурі Національного університету "Львівська політехніка".

Викладацька діяльність

 • "Адміністрування баз даних";
 • "Декларативне програмування";
 • "Організація комп'ютерних мереж";
 • "Хмарні обчислення".

Наукові інтереси

 • розпізнавання образів;
 • аналіз та обробка зображень;
 • паралельні обчислення на графічних процесорах.

Публікації

Навчальні посібники
 1. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут комп’ютерних наук на інформаційних технологій, Інститут підприємництва та перспективних технологій): навч. посіб. для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра / за заг. ред. Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха / Укладачі: О.М. Верес, В.І. Голтвян, В.І. Каркульовський, Н.О. Кустра, Є.В. Левус, Я.М. Матвійчук, Р.Б. Тушницький, З.Я. Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 232 с.
 2. Мельник Р. А. Програмування інтернет-застосувань: навч. посіб. / Р. А. Мельник, Р. Б. Тушницький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с.
 3. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів): навч. посіб. для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра (спеціаліста). Інститут комп’ютерних наук на інформаційних технологій. Кн. 2./ за заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха / Укладачі: О.Є. Білас, В.І. Голтвян, М.Я. Денисюк, С.В. Дружбяк, …, Р.Б. Тушницький та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 с.
Публікації у фахових виданнях
 1. Melnyk R., Tushnytskyy R. 4-D pattern structure features by three stages clustering algorithm for image analysis and classification // Pattern Analysis and Applications: Volume 16, Issue 2 (2013). – P.201-211. – ISSN 1433-7541
 2. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Classification by pattern and structure features clustering // Intern. Journal Computing. – 2009. – Vol. 8, Issue 3.– P.53-60.
 3. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Пошук зображень у базах даних за структурними коефіцієнтами на основі алгоритму триступеневої кластеризації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.– 2009. – № 651. – С. 190-196.
 4. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. 4-вимірні інтегральні та розподілені структурні властивості для класифікації та пошуку зображень // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650. – С. 61-67.
 5. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Structure Analysis by 3-stages Clustering // Intern. Journal Computing. – 2009. – Vol. 8, Issue 2.– P. 86-94.
 6. Тушницький Р.Б. Система пошуку зображень на основі їх вмісту з використанням 4-D структурних властивостей // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2009. – №6/7(42). – С.49-54.
 7. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування параметрами кластера в алгоритмі декомпозиції зображень // Відбір і обробка інформації. – 2007. – Вип.27 (103). – С. 58-62.
 8. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування яскравістю кластера при декомпозиції зображень спектрів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2007. – № 598. – С. 3-8.
 9. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Каскадна декомпозиція множин великої розмірності при кластеризації ключів образів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2007. – № 604. – С. 249-254.
 10. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Сегментування зображень алгоритмом ієрархічної кластеризації // Відбір і обробка інформації. – 2008. – Вип.28 (104). – С. 97-102.
 11. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Дослідження впливу розмірів мікрокластерів на ступінь декомпозиції зображень // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – № 616. – С. 33-40.
 12. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Алгоритм триступеневої кластеризації для класифікації зображень за їх структурними властивостями // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – № 629. – С. 46-52.
 13. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування точністю та складністю алгоритму кластеризації даних великої розмірності допуском на функцію подібності та декомпозицією // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 248-254.
 14. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Декомпозиція простору під час кластеризації даних великої розмірності // Відбір і обробка інформації. – 2009. – Вип.31 (107). – С. 65-72.
 15. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Дослідження параметрів простору даних при двокаскадній кластеризації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 663. – С. 144-149.
 16. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Застосування пакета кластеризації образів для оцінювання показників стану крові // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.– 2007. – № 591. – С. 28-33.
 17. Р. Б. Тушницький, І. Я. Кожух. Програмна система для дослідження паралельних алгоритмів з використанням обчислень на графічному процесорі / Вісник НТУ “ХПІ”. – №68(974). – Харків, НТУ «ХПІ». – 2012. – С.115-118.
 18. Р. Б. Тушницький, І. Я. Кожух. Дослідження розпаралелених алгоритмів сегментації зображень з використанням обчислень на графічному процесорі // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013. – №2/4(62). – С.59-64.
 19. Д. Федасюк, В. Макар, Р. Тушницький. Структура інформаційно-аналітичної системи обліку підготовки наукових кадрів університету // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформатизація вищого навчального закладу. – 2013. – №775. – С.99-106.
 20. Тушницький Р.Б., Макар В.М. Алгоритм ідентифікації подібності складно-структурованих даних на основі семантичних мереж / Р.Б. Тушницький, В.М. Макар // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2015. – №5/2(77). – C.38-44.
 21. Тушницький, Р. Б. Розробка програмної системи для автоматизованого формування пошукових запитів складно-структурованих даних [Текст] / Р. Б. Тушницький, В. М. Макар // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 5/2 (25). – С.12-15. - doi:10.15587/2312-8372.2015.51781.
Тези міжнародних та всеукраїнських конференцій
 1. Melnyk R., Tushnytskyy R. Decomposition of Visual Patterns by Clustering // Proceedings of the IXth International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM’2007). – Lviv-Polyana, 2007. – P. 278-279.
 2. Melnyk R., Tushnytskyy R. Threshold and Brightness Control for Grey Patterns Decomposition by Clustering // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2007). – Lviv, 2007. – P. 133-136.
 3. Melnyk R., Tushnytskyy R., Druchok L. Iterative Clustering for Spectrums Processing // Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists “Computer Science and Engineering” (CSE-2007). – Lviv, 2007. – P. 168-170.
 4. Melnyk R., Tushnytskyy R. Clustering of Visual Pattern Keys by Cascading Decomposition // Proceedings of the International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” (TCSET’2008). – Lviv-Slavsko, 2008. – P. 295-296.
 5. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Обробка зображень об’єктів розвідки засобами ієрархічної кластеризації // Тези доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перспективи розвитку озброєння і військової техніки в збройних силах України” (ВНТК ЛІСВ НУ “ЛП”).– Львів, 2008. – С. 188.
 6. Melnyk R., Tushnytskyy R. Patterns Analysis by Clustering // Proceedings of the Fifth International Conference “Neural Networks and Artificial Intelligence ” (ICNNAI-2008). –Minsk, Belarus, 2008. – P. 160-163.
 7. Melnyk R., Tushnytskyy R. Circuit Board Image Analysis by Clustering // Proceedings of the IVth International Conference of Young Scientists “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2008). – Polyana, 2008. – P. 44-45.
 8. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Classification by their Structural Properties // Proceedings of the III International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2008). – Lviv, 2008. – P. 37-40.
 9. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Індексування та пошук зображень за структурними коефіцієнтами // Праці 9-ї Всеукраїнської міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів” (УкрОБРАЗ’2008). – Київ, 2008. – С. 143-146.
 10. Melnyk R., Tushnytskyy R. Algorithm Accuracy and Complexity Optimization by Inequality Merging for Data Clustering // Proceedings of the Xth International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM’2009). – Lviv-Polyana, 2009. – P. 453-455.
 11. Melnyk R., Tushnytskyy R. Large-Scale DataSet Cascading Clustering by Item Set and Space Decomposition // Proceedings of the Vth International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2009). – Lviv-Polyana, 2009. – P. 93-95.
 12. Melnyk R., Tushnytskyy R. Pattern Structure Features Extraction and Analysis // Proceedings of the IV International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2009). – Lviv, 2009. – P. 229-232.
 13. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Processing by Distributed Pattern Structure Features // Proceedings of the 5th International Conference-Forum on Informational Systems and Technologies (IST’2009). – Minsk, Belarus; November 16-17, 2009. – Publisher A. N. Varaksin. – 2009. – Part 1. – P. 199-202.
 14. Melnyk R., Tushnytskyy R. Space Decomposition Control For Large-Scale Dataset Clustering // Proceedings of the 4-th International Conference “Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application” (ACSN-2009). – Lviv, 2009. – P. 90-93.
 15. Tushnytskyy R., Perevalova I., Pavlyuk G. Image Skeleton for Pattern Shape and Structure Analysis // Proceedings of the 4-th International Conference “Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application” (ACSN-2009). – Lviv, 2009. – P. 195-198.
 16. Melnyk R., Tushnytskyy R. Pattern Keys Investigation for Content-Based Image Retrieval System // Proceedings of the International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” (TCSET’2010). – Lviv-Slavske, 2010. – P. 94.
 17. Tushnytskyy R., Perevalova I., Pavlyuk G. Web Content-Based Image Retrieval System Based on 4-D Structural Features // Proceedings of the International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” (TCSET’2010). – Lviv-Slavske, 2010. – P. 281.
 18. Tushnytskyy R., Melnyk R., Druchok L. Spectrum Patterns Analysis by Clustering // Proceedings of the VIth International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2010). – Lviv-Polyana, 2010. – P. 59-60.
 19. Тушницький Р.Б., Перевалова І.В. Триступеневий метод ієрархічної декомпозиції для побудови скелетонів складноструктурних зображень // Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». – Вінниця, 2010. – С.162-163.
 20. Pavych N., Tushnytskyy R. Efficient and Effective Solutions Investigation for Data Mining // Proceedings of the V International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2010). – Lviv, 2010. – P. 155-156.
 21. Tushnytskyy R., Levus Ye., Salabai R. A Functional Approach to Image Database Generation for CBIR Systems // Proceedings of the XIth International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM’2011). – Lviv-Polyana, 2011. – P. 322-323.
 22. Starodub Yu., Tushnytskyy R., Fedyuk Ya. Deforestation Monitoring Using the Aerospace Imaging Systems Data and ENVI Software // Proceedings of the VIIth International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2011). – Lviv-Polyana, 2011. – P. 135-136.
 23. Tushnytskyy R., Levus Ye., Branec I. Computer Language Benchmarks Tool // Proceedings of the VIIth International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2011). – Lviv-Polyana, 2011. – P. 211-212.
 24. Тушницький Р.Б., Перевалова І.В. Екстракція властивостей скелетонів для пошуку зображень на основі їх вмісту // Матеріали XVII Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» (СППМІ-2011). – Львів, 2011. – С. 115.
 25. Pavych N., Tushnytskyy R. Data Warehouse Models for Image Storing // Proceedings of the VI International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2011). – Lviv, 2011. – P. 121.
 26. Branets I., Levus Ye., Tushnytskyy R. Usage Neural and Semantic Networks for Identification Bibliographic // Proceedings of the VI International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2011). – Lviv, 2011. – P. 274-275.
 27. Kozhuh I., Tushnytskyy R. CBIR System Using CUDA Technology // Proceedings of the VIIIth International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2012). – Lviv-Polyana, 2012. – P. 60-61.
 28. Vivchar V., Tushnytskyy R. Volumetric Rendering by Using WebGL // Proceedings of the VIIth International Scientific and Technical Conference “Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2012). – Lviv, 2012. – P. 183-185.
 29. Kozubets A., Tushnytskyy R. Image Search Based on Invariant Moments of Image Regions // Proceedings of the VIIth International Scientific and Technical Conference “Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2012). – Lviv, 2012. – P. 62.
 30. Ілля Кожух, Руслан Тушницький. Розпаралелені алгоритми сегментації зображень // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій. – Тернопіль, 2012. – С. 196-197.
 31. Korotyeyeva T., Tushnytskyy R. Construction of Semantic Networks for Natural Language Texts // Proceedings of the 2nd International academic conference «Information, Communication, Society 2013» (ICS-2013). – Lviv-Slavske. – 2013. – P.224-225.
 32. Kozubets A., Tushnytskyy R. Color and Shape Based Image Retrieval Image // Proceedings of the VI International Academic Conference of Young Scientists “Computer Science and Engineering 2013” (CSE-2013). – Lviv, 2013. – P. 200-201.
 33. Kozubets A., Tushnytskyy R. Using Autocorrelogram and Invariant Moments for Image Retrieval // Proceedings of the VIIIth International Scientific and Technical Conference “Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2013). – Lviv, 2013. – P. 68.
 34. Макар В., Тушницький Р. Інформаційно-аналітична система для відділу докторантури та аспірантури Львівської політехніки // Матеріали 5-ї науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». – Львів, 2013. – C.28–33.
 35. Коротєєва Т., Тушницький Р. 2D та 3D візуалізація графових структур // Proceedings of the 3nd International academic conference «Information, Communication, Society 2014» (ICS-2014). – Lviv-Slavske. – 2014. – P.166-167.
 36. Vitaly Yakovyna, Ruslan Tushnytskyy, Vita Masyukevych, Victor Borys, Nadiia Nechypir. A Software Tool for Entropy Estimation of Linguistic Translation // Proceedings of the Xth International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2014). – Lviv-Polyana, 2014. – P. 53-55.
 37. Володимир Макар, Руслан Тушницький. Інформаційно-аналітична система для автоматизації підготовки наукових звітів підрозділів Львівської політехніки // Матеріали 6-ї науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». – Львів, 2014. – C.177–182.
 38. Тушницький Р.Б., Макар В.М., Могиляк Т.П. Програмне забезпечення для опрацювання бібліографічних описів публікацій / Р.Б. Тушницький, В.М. Макар, Т.П. Могиляк // Матеріали XXI Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» APAMCS-2015. – Львів, 2015. – С.318-319.
 39. Тушницький Р.Б., Макар В.М. Програмне забезпечення для ефективного пошуку бібліографічних описів публікацій / Р.Б. Тушницький, В.М. Макар // Матеріали 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє». – Одеса, 2015. – С. 70-73. – (29-30 жовтня 2015 р.).
 40. Тушницький Р., Макар В. Інформаційно-аналітична система для автоматизації обліку міжнародної науково-технічної співпраці львівської політехніки // Матеріали 7-ї науково-практичної конференції “Інформаційні комп’ютерні технології у вищій школі” (ICT 2015). – Львів, 2015. – С.5–11.
 41. Tushnytskyy R., Makar V. Software for Automate the Management of Research at the Lviv Polytechnic National University // Proceedings of the XII International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2016). – Lviv-Polyana, 2016. – P. 205-208.
Навчально-методичні розробки
 1. Візуальне програмування за об’єктно-орієнтованого підходу: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів базового напряму “Програмна інженерія” / Укл.: Т.О. Коротєєва, Р.Б. Тушницький, Т.О. Муха. – Львів: В-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 56 с.
 2. Основи Transact-SQL: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бази даних” для студентів базового напряму “Програмна інженерія” / Укл.: Н.Я. Павич, Р.Б. Тушницький. – Львів: В-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 60 с.
 3. Методичні вказівки до формування пояснювальної записки дипломного проекту для студентів напряму 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання / Укл. Левус Є.В., Білас О.Є., Павич Н.Я., Тушницький Р.Б., Петров Д.В. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2012. – 40 с.
 4. Фрактальні зображення: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 із дисципліни “Комп’ютерна графіка” для студентів базового напряму “Програмна інженерія” / Укл.: Є.В. Левус, О.О. Нитребич, Р.Б. Тушницький – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. – 24 с.
 5. Дослідження протоколів SMTP і POP3: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 із дисципліни “Організація комп’ютерних мереж” для студентів базового напряму “Програмна інженерія” / Укл.: Р.Б. Тушницький, Т.А. Марусенкова – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. – 30 с.
 6. Встановлення, налаштування та адміністрування Microsoft SQL Server 2014: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Бази даних” для студентів базового напрямку “Програмна інженерія” та дисципліни “Адміністрування баз даних” для студентів спеціальності “Програмне забезпечення систем” / Укл.: Павич Н.Я., Тушницький Р.Б. – Львів: В-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2015. – 92 с. [р. № 6575 від 20.10.2015].
 7. Тушницький Р.Б. Адміністрування баз даних: конспект лекцій для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем”. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 108 с. [р. № 6574 від 20.10.2015].
ВНС "Львівської політехніки"
 1. Організація комп’ютерних мереж: Електронний навчально-методичний комплекс для методичного забезпечення навчальної дисципліни “Організація комп’ютерних мереж” для студентів напряму 6.050103 "Програмна інженерія" / Укладачі: Яковина В.С., Тушницький Р.Б., Марусенкова Т.А., Каличак Ю.І. [Електронний ресурс]. – Веб доступ: http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1205 (2013).

Участь в НДР

Держбюджетні теми:
 • "Алгоритми та програмне забезпечення екстракції ознак структури, інтенсивності та кольору зображень на основі кластерного аналізу для їх розпізнавання та компресії" (ПЗ-6, номер держреєстрації 0110U007100) 11.2010–12.2012.
 • "Алгоритми та програмне забезпечення декомпозиції, апроксимації візуальних образів для їх збереження та розпізнавання на основі кластерного аналізу" (ПЗ-4, номер держреєстрації 0108U005038) 06.2008–12.2009.
Міжнародні проекти:
 • 2012-2013: TEMPUS Project: National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship, project number: 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES
Гранти ДФФД:
 • 2017: Ф76/129-2017 “Система моніторингу та класифікації регіонів України за розподілом маси хмар у порах року на основі зображень супутникових карт погоди”, 01.10.2017 - 31.12.2017
 • 2018: Ф76/56-2018 “Система моніторингу та класифікації регіонів України за розподілом маси хмар у порах року на основі зображень супутникових карт погоди”, 18.06.2018 - 30.11.2018

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 2007 р. - семінар від Microsoft "Microsoft SQL Server 2005 Essentials";
 • 2008 р. - семінар від Microsoft "Visual Studio 2008 and .NET Framework 3.5 Training Kit";
 • 2008 р. - семінар від Microsoft "Microsoft Windows Server 2008";
 • 2009 р. - семінар від Microsoft "Effective Team Development using Microsoft Visual Studio Team System";
 • 2012 р. - курс тренінг-семінарів "Development of Communication Skills"

Нагороди

 • 2011.05.24 - Нагороджений дипломом Національного університету "Львівська політехніка" за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки.
 • 2011 - Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області.
Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
Microsoft Specialist (MS)
Microsoft Certified Professional (MCP)
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
Data Science Bootcamp
Programming in C#
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale