Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Журавчак Любов Михайлівна

доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри програмного забезпечення

Освіта

 • 2008 р. — доктор технічних наук, тема дисертації «Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць» (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи);
 • 2004 р. — вчене звання старшого наукового співробітника (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи);
 • 1994 р. — кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації «Використання приграничних елементів при розв’язуванні задач теорій потенціалу та пружності для неоднорідних середовищ» (спеціальність 05.13.16 — застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях);
 • 1980-1985 рр. — Львівський університет ім.Івана Франка, факультет прикладної математики і механіки, спеціальність «прикладна математика», диплом з відзнакою.

Професійна діяльність


Педагогічна діяльність

 • «Комп’ютерна дискретна математика»;
 • «Дослідження операцій»;
 • «Засоби програмування комп’ютерної графіки».

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання стаціонарних, нестаціонарних та усталених процесів теплопровідності, геоелектромагнетизму та лінійного деформування в дво- і тривимірних кусково-однорідних та локально-неоднорідних середовищах складної форми з урахуванням залежності властивостей матеріалів складових від координат, температури чи тензора деформацій.
 • Розробка нових чисельно-аналітичних підходів, які ґрунтуються на поєднанні методів граничних і приграничних елементів з некласичними скінченними різницями, до розв’язання отриманих задач математичної фізики.

Наукові публікації

Має понад 130 наукових публікацій в українських та міжнародних фахових виданнях, серед них 1 монографія.

Монографія
 1. Журавчак Л.М., Грицько Є.Г. Метод приграничних елементів у прикладних задачах математичної фізики. — Львів: Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України, 1996. — 220 с.
Основні наукові публікації
 1. Дослідження операцій : лабораторний практикум / Л.М. Журавчак, О.О. Нитребич. — Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. — 111 с.
 2. L. Zhuravchak, O. Kruk, B. Grytsko. Mathematical modeling of the distribution of potential field in piecewise homogeneous objects using boundary elements method // Proceedings of the XIIIth International Conference «Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science» (TCSET 2016).— Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23 — 26, 2016 — P.117— 120.
 3. Liubov Zhuravchak, Anna Struk, Eugene Struk. Modeling of nonstationary process of reservoir pressure change in piecewise- homogeneous medium with nonlinear behaviour of regions materials // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology, Volume 5 . Issue 5, May , 2016, pp 1439-1449 . ( ISSN 2278 — 1323 ) 
 4. L. M. Zhuravchak, O. Kruk. Solving 3d problems of potential theory in piecewise homogeneous media by using indirect boundary and near-boundary element methods // JCPEE Volume 6, Number 2, 2016, pp 117-127.
 5. Журавчак Л.М., Забродська Н.В. Моделювання методом приграничних елементів поширення пружних хвиль у кусково-однорідних середовищах Біо// Матеріали наукової конференції-семінару «Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах» (3-5 червня 2017 р.) — Львів: «Сполом», 2014. — С. 42–49.
 6. Журавчак Л. М., Забродська Н. В. Розв’язування пружнодинамічної задачі у пористому флюїдонасиченому кусково-однорідному півпросторі непрямим методом приграничних елементів // Радіоелектроніка, інформатика, управління. — 2017. — № 4 (43). — — Р. 40–48.
 7. Журавчак Л.М. Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби: навч. посібник / Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 276 с.
 8. Журавчак Л.М. Дискретна математика для програмістів: навч. посібник / Л.М. Журавчак. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 420 с.
 9. Liubov Zhuravchak. Computation of pressure change in piecewise-homogeneous reservoir for elastic regime by indirect near-boundary element method // Proceedings of the XIV-th International Scientific and Technical Conference «Computer Science and Information Technologies» (CSIT, 17-20 September, 2019, Lviv, Ukraine). — Lviv: Publishing Lviv Polytechnic, 2019. — Pp. 141-144.
 10. Л. Журавчак , Н. Забродська. Математичне моделювання геофізичних полів у кусково-однорідних середовищах непрямими методами граничних та приграничних елементів // Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища. Збірник наукових праць. / Під заг. ред. В. Ю. Максимчука. -Львів: Растр-7, 2019.-C.47-49.
 11. Liubov Zhuravchak. Mathematical Modelling of Non-stationary Processes in the Piecewise-Homogeneous Domains by Near-Boundary Element Method // Springer Nature Switzerland Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1080 AISC, pp. 64–77, N. Shakhovska and M. O. Medykovskyy (Eds.).
 12. Журавчак Л.М., Мельникова Н.І., Сердюк П. В. Практикум з комп’ютерної дискретної математики: навч. посібник / Л.М. Журавчак, Н.І. Мельникова, П. В. Сердюк. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 316 с.
 13. Liubov Zhuravchak. Combination of near-boundary and contact elements in modelling stationary processes in piecewise-homogeneous objects // Proceedings of the XV-th International Scientific and Technical Conference «Computer Science and Information Technologies» (CSIT, 23-26 September, 2020, Lviv-Zbarazh, Ukraine). — Lviv: Publishing Lviv Polytechnic, 2020. — Vol. 1. — Pp. 411-414.
 14. Liubov Zhuravchak, Nataliya Zabrodska. Mathematical Modeling of the Orthotropy Effect in the Problems of DC Electrical Exploration by Boundary and Near-boundary Element Methods // Proceedings of the XV-th International Scientific and Technical Conference «Computer Science and Information Technologies» (CSIT, IWCMITS, 23-26 September, 2020, Lviv-Zbarazh, Ukraine). — Lviv: Publishing Lviv Polytechnic, 2020. — Vol. 2. — Pp. 78-81.
 15. Liubov Zhuravchak. Abilities of near-boundary and contact element methods for modeling of non-stationary process in objects under conditions of ideal contact between the components // Springer Nature Switzerland AG 2021 N. Shakhovska and M. O. Medykovskyy (Eds.): CCSIT 2020, AISC V, pp. 564–577, 2021.
 16. Liubov Zhuravchak, Nataliya Zabrodska. Study of the anisotropy effect in piecewise homogeneous media by boundary and near-boundary element methods // Springer Nature Switzerland AG 2021 N. Shakhovska and M. O. Medykovskyy (Eds.): CCSIT 2020, AISC V, pp. 551–563, 2021.
 17. Zhuravchak L. M., Zabrodska N.V. Using of partly-boundary elements as a version of the indirect near-boundary element method for potential field modeling // Mathematical Modeling and Computing, 2021, vol. 8, No. 1, pp. 1–10.
 18. Журавчак Л., Забродська Н. Можливості методів приграничних елементів при розпізнаванні однорідних включень у задачах теорії потенціалу // Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища Львів, 2021. — С. 77-80.
 19. Liubov Zhuravchak. Near-Boundary Element Method Modeling of Steady Oscilations of the Electromagnetic Fields in Piecewise-Homogeneous Objects // Proceedings of the XVІ-th International Scientific and Technical Conference «Computer Science and Information Technologies» (CSIT, IWCMITS, 22-25 September, 2021, Lviv, Ukraine). — Lviv: Publishing Lviv Polytechnic, 2021. — Vol. 1. — Pp. 216-219.
 20. Liubov Zhuravchak, Nataliya Zabrodska. Identification of Inhomogeneities According to Potential Field Data Using the Near-Boundary Element Method // Proceedings of the XVІ-th International Scientific and Technical Conference «Computer Science and Information Technologies» (CSIT, IWCMITS, 22-25 September, 2021, Lviv, Ukraine). — Lviv: Publishing Lviv Polytechnic, 2021. — Vol. 1. — Pp. 220-223.

Нагороди та відзнаки

 • 1996 р. — спільний грант Міжнародної асоціації академій наук та Національної академії наук України для молодих вчених для публікації монографії за результатами досліджень.
 • 2014 р. — премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для відомих учених і знаних фахівців.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale