Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Практика студентів

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.
Навчальним планом для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" передбачено проведення навчально-технологічної практики (6-й семестр, тривалість 6 тижнів) та переддипломної практики (8-й семестр, тривалість 4 тижні).
Навчальним планом для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" (освітньо-професійна програма) передбачено проведення дослідницької практики (3-й семестр, тривалість 9 тижнів).
Навчальним планом для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" (освітньо-наукова програма) передбачено проведення практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (3-й семестр, тривалість 9 тижнів) і дослідницької практики (4-й семестр, тривалість 4 тижні).

Організація та проведення технологічної практики студентів Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій базується на Положенні “Про організацію проведення практики студентів Національного університету „Львівська політехніка”.

Мета практики - поглиблене ознайомлення студентів з практичними аспектами майбутньої спеціальності, розширення й доповнення знань, здобутих студентами під час вивчення теоретичних курсів, а також формування первинних професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень і розв'язування задач пов'язаних із сучасними комп'ютерними інформаційними технологіями в реальних науково-дослідницьких або виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Завдання практики. Відповідно до мети основними завданнями технологічної практики є:

  • ознайомлення з виробничою структурою підприємства бази практики, вивчення адміністративної та інформаційної взаємодії між його окремими підрозділами;
  • ознайомлення з конфігурацією та архітектурою технічних засобів підприємства;
  • ознайомлення з програмним забезпеченням і програмними продуктами, які використовується або створюються в процесі діяльності даного підприємства;
  • ознайомлення з технологічними процесами керування інформаційними потоками, організацією зберігання даних, створення баз даних і доступу до даних;
  • вивчення послідовності, методів і засобів обробки даних;
  • опанування технологій розробки, впровадження та супроводу програмного забезпечення;
  • вивчення основ конфігурування технічних засобів, інформаційних систем та мереж, систем автоматизованого проектування та керування;
  • оволодіння сучасними технологіями обробки інформації та застосування їх для виконання практичних завдань;
  • набуття та вдосконалення навичок групової роботи та роботи в команді спеціалістів;
  • підготовка до вивчення спеціальних дисциплін на старших курсах.

Базами практики можуть бути навчально-практичні лабораторії та науково-дослідні підрозділи Національного університету „Львівська політехніка”, а також підприємства, установи чи організації, які інтенсивно застосовуються передові комп'ютерні інформаційні технології, системи автоматизованого адміністрування, керування або проектування, на яких створюються або які використовують в своїй діяльності сучасні програмні продукти й системи, бази й сховища даних, інформаційні мережі тощо. Перелік баз практики пропонується і затверджується кафедрою та наказом по університету.

Бази проходження практикПоточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale