Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Науково-дослідна робота студентів

Наукові публікації студентів

2022
 1. Сенів М. М., Роїк* О. О. Засоби розрахунку показників надійності програмного забезпечення на підставі моделей з урахуванням недосконалого відлагодження // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 6. – С. 87–91. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Сенів М.М.].
 2. Мельник Р. А., Яловега* О. В. Система виявлення обличчя на зображенні з використанням глибинної згорткової нейронної мережі // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2022. – Т. 32, №2. – С. 55–60. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 3. Козак* Д. Р., Коротєєва Т. О. Проєктування навчальної системи візуалізації роботи алгоритмів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2022. – Т. 32, № 5. – С. 80–86. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Коротєєва Т.О.].
 4. Seniv M., Kovtoniuk А., Yakovyna V. Tools for selecting a software development methodology taking into account project characteristics // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2022. – № 2 (61). – С. 175–188. 0,62 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Ковтонюк А. М.) [н.к. - Яковина В.С.] (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 5. Seniv M., Yakovyna V., Kovtoniuk А. Tools for selecting a software development methodology taking into account project characteristic // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2022. – № 2 (61). – С. 175–188. 0,62 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Ковтонюк А. М.) [н.к. - Сенів М.М.] (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 6. Левус Є. В., Василюк* Р. Б. Рекомендаційний алгоритм із використанням кластеризації даних // Український журнал інформаційних технологій. – 2022. – Вип. 4, т. 2. – С. 18–24. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.].
 7. Y. V. Levus, M. Y. Morozov, R. О. Moravskyi*, P. Y. Pustelnyk*. Algorithms and architecture of the software system of automated natural and anthropogenic landscape generation // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2022. – № 2 (61). – С. 154–164. 0,49 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Морозов М. Ю.) [н.к. - Левус Є.В.] (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 8. Melnyk R., Hatsosh* D., Levus Y. Contacts detection in PCB image by thinning, clustering and flood-filling // Computer science and information technologies : proceedings of IEEE 16th International conference CSIT 2021 (Lviv, Ukraine, 22–25 September, 2021). – 2021. – C. 370–374. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.] (SciVerse SCOPUS).
 9. Shumilova* A., Melnyk N. Performance of accounting of personal finances // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them : proceedings of the ХХ International scientific and practical conference (Warsaw, Poland; May 24 – 27, 2022). – 2022. – C. 746–750. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Н.Б.].
 10. Teliatynska* Y., Melnyk N. Software systems utilization in jewelry trading // Innovations and prospects of world science : proceedings of X International scientific and practical conference (Vancouver, Canada, 25-27 May 2022). – 2022. – C. 220–226. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Н.Б.].
 11. Fedasyuk D., Lutsyk* I. Tools for adaptation of a mobile application to the needs of users with cognitive impairments // Computer science and information technologies : proceedings of IEEE 16th International conference CSIT 2021 (Lviv, Ukraine, 22–25 September, 2021). – 2021. – C. 321–324. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.] (SciVerse SCOPUS).
 12. Кашапов* А. А. Актуальність та проблематика розроблення програмної системи для автоматизації бізнес-процесів драматичного театру // Science of XXI century: development, main theories and achievements : collection of scientific papers «Scientia» with proceedings of the II International scientific and theoretical conference (Helsinki, Republic of Finland, June 24, 2022). – 2022. – C. 23–25. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Коротєєва Т.О.].
 13. Брусенцов* Г. Є. Передбачення виграшу у онлайн іграх // Discussion and development of modern scientific research : proceedings of the IV International scientific and practical conference (Helsinki, Finland, October 18-21, 2022). – 2022. – C. 454–460. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 14. Будник* Р. Р. Генерація даних з метою навчання моделей машинного навчання для поведінки неігрових персонажів у відеоіграх // Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions : proceedings of the X International scientific and practical conference (Bilbao, Spain, November 29 - December 02, 2022). – 2022. – C. 545–549. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 15. Косів* Ю. А. Огляд досліджень розв’язання задачі аналізу тональності тексту // Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions : proceedings of the X International scientific and practical conference (Bilbao, Spain, November 29 - December 02, 2022). – 2022. – C. 565–568. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 16. Криворучка* О. -. А. Розробка системи контролю температури // Discussion and development of modern scientific research : proceedings of the IV International scientific and practical conference (Helsinki, Finland, October 18-21, 2022). – 2022. – C. 461–466. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 17. Нестерчук* О. І. Огляд наукових статей з прогнозування дефектів у програмному забезпеченні // Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions : proceedings of the X International scientific and practical conference (Bilbao, Spain, November 29 - December 02, 2022). – 2022. – C. 581–587. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 18. Філіпенко* М. -. І. Система аналізу коментарів з метою виявлення мови ворожнечі, домагань та знущань // Innovative areas of solving problems of science and practice : proceedings of the VII International scientific and practical conference (Oslo, Norway, November 08 – 11, 2022). – 2022. – C. 523–524. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 19. Fedasyuk D., Lutsyk I. Method of modification of self-adaptive software systems based on ontology // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 530–533. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Луцик І. І.) [н.к. - Федасюк Д.В.] (SciVerse SCOPUS).
 20. Мальський* Ю. Р. Система моніторингу спортивних тренувань на основі нерйонних мереж // Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції (Херсон, 17 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 50–53. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 21. Качмар* Т. Т., Федорчук Є. Н. Моделювання засобами машинного навчання взаємодії рухів обличчя з мобільним пристроєм // Martial law — challenges in modern science : abstracts of ХХXI International scientific and practical conference, Poland, Warsaw, April 12-13, 2022. – 2022. – C. 48–50. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.].
 22. Кук* Р. Г., Федорчук Є. Н. Алгоритмізація процесу підбору кулінарних рецептів методами інтелектуального аналізу даних // Innovation - Science - Society : abstracts of ХХХVІІІ International scientific and practical conference (Hamburg, Germany, 26-27 September, 2022). – 2022. – C. 74–76. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.].
 23. Степанюк* Я. О., Федорчук Є. Н. Моделювання логістичної задачі перевезення пасажирів // Innovation - Science - Society : abstracts of ХХХVІІІ International scientific and practical conference (Hamburg, Germany, 26-27 September, 2022). – 2022. – C. 101–104. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.].
 24. Калимон* А. В. Дослідження інтеграції інформаційних технологій в сферу будівництва // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції ( Тернопіль, 7-8 червня 2022 р.). – 2022. – C. 20–23. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Журавчак Л.М.].
 25. Roman Melnyk, Ruslan Tushnytskyy, Andriy Shpek*. Selection of Defective Chains in a PCB Image by Thinning, Flood-Filling and Overlaying // 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE). – 2022. – C. 179–183. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 26. Ковбасюк* О. М., Грицюк Ю. І. Виявлення фейкових новин методами машинного навчання // Збірник наукових матеріалів CXІV Мiжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Нові напрями розвитку науки під час воєнного стану». – 2022. – C. 207–218. 0,75 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
2021
 1. R. A. Melnyk, Y. V. Havrylko, Y. V. Repa. PCB open, short and shift defects detection by logical comparison of mask images [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1016 : CAD in machinery design: implementation and educational issues (CADMD 2020) 26th -27th November 2020, Lviv, Ukraine. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Гаврилко Ю. В., Репа Я. В.) [н.к. - Мельник Р.А.] (НМБД?).
 2. Ostapiuk* Z. V., Korotyeyeva T. O. Multitopic text clustering and cluster labeling using contextualized word embeddings // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2020. – № 4 (55). – С. 95–105. 0,49 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Коротєєва Т.О.] (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 3. Левус Є. В., Пустельник* П. Я., Морозов* М. Ю., Моравський* Р. О. Метод контейнеризації для візуалізації природних і антропогенних ландшафтів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 5. – С. 90–95. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.] (Index Copernicus International).
 4. Федасюк Д. В., Луцик* І. І. Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для людей з когнітивними порушеннями // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2021. – Вип. 9. – С. 61–74. 0,62 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 5. Hevko*** I., Lutsyk I., Lutsyk* I., Potapchuk*** O., Borysov*** V. Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students' research work [Електронний ресурс] // Journal of Physics: Conference Series. – 2021. – Vol. 1946 : XIII International conference on mathematics, science and technology education (ICon-MaSTEd 2021) 12-14 May 2021, Kryvyi Rih, Ukraine. 0,54 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Луцик І. Б.) [н.к. - Федасюк Д.В.] (SciVerse SCOPUS).
 6. Білецький* Т. П., Федасюк Д. В. Прогнозування дефектів у програмному забезпеченні алгоритмами глибинного навчання CNN та RNN // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 2. – С. 114–120. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 7. Федасюк Д. В., Дем'янець* Т. В. Застосування згорткової нейронної мережі для виявлення меланоми за зображенням новоутворення на мобільному пристрої // Український журнал інформаційних технологій. – 2021. – Вип. 3, т. 1. – С. 8–14. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 8. Bashtovyi* A., Fechan A., Yakovyna V. Modules for mental and physical health states analysis based on user text input // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3038 : Proceedings of the 4th International conference on informatics & data-driven medicine IDDM 2021, Valencia, Spain, November 19 - 21, 2021. – P. 293–301. 0,4 ум.д.ар. (ДБ/ПРОГНОЗ, Прикладні дослідження і розробки) [н.к. - Фечан А.В.] (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Згоба М. І., Грицюк Ю. І. Прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі методами нейронної мережі // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 3. – С. 109–119. 0,66 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Згоба М. І.) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 10. Корнак* О. О., Грицюк Ю. І. Проектування системи управління коштами благодійного фонду // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 2. – С. 121–132. 0,75 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 11. Брусенцов* Г. Є. Аналіз та передбачення виграшу у онлайн іграх // Topical issues of practice and science : abstracts of XXVI International scientific and practical conference (London, Great Britain; May 18 – 21, 2021). – 2021. – C. 712–717. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 12. Будник* Р. Р. Методи пошуку маршрутів у відеоіграх з допомогою штучного інтелекту // Priority directions of science and technology development : proceedings of IX International scientific and practical conference (Kyiv, Ukraine; 16-18 May 2021). – 2021. – C. 289–293. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Н.Б.].
 13. Костів* І. П. Класифікація фінансових трекерів та використання трекерів витрат компаніями // Priority directions of science and technology development : proceedings of IX International scientific and practical conference (Kyiv, Ukraine; 16-18 May 2021). – 2021. – C. 349–353. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Н.Б.].
 14. Durkot* M. Developing simple software for audio editing // Multidisciplinary academic research and innovation : abstracts of XXVII International scientific and practical conference (Amsterdam, Netherlands; May 25 – 28, 2021). – 2021. – C. 629–633. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Н.Б.].
 15. Kosiv* Yurii. Research on the matters of internet, online stores and messengers in Ukraine // Topical issues of practice and science : abstracts of XXVI International scientific and practical conference (London, Great Britain; May 18 – 21, 2021). – 2021. – C. 661–663. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Н.Б.].
 16. Синиця* К. І., Фечан А. В. Мобільний додаток для організації санітарної обробки медичних закладів // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20–21 травня 2021 р.). – 2021. – C. 178–179. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Фечан А.В.].
 17. Вовк* А. В., Фечан А. В. Безпека процесу аналізу патологій щитовидної залози для життя та здоров’я громадян // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 20–21 травня 2021 р.). – 2021. – C. 83. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Фечан А.В.].
 18. Федорчук Є. Н., Вонс* Ю. А. Планування розподілу ресурсів часових затрат за етапами Іт-проекту // Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ITCM-2021 (Івано-Франківськ, 5-10 липня 2021р.). – 2021. – C. 52–53. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.].
 19. Палюх* О. А. Моделювання розподілу фінансового ресурсу в менеджменті ІТ-проектів // Science and technology : abstacts of the 24 th International scientific and practical conference (Poland, Lublin 11 – 12, October 2021). – 2021. – C. 72–74. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.].
 20. Нестерчук* О. І., Левус Є. В. Cold email як інструмент для маркетингу [Електронний ресурс] // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей Міжнародної наукової нтернет-конференції (Тернопіль, 12 травня 2021 р.). – 2021. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.].
 21. Nataliya Pavych, Volodymyr Zahurskii. Software architecture for analyzing the impact of news on the stock market // Advanced computer information technologies, ACIT’2021 : proceedings of the 11th International conference (Deggendorf, Germany, September 15-17, 2021). – 2021. – C. 613–617. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Загурський В. І.) [н.к. - Павич Н.Я.] (SciVerse SCOPUS).
 22. Василюк* Р. Б., Левус Є. В. Рекомендаційний алгоритм на основі колаборативної фільтрації та кластеризації // Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень : збірник матеріалів V Всеукраїнської мільтидисциплінарної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 26 листопада 2021). – 2021. – C. 38–43. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.].
 23. Берікашвілі* М. Ш., Федасюк Д. В. Метод обчислення напрямку до джерела освітлення за даними з веб камери // Сучасні інформаційні технології -2021 : матеріали Одинадцятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених (Одеса, 13-14 травня 2021 р.). – 2021. – C. 8–9. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 24. Гогіна* Тетяна. Онтологічна модель адаптивної програмної системи для боротьби зі шкідливими звичками та залежностями // Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції (Херсон, 17 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 44–46. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 25. Мальський* Юрій. Система моніторингу спортивних тренувань на основі нейронних мереж // Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції (Херсон, 17 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 50–53. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 26. Корнак* О. О. Використання інформаційних технологій для управління коштами благодійного фонду // Міждисциплінарні наукові дослідження та перспективи їх розвитку : матеріали І Міжнародної студентської наукової конференції, Київ, 7 травня 2021 р. – Т. 2. – 2021. – C. 62–65. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 27. Ivanenko* S., Shkrab R. Natively compiled Java-based applications in the cloud infrastructure // The world of science and innovation : proceedings of the 11th International scientific and practical conference (London, June 2-4, 2021). – 2021. – C. 80–89. 0,45 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Шкраб Р.Р.].
 28. Seniv M., Terenchyn* B. Real estate selection software with machine learning elements // Computer science and information technologies : proceedings of IEEE 16th International conference CSIT 2021 (Lviv, Ukraine, 22–25 September, 2021). – 2021. – C. 305–308. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Сенів М.М.] (SciVerse SCOPUS).
2020
 1. Y. Polyniak*, D. Fedasyuk, T. Marusenkova. Identification of bee colony acoustic signals using the dynamic time warping algorithm // Econtechmod. – 2019. – Vol. 8, № 4. – S. 19–27. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 2. Коротєєва Т. О., Остапюк* З. В. Застосування графів для відображення життєвого циклу сутностей під час розроблення системи опрацювання відгуків безпосередніх користувачів програмних продуктів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 9. – С. 147–152. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Коротєєва Т.О.] (Index Copernicus International).
 3. Kryvenchuk Y., Zakharchuk M., Malynovskyy Y., Řepka*** M., Mykalov* P., Novytskyi Y. Analysis of the architecture of distributed systems for the reduction of loading high-load networks // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1080 : Advances in intelligent systems and computing IV. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2019, September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine. – P. 759–770. 0,54 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.] (SciVerse SCOPUS).
 4. Морозов* М. Ю., Левус Є. В., Моравський* Р. О., Пустельник* П. Я. Генерування ландшафтів для сферичних поверхонь: аналіз завдання та варіанти вирішення // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 1. – С. 136–141. 0,67 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.] (Google Scholar, Index Copernicus International?).
 5. Левус Є. В., Полянська* А. О. Алгоритм вироблення комплексних рекомендацій клієнтам туристичної галузі // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 5. – С. 122–127. 0,68 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.] (Index Copernicus International?).
 6. Смачило* П. І., Павич Н. Я. Архітектура веб-системи збору благодійних коштів з рекомендаційним алгоритмом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2020. – № 16 (96). – С. 1–9. 0,42 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Павич Н.Я.] (Google Scholar).
 7. Bashtyk Y., Campos*** J., Fechan A., Konstantyniv* S., Yakovyna V. Computer monitoring of physical and chemical parameters of the environment using computer vision systems: problems and prospects // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753 : Proceedings of the 3rd International conference on informatics & data-driven medicine (Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020). – P. 437–442. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Фечан А.В.] (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 8. Федорчук Є. Н., Мамай* В. В. Моделювання траєкторії прогнозу оцінок навчання для студентів // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – Вып. 5 (61), ч. 2. – С. 150–152. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.] (Google Scholar, РИНЦ).
 9. Феній* Н. С., Грицюк Ю. І. Автоматизація процесу класифікації текстових новин з інтернет-сайтів методами нейронної мережі // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 4. – С. 123–133. 1,24 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Google Scholar, Index Copernicus International?).
 10. Згоба* М. І., Грицюк Ю. І. Тренування нейронної мережі для прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі за допомогою графічних процесорів // Український журнал інформаційних технологій. – 2020. – Вип. 2, т. 1. – С. 29–36. 0,9 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 11. Ковальчук* Р. Т., Коротєєва Т. О. Адаптація версії алгоритму IntelliSense до профілю поточного проекту // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 5. – С. 84–89. 0,79 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Коротєєва Т.О.] (Index Copernicus International?).
 12. Кривенчук Ю. П., Прохоренко* А. А. Інформаційна система аналізу процесу виготовлення деталей на виробництві // Technical using of measurement-2020 : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині інформаційно-вимірювальних технологій та метрології, 4–7 лютого 2020 р., Славське. – 2020. – C. 84–85. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 13. Кривенчук Ю. П., Кузьо* О. Ю. Інформаційна система моніторингу фізіологічного стану військовослужбовця // Technical using of measurement-2020 : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині інформаційно-вимірювальних технологій та метрології, 4–7 лютого 2020 р., Славське. – 2020. – C. 82–83. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 14. Ю. Кривенчук, С. Гончарук*, В. Хавалко. Інформаційна система визначення стилю архітектури за зображенням // Technical using of measurement-2020 : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині інформаційно-вимірювальних технологій та метрології, 4–7 лютого 2020 р., Славське. – 2020. – C. 86–87. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 15. Чуба* М., Кривенчук Ю. Інформаційна система аналізу терміну придатності лікарських засобів // Technical using of measurement-2020 : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині інформаційно-вимірювальних технологій та метрології, 4–7 лютого 2020 р., Славське. – 2020. – C. 88–89. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 16. Roman Melnyk, Ruslan Tushnytskyy, Yurii Havrylko. Defects detection by approximation, multilevel segmentation and comparison of samples // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2020, Львів, Збараж, Україна, 23–26 вересня 2020 р. – 2020. – C. 419–423. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Гаврилко Ю. В.) [н.к. - Мельник Р.А.] (SciVerse SCOPUS).
 17. Roman Melnyk, Ruslan Tushnytskyy, Yurii Havrylko. Surface defects detection by clustering and rotating image analysis // Data stream mining & processing (DSMP) : proceedings of the IEEE Third international conference, August 21–25, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 206–210. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Гаврилко Ю. В.) [н.к. - Мельник Р.А.] (SciVerse SCOPUS).
 18. Кривенчук Ю. П., Щур* Г. О. Створення єдиного та універсального простору доповненої реальності для усіх пристроїв // Інформаційні технології, економіка та право: стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ІТЕП-2020 (Чернівці, 10 листопада 2020 р.). – 2020. – C. 71–72. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 19. Кривенчук Ю. П., Гелетій* С. В. Інформаційна система перетворення шрифту в бітову карту для друку тексту на стрічці паперу з використанням математичної моделі механізму Хойкена // Інформаційні технології, економіка та право: стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ІТЕП-2020 (Чернівці, 10 листопада 2020 р.). – 2020. – C. 77–78. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 20. Кривенчук Ю. П., Грицик* О. А. Інтелектуальна система підбору професії // Інформаційні технології, економіка та право: стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ІТЕП-2020 (Чернівці, 10 листопада 2020 р.). – 2020. – C. 82–83. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 21. Філіпенко* М. -. І. Інформаційна система кластеризації зображень для покращення розпізнавання перешкод // Інформаційні технології, економіка та право: стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ІТЕП-2020 (Чернівці, 10 листопада 2020 р.). – 2020. – C. 97. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 22. Полянська* А. О., Левус Є. В. Проблема застосування рекомендаційних алгоритмів для консультування у туристичній галузі // Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2020, 21–23 травня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 25–26. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.].
 23. Бідюк* Н. Р., Левус Є. В. Система для знаходження оптимальних шляхів до місця розташування надзвичайних ситуацій // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології : матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 15-17 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 29–30. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.].
 24. Луцик* І. І. Онтологічна модель адаптивної програмної системи для людей з когнітивними порушеннями // Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки : матеріали міжнародної студентської наукової конференції, 27 листопада 2020 р., Запоріжжя, Україна. – 2020. – C. 49–52. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 25. Кривенчук Ю., Бойко Н., Приймак* С. Інформаційна система аналізу і розподілу навантаження електромережі // Technical using of measurement-2020 : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині інформаційно-вимірювальних технологій та метрології, 4–7 лютого 2020 р., Славське. – 2020. – C. 80–81. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 26. Bazylevych R., Czarnul*** P., Franko A. Unit test generation in a cluster using parallel computations and control flow graph analysis // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2020, Львів, Збараж, Україна, 23–26 вересня 2020 р. – 2020. – C. 407–410. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Франко А. В.) [н.к. - Базилевич Р.П.] (SciVerse SCOPUS).
 27. Melnyk R., Havrylko Y., Mykulanynets I. Fabric defects detection by comparison of clustered samples // Data stream mining & processing (DSMP) : proceedings of the IEEE Third international conference, August 21–25, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 142–146. 0,34 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Гаврилко Ю. В., Микуланинець І. В.) [н.к. - Мельник Р.А.] (SciVerse SCOPUS).
 28. Луцик* І. І., Федасюк Д. В. Програмна система для допомоги людям старшого віку з когнітивними порушеннями // Інформаційні технології – 2020 : збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, (Київ, 21 травня 2020 р.). – 2020. – C. 123–125. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 29. Згоба* М. І., Грицюк Ю. І. Використання нейронної мережі для прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі // Інформаційні технології в освіті та практиції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 18 грудня 2020). – 2020. – C. 118–123. 0,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 30. Феній* Н. С., Грицюк Ю. І. Класифікація текстових новин з інтернет-сайтів методами нейронної мережі // Інформаційні технології в освіті та практиції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 18 грудня 2020). – 2020. – C. 123–128. 0,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 31. Грицюк Ю. І., Фернеза О. Р. Економіко-математична модель системи захисту інформації // Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції CICSIS (Верхнє Студене, Україна; 19-22 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 35–40. 0,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Фернеза О. Р.) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 32. Григор'єв* А. М. Моделювання сценаріїв розвитку динаміки бізнес-процесів // Science and Society : abstracts of IX International scientific and practical conference (Copenhagen, Denmark; October 1-2, 2020). – 2020. – C. 26–28. 0,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.].
 33. Улицький А. О. Алгоритми і засоби для нечіткого оцінювання рейтингу учасників виборчої компанії // New challenges and threats in science : abstacts of XI International scientific and practical conference (Vancouver, Canada; November 16-17, 2020). – 2020. – C. 171–173. 0,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Улицький А. О.) [н.к. - Федорчук Є.Н.].
 34. Снайчук* Я. Л. Використання алгоритму А* для пошуку найкоротшого шляху між двома вершинами графу // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції (Тернопіль, 4 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 19–20. 0,12 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Журавчак Л.М.] (РИНЦ).
 35. Беспояско* Є. Е., Кухарчук* Р. С. Дослідження траєкторій перегляду контенту за допомогою F-патерну // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції (Тернопіль, 4 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 3–5. 0,12 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Н.Б.] (РИНЦ).
2019
 1. Boyko N., Pylypiv* O., Peleshchak* Y., Kryvenchuk Y., Campos*** J. Automated document analysis for quick personal health record creation // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2488. Proceedings of the 2nd International workshop on informatics & data-driven medicine IDDM 2019 (Lviv, Ukraine, November 11-13, 2019). Vol. 1. – P. 208–221. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.] (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 2. Грицюк Ю. І., Нємова* О. А. Формалізація постановок задач про укладання туристичного ранця та алгоритми їх розв'язання // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 4. – С. 93–102. 1,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Index Copernicus International?).
 3. Грицюк Ю. І., Білецький* Т. П. Веб-додаток для маркетингового аналізу соціальної мережі Instagram // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 6. – С. 106–118. 1,63 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Google Scholar, Index Copernicus International?).
 4. Hrytsiuk Y., Ferneza* O. Reflection of expert-based evaluation of software quality // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 8. – С. 152–158. 0,88 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Google Scholar, Index Copernicus International?).
 5. Hrytsiuk Y., Ferneza* O. Refining expert based evaluation on the basis of a limited quantity of data // Український журнал інформаційних технологій. – 2019. – Вип. 1, т. 1. – С. 58–66. 1 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 6. Миськів* В. В., Федорчук Є. Н. Програмні засоби для моделювання функцій біонічного протезу руки // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – № 6-5 (50). – С. 10–13. 0,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.] (Google Scholar, РИНЦ).
 7. Голобородько* М. В., Федорчук Є. Н. Програмний додаток для ідентифікації користувача смартфона // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – Вып. 10 (54), ч. 3. – С. 26–28. 0,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.] (Google Scholar, Index Copernicus International?, РИНЦ).
 8. Николь* І. І., Федорчук Є. Н. Програмний додаток визначення хвороби серця на основні машинного навчання // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – Вып. 10 (54), ч. 3. – С. 36–37. 0,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.] (Google Scholar, Index Copernicus International?, РИНЦ).
 9. Біда* П. С., Сенів М. М. Сервіс для віддаленого тестування програмного забезпечення // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – Випуск 10(54) ч. 1. – С. 75–77. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Сенів М.М.] (Google Scholar, Index Copernicus International?, РИНЦ).
 10. Ruslan Tushnytskyy, Roman Sahan, Tetyana Korotyeyeva. Effective dynamic interactive component of time-varying data visualization // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 180–185. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Саган Р. В.) [н.к. - Тушницький Р.Б.] (SciVerse SCOPUS).
 11. Polyniak* Y., Fedasyuk D., Marusenkova T. A software module for bee colony sounds analysis using the DTW algorithm // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали Міжнародної наукової конференції (с. Залізний Порт, 21–25 травня 2019 р.). – 2019. – C. 148–150. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 12. Возняк* Ю. Р., Тушницький Р. Б. Алгоритм розпізнавання аудіозаписів для пошуку їх у сховищах даних // Перспективи розвитку сучасної науки та освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 листопада 2019 року, Львів. – 2019. – C. 15–17. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
 13. Мельник Р. А., Гаврилко Ю. В. Вимірювання інтенсивності хмарності на основі ознак розподіленої кумулятивної гістограми // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 18–22 травня, 2020 р. – 2020. – C. 20–23. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Гаврилко Ю. В.) [н.к. - Мельник Р.А.].
 14. Готь* М. Б., Яковина В. С., Коротєєва Т. О. Система пошуку оптимального екскурсійного маршруту // Інформаційні технології і автоматизація - 2019 : збірник доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції ( Одеса, 17-18 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 106–109. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 15. Греб* М. М., Грицюк Ю. І. Формалізація процесу управління ризиками AGILE-проектів з розроблення програмного забезпечення // Четверта промислова революція : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, Київ, 22 квітня 2019 р. – 2019. – C. 53–58. 0,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 16. Melnyk Roman, Mamrak* Igor. Text recognizing in the video mode for the Android operating system // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 30–31 травня 2019 р.). – 2019. – C. 40–41. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 17. Melnyk Roman, Havrylko* Yuriy. Software for face statistical features determination by distributed cumulative histogram // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 30–31 травня 2019 р.). – 2019. – C. 42–43. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 18. Vitaliy Yakovyna, Bohdan Uhrynovskyi, Oleksandr Bachkay. Software failures forecasting by Holt – Winters, ARIMA and NNAR methods // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 151–155. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Угриновський Б. В., Бачкай О. О.) [н.к. - Яковина В.С.] (SciVerse SCOPUS).
 19. Денис Братасюк*, Дмитро Федасюк. Мобільний застосунок як засіб використання QR-коду для навчання осіб з проблемами зору // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 11-ї науково-практичної конференції (Львів, 20–22 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 128–133. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 20. Мамай* В. В., Федорчук Є. Н. Програмний засіб оцінювання компетентності студентів за моделлю братів Дрейфус // Інформаційні технології – 2019: зб. тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, (1 травня 2019 р., м. Київ). – 2019. – C. 73–75. 0,19 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.] (Google Scholar).
 21. Кривенчук Ю. П., Хавалко В. М., Бойко Н. І., Шаховська* Х. Р. Теоретичні основи застосування інтерферометра Фабрі-Перо для дослідження тонких плівок // Technical using of measurement – 2019 : тези доповідей V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині метрології (Славське, 29 січня – 02 лютого 2019 р.). – 2019. – C. 25–26. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Кривенчук Ю. П.) [н.к. - Кривенчук Ю.П.].
 22. Довбиш* А. В. Pозробка та інтеграція інструментів розпізнавання мови у прикладному програмному забезпеченні. Фільтрація звукового сигналу // 77-ма Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, жовтень 2019 р., Львів. – 2019. – C. 262–263. 0,09 ум.д.ар. (ПМ-6, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. - Алєксєєв В.І.].
 23. Кочулаб* А. С., Журавчак Л. М. Архітектура системи аналізу стану сну людини на основі нейронної мережі // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7 травня 2019 р.). – 2019. – C. 26–36. 0,68 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Журавчак Л.М.].
 24. Степанов* В. П., Журавчак Л. М. Аналіз архітектури системи розпізнавання людської активності за допомогою даних сенсорів мобільного телефону // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7 травня 2019 р.). – 2019. – C. 72–78. 0,43 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Журавчак Л.М.].
 25. Пелех* В. В. Автоматизоване структурування рукописних документів з використанням сегментації зображень // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7 травня 2019 р.). – 2019. – C. 60–63. 0,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Журавчак Л.М.].
 26. Лінинський* М. І., Мельник Р. А. Розпізнавання уваги користувача до пристрою за допомогою зорового контакту // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та взаємодії". – 2019. – C. 24–29. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 27. Melnyk R., Havrylko* Y. Software for detection of defects in printed circuit boards // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та взаємодії". – 2019. – C. 195–197. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 28. Melnyk R., Mamrak* I. Text recognizing in ukrainian by the video mode in the android system // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та взаємодії". – 2019. – C. 198–199. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 29. Микуланинець* І. В., Мельник Р. А. Програмне забезпечення для моніторингу та класифікації хмарності за інтенсивністю та регіонами // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Комп'ютерні науки, інформаційні технології та системи управління" (27-29 листопада 2019). – 2019. – C. 15–17. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 30. Гаврилко* Ю. В., Мельник Р. А. Програма пошуку зображень облич за ознаками штрих кодів // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Комп'ютерні науки, інформаційні технології та системи управління" (27-29 листопада 2019). – 2019. – C. 88–91. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 31. Roman Bazylevych, Andrii Franko*. Parallelization of Unit Tests Generationby Control Flow Graph analysis // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 161–164. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Базилевич Р.П.] (SciVerse SCOPUS).
 32. Коляда* В. І., Коротєєва Т. О. Програмний додаток для асинхронного виконання скриптів у мові програмування php // Інновації науки ХХІ століття : збірник наукових матеріалів ХХXVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Вінниця, 18 листопада 2019 року. – 2019. – C. 31–36. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Коротєєва Т.О.].
 33. Маланій* В. М., Коротєєва Т. О. Інтерактивний онлайн магазин з елементами віртуальної реальності // Інновації науки ХХІ століття : збірник наукових матеріалів ХХXVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Вінниця, 18 листопада 2019 року. – 2019. – C. 44–49. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Коротєєва Т.О.].
 34. Возняк* Ю. Р., Тушницький Р. Б. Програмне забезпечення для генерування аудіовідбитків та пошуку за ними аудіозаписів у сховищі даних // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 14 листопада 2019 р.). Вип. 43. – 2019. – C. 23–25. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
2018
 1. Аlyeksyeyev V., Dovbysh* A. Embedding speech recognition tools for custom software: engines overview // Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proceedings. – 2018. – Vol. 2 : Proceedings of the 2nd International conference, COLINS 2018. Workshop. – P. 114–121. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Алєксєєв В.І.].
 2. Коротєєва Т. О., Кулик* В. М. Алгоритм прогнозування результатів футбольних матчів на основі нейронних мереж // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2017. – Т. 27 (9). – С. 111–114. 1 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Коротєєва Т.О.] (Index Copernicus International?).
 3. Грицюк Ю. І., Жабич* М. Р. Управління ризиками реалізації програмних проектів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 1. – С. 150–162. 1,5 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Index Copernicus International?).
 4. Грицюк Ю. І., Воврин* К. Я. Програмне забезпечення для побудови складних геометричних поверхонь за допомогою сплайн-функцій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 5. – С. 147–156. 1,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Index Copernicus International?).
 5. Грицюк Ю. І., Нємова* О. А. Особливості формулювання вимог до програмного забезпечення // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 7. – С. 135–148. 1,75 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Index Copernicus International?).
 6. Грицюк Ю. І., Нємова* О. А. Особливості управління процесом розроблення вимог до програмного забезпечення // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 8. – С. 161–169. 1,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Index Copernicus International?).
 7. Грицюк Ю. І., Далявський* В. С. Використання пелюсткових діаграм для візуалізації результатів експертного оцінювання якості програмного забезпечення // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2018. – Т. 28, № 9. – С. 95–104. 1,25 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Index Copernicus International?).
 8. Грицюк Ю. І., Далявський* В. С. Формалізація процесу управління ризиками розроблення програмного забезпечення // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 10. – С. 95–104. 1,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Index Copernicus International?).
 9. Яковина В. С., Бачкай* О. О. The comparison of holt – winters and box – jenkins methods for software failures prediction // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol. 2136 : Proceedings of the 2nd International conference on computational linguistics and intelligent systems. Lviv, Ukraine, June 25–27, 2018. Vol. 1. – P. 90–98. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.] (SciVerse SCOPUS).
 10. Бандура* О. Я., Федорчук Є. Н. Веб-сервіс для онлайн-реєстрації клієнтів автосервісу // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – Вып. 5 (37), ч. 9. – С. 75–77. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федорчук Є.Н.] (Google Scholar, Index Copernicus International?, РИНЦ).
 11. Korotyeyeva T., Tushnytskyy R., Kulyk V. Applying neural networks to football matches results forecasting // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів,11–14 вересня 2018 р.). – 2018. – C. 278–282. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Тушницький Р. Б., Кулик В. М.) [н.к. - Коротєєва Т.О.] (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 12. Лецін Р. Т., Тушницький Р. Б. Веб-платформа для організації процесу наставництва в ІТ-компанії // Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 вересня 2018 р.). – 2018. – C. 155–158. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Лецін Р. Т., Тушницький Р. Б.) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
 13. Тушницький Р. Б., Берегуляк* Ю. Т. Мобільний застосунок для лінгвістичного аналізу технічних текстів // Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об'єктів, явищ і процесів : матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-практичної конференції (17–19 жовтня 2018 р., м. Миколаїв). – 2018. – C. 142–143. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Тушницький Р. Б.) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
 14. Ач* М. М. Моделювання алгоритму обминання перешкод безпілотним літальним апаратом // Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2018 р., Чернівці, Україна. – 2018. – C. 130–131. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Яковина В.С.].
 15. Тушницький Р. Б., Хомич* І. С. Метод формування 3D моделі поверхні на основі геологічних та картографічних даних // Інформатика, управління та штучний інтелект : матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів, 20–22 листопада 2018 р., Харків. – 2018. – C. 89. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Тушницький Р. Б.) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
 16. Новак* Д. С., Федасюк Д. В. Мобільна система для орієнтування незрячих осіб у приміщенні університету // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 10-ої науково-практичної конференції (Львів, 21–23 листопада 2018 р.). – 2018. – C. 94–99. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
 17. Мельник Р. А., Шпортько* В. О., Тушницький Р. Б. Програмне забезпечення для екстракції, збереження та опрацювання зображень супутникових карт хмарності // Комп'ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27–29 листопада 2018 р.). – 2018. – C. 211–212. 0,09 ум.д.ар. (Ф76/56-2018, КПКВ 2201040) (Тушницький Р. Б.) [н.к. - Мельник Р.А.].
 18. Р. Б. Тушницький, Ю. Р. Возняк*. Веб-рішення для створення та обміну музичними плейлистами // Інформаційні технології та взаємодії : матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2018 р., Київ. – 2018. – C. 366–367. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Тушницький Р. Б.) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
 19. Загурський* В. І., Павич Н. Я. Засоби для аналізу впливу новин на фондовий ринок // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів (Тернопіль, 28–29 листопада 2018 р.). – 2018. – C. 53–54. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Павич Н.Я.].
 20. Левус Є. В., Бода О. Б. Алгоритм оцінювання якості машинного перекладу англо-української мовної пари // Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання : збірник наукових статей за матеріалами доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 грудня 2017 р.). – 2018. – C. 193–197. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Бода О. Б.) [н.к. - Левус Є.В.].
 21. Клюшта* О. В. Використання нейромережевих технологій для забезпечення заданого температурного режиму мікроелектронних пристроїв [Електронний ресурс] // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції (Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). – 2018. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.] (РИНЦ).
 22. Гаврилюк* А. М. Модифікація алгоритму apriori для аналізу дорожньо-транспортних пригод [Електронний ресурс] // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції (Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). – 2018. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.] (РИНЦ).
 23. Остапюк* З. В., Полянська* А. О. Дослідження алгоритму для відслідковування погляду [Електронний ресурс] // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції (Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). – 2018. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.] (РИНЦ).
 24. Драгуш* О. О. Аспекти створення тривимірних графічних застосувань [Електронний ресурс] // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : збірник тез доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції, Тернопіль, 15 травня 2018 р. – 2018. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.].
 25. Bilas O., Shnitser* M. Social media text classification approaches with using neural network // Achievement of high school - 2018 : материали за XIV международна научна практична конференция, 17–25 November, 2018. – 2018. – C. 16–21. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Білас О.Є.].
 26. Мельник Р. А., Шпортько* В. О. Розпізнавання зображень для аналізу густини хмар над Україною // Інформаційні технології та взаємодії : матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2018 р., Київ. – 2018. – C. 145–146. 0,09 ум.д.ар. (Ф76/56-2018, КПКВ 2201040) [н.к. - Мельник Р.А.].
 27. Р. А. Мельник, В. І. Дудас*. Програмне забезпечення для аналізу взаємозв'язків у соціальних мережах // Інформаційні технології та взаємодії : матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2018 р., Київ. – 2018. – C. 180–181. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 28. Бучковська* А. Ю., Грицюк Ю. І. Подання оцінок експертів у вигляді полярних діаграм // Інформаційні технології в моделюванні : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Миколаїв, 22–23 березня 2018 р. – 2018. – C. 70–75. 0,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 29. Жабич* М. Р., Грицюк Ю. І. Управління програмними проектами та ризиками їх реалізаці // Ризики нестабільності: безпека і управління [Електронний ресурс] : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2018 р.). – 2018. – C. 16–22. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 30. Андрущакевич* О. Т., Грицюк Ю. І. Використання метричного аналізу для визначення якості програмного забезпечення // Наукові дослідження: закономірності та парадокси : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 р., м. Київ, Україна. – 2018. – C. 23–29. 0,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 31. Воврин* К. Я., Грицюк Ю. І. Програмне забезпечення для побудови складних геометричних поверхонь за допомогою сплайн-функцій // Цивілізація. Прогрес. Нові виміри : збірник матеріалів міждисциплінарної науково-практичної конференції, 15 червня 2018 р., м. Київ, Україна. – 2018. – C. 41–46. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 32. Воврин* К. Я., Грицюк Ю. І. Побудова складних біологічних поверхонь за допомогою сплайн-функцій // Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об'єктів, явищ і процесів : матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-практичної конференції (17–19 жовтня 2018 р., м. Миколаїв). – 2018. – C. 63–68. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 33. Шептур* А. А., Грицюк Ю. І. Встановлення функцій управління ризиками реалізації програмних проектів // Потенціал сучасної науки (частина І): матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 листопада 2018 року, м. Київ, Україна. – 2018. – C. 53–56. 0,19 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 34. Грицюк Ю. І., Далявський* В. С. Експертне оцінювання якості програмного забезпечення з використанням пелюсткових діаграм // Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання : збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21 грудня 2018 р.). – 2018. – C. 159–166. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 35. Дудас* В., Мельник Р. Програмне забезпечення для аналізу взаємозв'язків у соціальних мережах // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : тези доповідей XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 21–23 листопада, 2018, Дніпро, Україна. – 2018. – C. 63–64. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 36. Скаржевський* Б. Л., Мельник Р. А. Система аналізу, виділення та супроводження рухомих об'єктів на динамічних зображеннях // Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об'єктів, явищ і процесів : матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-практичної конференції (17–19 жовтня 2018 р., м. Миколаїв). – 2018. – C. 200–202. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.].
 37. І. Хомич*. Система генерування 3D моделі поверхні на основі геологічних та картографічних даних // 76-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, жовтень 2018 р., Львів (праці ІІ етапу СНТК). – 2018. – C. 166–167. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
 38. Новак* Д. С. Мобільна система для орієнтування незрячих осіб // 76-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, жовтень 2018 р., Львів (праці ІІ етапу СНТК). – 2018. – C. 170–171. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Федасюк Д.В.].
2017
 1. Грик* О. В., Marusenkova T. Bluetooth-мережа топології "дерево" для збору даних з вуликів у "розумній" пасіці // Альманах науки. – 2017. – Том 6. – С. 40–45. 0,7 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Марусенкова Т.А.].
 2. Павич Н. Я., Кутковий* Б. Є. Оптимізація API запитів до хмарних систем управління базами даних // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2017. – № 14 (36). – С. 97–100. 0,05 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Павич Н.Я.] (РИНЦ).
 3. Грицюк Ю. І., Сівець* О. О. Обґрунтування розумної достатності структури системи захисту інформаційних ресурсів підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 378–388. 0,69 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.] (Index Copernicus International?).
 4. О. С. Баловсяк*, М. М. Сенів. Прогнозування часу виконання навчальних завдань за допомогою штучних нейронних мереж // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – 2016. – Том 7/2. – С. 93–98. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Сенів М.М.].
 5. Левус Є. В., Нечипір Н. І., Полиняк* Ю. В. Аналіз алгоритму apriori для структурованих та неструктурованих даних // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2017. – № 872. – С. 62–68. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Нечипір Н. І.) [н.к. - Левус Є.В.].
 6. Левус Є. В., Бода* О. Б. Автоматичні метрики оцінювання якості машинного перекладу // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : міжнародна наукова інтернет-конференція (Тернопіль, 17 жовтня 2017 р.). Вип. 23. – 2017. – С. 20–25. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.] (РИНЦ).
 7. Левус Є. В., Лешкевич* І. Ф. Використання інформаційних технологій у профорієнтаційній роботі вищого навчального закладу // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі : збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 грудня 2016 р., Львів. – 2017. – С. 266–270. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.].
 8. Yurchak I., Dudas* V. Investigation into applicability and efficiency of SQLite for implementation of Dijkstra’s algorithm // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM) : proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – С. 282–284. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Марусенкова Т.А.] (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 9. Мельник Р. А., Михавко* І. В. Аналіз та класифікація даних прогнозів погоди // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 16-18 травня 2017 р.). – 2017. – С. 266–267. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Мельник Р.А.] (Google Scholar).
 10. Мельник Р. А., Каличак Ю. І., Дахній* С. О. Пошук облич з допомогою поділу зображення та параметричних статистичних ознак // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 15-20 травня 2017 р.). – 2017. – С. 49–52. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Каличак Ю. І.) [н.к. - Мельник Р.А.].
 11. Сенів М. М., Нитребич О. О., Симець* І. І. Архітектура програмного забезпечення для автоматизації побудови моделей надійності складних технічних систем із різними типами елементів // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали Міжнародної наукової конференції ISDMCI’2017 (Залізний Порт, 22-26 травня 2017). – 2017. – С. 143–145. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Нитребич О. О.) [н.к. - Сенів М.М.].
 12. Грицюк Ю. І., Лешкевич* І. Ф., Фірман*** Т. В. Покращення криптостійкості матричної Афінної системи шифрування даних // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі : збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 грудня 2016 р., Львів. – 2017. – С. 21–26. 0,38 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].
 13. Тушницький Р. Б., Кулявець* В. Р., Берегуляк* Ю. Т. Програмна система «Clickers» для організації комунікації студентів з викладачем на лекції // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – С. 87–92. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Тушницький Р. Б.) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
 14. Тушницький Р. Б., Кулявець* В. Р., Берегуляк* Ю. Т. Програмне забезпечення для організації комунікації студентів з викладачем на лекції // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Інформаційні технології в моделюванні ІТМ-2017”. – 2017. – С. 181–182. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Тушницький Р. Б.) [н.к. - Тушницький Р.Б.].
2016
 1. Левус Є. В., Бода* О. Б., Вітоль*** О. М. Оцінювання аспектної реорганізації програмного коду за характеристикою супроводжуваності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 388–394. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Левус Є.В.] (Index Copernicus International).
 2. Марусенкова Т. А., Книш* Б. Р., Косів Р. Б. Експертна система для вибору фреймворка при розробленні програмного продукту на IOS в залежності від вимог користувача // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали Міжнародної наукової конференції ISDMCI'2016 (Залізний порт, 24-28 травня 2016 р.). – 2016. – С. 202–204. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Марусенкова Т. А., Косів Р. Б.) [н.к. - Марусенкова Т.А.].
 3. Грицюк Ю. І., Сівець* О. О. Обґрунтування потреби захисту інформаційних ресурсів підприємства // Інформаційна безпека в сучасному суспільстві : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 24-25 листопада 2016 р.). – 2016. – С. 36–38. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Грицюк Ю.І.].

Тематика науково-дослідної роботи студентів

Викладач Теми робіт
проф. Федасюк Д.В.
 • Розробка математичних моделей та програмного забезпечення для аналізу теплових режимів мікроелектронних систем.
 • Розробка алгоритмів та програмного забезпечення візуалізації результатів проектування (за об'єктами).
проф. Базилевич Р.П.
 • Математичне та програмне забезпечення для розв'язування транспортних задач великої розмірності.
 • Математичне та програмне забезпечення для автоматизованого проектування систем на кристалах.
 • Методи та алгоритми розв'язування важковирішуваних комбінаторних задач великої розмірності.
проф. Мельник Р.А.
 • Інтернет-система пошуку зображень за їх структурними ознаками.
 • Кодування та апроксимація зображень методами кластерного аналізу.
доц. Журавчак Л.М.
 • Створення програмного забезпечення для аналізу впливу інтенсивності внутрішнього джерела тепла на температурне поле термочутливого кусково-однорідного об'єкта з довільною криволійною межею.
 • Створення програмного забезпечення для аналізу впливу граничних умов першого та другого роду на температурне поле термочутливого кусково-однорідного об'єкта з довільною криволійною межею.
 • Розробка комбінованого чисельно-аналітичного методу розрахунку теплового стану термочутливого кусково-однорідного паралепіпеда з врахуванням внутрішніх джерел тепла.
 • Розробка комбінованого чисельно-аналітичного методу розрахунку теплового стану термочутливого кусково-однорідного паралепіпеда з врахуванням граничних умов першого та другого роду.
проф. Гавриш В.І.
 • Моделювання теплових процесів в термочутливих кусково-однорідних структурах.
доц. Коротєєва Т.О.
 • Проведення зв'язків в 3-D просторі.
доц. Левус Є.В.
 • Використання елементів логічного програмування для розв'язання задач проектування складних об'єктів та систем.
 • Дослідження засобів функційного програмування для розпаралелення обчислень.
 • Розробка комбінованих методів аналізу температурних режимів, які виникають під час функціонування мікроелектронних пристроїв.
доц. Федорчук Є.Н.
 • Дослідження моделей з нечіткими даними в задачах прийняття рішень.
 • Дослідження технології проектування експертних систем.
проф. Яковина В.С.
 • Прогнозування надійності програмного забезпечення засобами нейронних мереж.
 • Оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення з використанням математичних моделей надійності.
 • Розробка електронного навчального комплексу для вивчення дисциплін "Основи системного адміністрування".
доц. Білас О.Є.
 • Прогнозування часових рядів показників програмних проектів на основі нейромереж.
 • Дослідження якісних характеристик програмних продуктів засобами самоорганізаціних карт.
 • Дослідження ризиків програмних проектів на основі аналізу вимог.
доц. Тушницький Р.Б.
 • Екстракція властивостей зображень стійких до афінних перетворень.
 • Розпізнавання зображень на основі нейронних мереж / кластерного аналізу.
 • Паралельні обчислення на графічних процесорах.
асист. Муха Т.О.
 • Система для задання і тріангуляції об'єкту в просторі.
 • Система представлення результатів теплового проектування.
доц. Сенів М.М.
 • Оцінка та прогнозування надійності програмного забезпечення.

 

Теми магістерських дослідницьких робіт пов'язані з передовими напрямками в програмній інженерії. Це такі напрямки:

Інформаційні технології в освіті
 • Інформаційні технології в освіті та науці
 • Стратегія формування освітньо-наукової інфосфери, інтеграція інформаційних та педагогічних технологій.
 • Електронні освітні ресурси, нормативний статус програмного забезпечення в освітньо-науковій сфері.
 • Навчання і сертифікація викладачів ВУЗів.
 • Інформаційні технології та інструментальні засоби для забезпечення дистанціного навчання.
Комп'ютерна безпека і надійність інформаційних систем
 • Теоретичні основи інформаційної безпеки.
 • Моделі, методи і засоби захисту інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах.
 • Навчальні аспекти забезпечення інформаційної безпеки, підготовка спеціалістів у сфері захисту інформації.
Розпізнавання образів і комп'ютерний аналіз даних
 • Розпізнавання образів.
 • Аналіз зображень.
 • Обробка сигналів.
 • Моделювання і обробка 3D зображень.
 • Обробка природньої мови.
 • Системи і паралельні архітектури обробки сигналів і зображень.
 • Експертні системи і системи прийняття рішень.
 • Застосування розпізнавання образів і аналізу зображень.
Програмна інженерія
 • Програмні вимоги.
 • Дизайн (архітектура) і конструювання програмного забезпечення.
 • Тестування програмного забезпечення.
 • Експлуатація і підтримка програмного забезпечення.
 • Управління в програмній інженерії.
 • Інструменти та методи програмної інженерії.
 • Процеси програмної інженерії.
 • Моделі процесу разробки програмного забезпечення.
Надійність і якість програмного забезпечення
 • Стандартизація і сертифікація програмного забезпечення.
 • Характеристики якості ПЗ (функціональність, надійність, практичність, ефективність, супроводжуваність, мобільність).
 • Управління якістю ПЗ (планування, забезпечення, контроль якості).
 • Оцінка якості ПЗ.
 • Метрологія ПЗ.
 • Верифікація і атестація ПЗ.
 • Тестування ПЗ.
 • Забезпечення якості процесів життєвого циклу ПЗ.
Паралельна і розподілена обробка даних
 • Архітектура і програмне забезпечення систем паралельної дії.
 • GRID – системи.
 • Паралельні обчислення на графічних процесорах.
 • Моделі пам'яті розподілених систем.
 • Паралельні алгоритми.
 • Розпаралелювання послідовних алгоритмів і програм.
 • Системи паралельної і розподіленої обробки.
 • Оцінки ефективності розподіленої обробки.
Інтелектуальні інформаційні системи
 • Технології проектування баз знань інтеллектуальних систем.
 • Технології проектування програм, орієнтованих на обробку баз знань.
 • Базові моделі обробки знань та їх програмна реалізація.
 • Апаратна реалізація базових моделей обробки знань.
 • Технології проектування інтелектуальних вирішувачів задач.
 • Технології проектування графічних користувацьких інтерфейсів інтелектуальних систем.
 • Технології проектування засобів природньо-мовного спілкування інтелектуальних систем з користувачем.
 • Технології проектування мовних інтерфейсів інтелектуальних діалогових систем.
 • Технології проектування інтелектуальних запит-відповідь систем.
 • Технології проектування інтелектуальних help-систем.
 • Технології проектування інтелектуальних навчальних систем.
 • Прикладні інтелектуальні системи.
Проектування вбудованих систем
 • Архітектура процесорів реального часу.
 • Реконфігуруємі обчислювальні платформи.
 • Швидке прототипування елементів вбудованих обчислювальних систем.
 • Системи тестування пам'яті.
 • Проектування вбудованих систем на універсальних DSP процесорах.
 • Системи для мультимедіа застосувань.

Нові результати досліджень постійно публікуються в наукових збірниках та працях конференцій. Кращі магістри отримують рекомендації для навчання в аспірантурі.Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale