Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Коротєєва Тетяна Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри програмного забезпечення,
заступник завідувача кафедри з методичної роботи

Освіта

 • 2005 р. – вчене звання доцент;
 • 2003 р. – к.т.н., кандидатська дисертація на тему "Моделі та алгоритми ієрархічного трасування НВІС з декомпозицією дво- і тривимірного конструктивного простору", спеціальність 05.13.12 - "Системи автоматизації проектувальних робіт";
 • 1995-2001 рр. - Державний університет "Львівська політехніка", комп'ютерний факультет, кафедра програмного забезпечення, аспірантура;
 • 1984-1989 рр. - Львівський політехнічний інститут, Електро-фізичний факультет, кафедра прикладної математики, диплом інженера-математика з відзнакою.

Професійна діяльність

 • з 2003р. доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • з 2001р. - асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • 1996-2001 рр. - навчання в аспірантурі, Державний університет "Львівська політехніка";
 • 1989-1996 рр. - інженер НДЛ-58, Державний університет "Львівська політехніка".

Викладацька діяльність

 • "Алгоритми і структури даних";
 • "Аналіз зручності користування програмного забезпечення";
 • "Об’єктно-орієнтоване програмування";
 • "Об’єктно-орієнтоване програмування (КР)";
 • "Професійна діяльність програмної інженерії".

Наукові інтереси

 • автоматизація проектувальних робіт для проведення зв'язків в дво- та тривимірному просторі;
 • математичне та програмне забезпечення прикладних систем.

Публікації

Основні наукові публікації
 • Korotyeyeva T., Shestakevych T., Uchkin D. Bitmap image recognition with neural networks // EconTechMod. — 2020. — Vol. 9, No 1. — S. 30–35.
 • Ostapiuk, Z. V., & Korotyeyeva, T. O. (2020). Кластеризація текстів із виокремленням тем та анотація кластерів за допомогою контекстуальних слів-векторів. Радіоелектроніка, iнформатика, управління, (4), 95–105. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-4-10
 • Р. Т. Ковальчук, Т. О. Коротєєва. Адаптація версії алгоритму Intellisense до профілю поточного проекту // Науковий вісник НЛТУ України- 2020, том.30, № 5, с84 — 89. DOI: https://doi.org/10.36930/40300514
 • Готь М.Б., Яковина В.С., Коротєєва Т.О. Рекомендаційна система побудови оптимального екскурсійного маршруту // Інформаційні технології і автоматизація : монографія / кол. І-741 авт. : Бондаренко З.В., Борисова Н.В., Бурдейна О.В. [ та ін.] ; за заг.ред. С.В.Котлика. — Одеса : Астропринт, 2020. — 248 с.
 • З. В. Остапюк, Т. О. Коротєєва. Застосування графів для відображення життєвого циклу сутностей під час розроблення системи опрацювання відгуків безпосередніх користувачів програмних продуктів // Науковий вісник НЛТУ України- 2019, том.29, № 9, с147 — 152. https://doi.org/10.36930/40290926 
 • Ruslan Tushnytskyy, Roman Sahan, Tetyana Korotyeyeva. Effective dynamic interactive component of time-varying data visualization // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). — 2019. — C. 180–185.
 • Korotyeyeva T., Tushnytskyy R., Kulyk V. Applying neural networks to football matches results forecasting // Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів,11—14 вересня 2018 р.). — 2018. — C. 278–282.
 • Щепанський А.З. Коротєєва Т.О. Мультимедійне десктопне програмне забезпечення для відтворення відео, формування, відображення та перекладу субтитрів//Науковий вісник НЛТУ України- 2016, Вип.26.8, с.393-398
 • В.Р.Паращак, Т.О.Коротєєва Алгоритм класифікації активностей людини для реалізації у мобільному додатку //Науковий вісник НЛТУ України- 2015, Вип.25.9, с.333-339
 • Т.Коротєєва, Р.Тушницький 2D та 3D візуалізація графових структур. Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2014. — Львів: Вид-во Львовської політехніки, 2014.-С. 166-167.
 • Korotyeyeva T., Tushnytskyy R. Construction of Semantic Networks for Natural Language Texts // Proceedings of the 2nd International academic conference «Information, Communication, Society 2013» (ICS-2013). — Lviv-Slavske. — 2013. — P.224-225.
 • Кондратюк А. Коротєєва Т. «Архітектура системи трасування зв‘язків у тривимірному просторі» Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології» № 719, с. 23-26, Львів — 2011.
 • Myroslav Havrylyuk, Tetyana Koroteeva «Traffic Estimation Model Improvement» Proceedings of the 6nd International Conference CSIT-2011 . Lviv 2011 ,- pp. -
 • Олексій Микитюк, Тетяна Коротєєва «Розпізнавання облич за допомогою комбінації PCA-методів» Proceedings of the 6nd International Conference CSIT-2011 . Lviv 2011 ,- pp. -
 • Коротєєва Т., Яворський Є. «Розроблення ефективного формату для сумісного використання з LSB-методом стеганографічного кодування у BMP-контейнери» Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп‘ютерні науки та інформаційні технології» № 694, с. 413-417, Львів — 2011.
 • Коротєєва Т. О. Стратегії призначення фрагментів дерев на магістралі каналів ПЛІС // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики", 23-25 вересня 2003, м. Львів. - C.82.
 • Коротєєва Т. О. Стратегії розпаралелювання процесу обробки інформації через мережу INTERNET // Праці Другого міжнародного конгресу "Інформатизація рекреаційно-туристичної галузі", 6-9 жовтня 2003, м.Трускавець. - C.79-82.
 • Мельник Р. А., Коротєєва Т. О. Особливості задачі ієрархічного трасування в об’єктно-орієнтованому програмуванні // Вісник НУЛП “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології".- Львів, 2002.- № 450. - С.151-155.
 • Мельник Р. А., Коротєєва Т. О. Моделі простору для макротрасування тривимірних програмованих логічних матриць // Вісник НУЛП “Радіоелектроніка та телекомунікація “.- Львів, 2002.- №.440 - С.118-122.
 • Т. Коротєєва, Н. Мирошниченко, А.Пищик. Проектування та реалізація об’єктно-орієнтованих баз даних на основі структури Hibernate // Proceedings of the 4th International Conference CSIT-2009. - Lviv. - 2009. - 294-298 pp.
 • Т. Коротєєва, В. Андреєв Підсистема штучного інтелекту інтернет-страхування // Proceedings of the 4th International Conference CSIT-2009. - Lviv. - 2009. - 95-99 pp.
 • Т. Коротєєва, Р. Кривицький. Інтернет-програма обліку успішності школярів // Proceedings of the 3rd International Conference CSIT-2008. - Lviv. - 2008.
 • Навчально-методичні розробки
 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, напряму 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Укл.: Коротєєва Т.О., Дяконюк Л.М., 27 стор., Сам.видав № 9347, 2020.
 2. Алгоритми сортування даних: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Алгоритми і структури даних» для студентів базового напряму “Програмна інженерія” / Укл.: Коротєєва Т.О., Мельник Н.Б., Крук О.С.–Львів:Видавництво Національного університету  “Львівська політехніка”, 2019. – 26 с.
 3. ЕНМК з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» сертифікат №02539, номер та дата реєстрації Е41-163-151 / 2018 від 28.11.2018р 
 4. Коротєєва Т.О. Алгоритми та структури даних: навч.посібник / Т.О.Коротєєва.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
 5. ЕНМК з дисципліни «Алгоритми та структури даних» сертифікат №00021, номер та дата реєстрації Е41-63-02 / 2012 від 07.03.2012р.
 6. Базилевич Р. П., Коротєєва Т. О., Подольский І. М. Дослідження алгоритмів дискретної оптимізації для задач прокладання мережевих зв’язків: методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт з дисциплін „Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем”, „Комбінаторні моделі в автоматизованих системах”, „Обчислювальні процеси в автоматизованих системах”. - Львів. - 2002. - 20с.
 7. Семотюк В. М., Левус Є.В., Коротєєва Т. О. Програмування мовою С: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Проблемно-орієнтовані мови програмування” для студентів базового напрямку 6.0804 “Комп’ютерні науки”. Львів, НУ ”Львівська політехніка”. – 2004. - 18с.
 8. Семотюк В. М., Левус Є.В., Коротєєва Т. О. Опрацювання агрегованих типів даних мовою С: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Проблемно-орієнтовані мови програмування” для студентів базового напрямку 6.0804 “Комп’ютерні науки”. Львів, НУ ”Львівська політехніка”.– 2004. - 24с.
 9. Базилевич Р. П., Коротєєва Т. О. UML – стандартна мова опису розробки програмних продуктів з використанням об‘єктного підходу: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Засоби інженерії програмних систем» Львів, НУ ”Львівська політехніка”.– 2005. - 27с.
 10. Коротєєва Т. О., Тушницький Р. Б., Муха Т. О. Візуальне програмування при об‘єктно-орієнтованому підході: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Об‘єктно-орієнтоване програмування» для студентів базового напрямку 6.050103 “Програмна інженерія”. Львів, НУ ”Львівська політехніка”.– 2010. - 54с.

Стажування та підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації за програмою «Професійно-педагогічна мобільність майбутнього викладача ЗВО», 2021р. обсяг 1к/30 год
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Творче навчання і навчання творчості як напрям розвитку сучасної педагогіки», 2021р. обсяг 1к/30 год
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Інтелектуальна власність науково-педагогічного працівника у технічному закладі вищої освіти: теоретичні аспекти та практичне використання », 2021р. обсяг 1к/30 год
 • Стажування за тематикою «Ознайомлення із сучасними методами обробки вхідної інформації та поглиблення знань у галузі об‘єктно-орієнтованого програмування», 2018р.
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних», 2017р. обсяг 3.5к/108 год.
 • лютий 2009 р. - семінар від Microsoft "Effective Team Development using Microsoft Visual Studio Team System" ("Проблеми командної розробки програмного забезпечення") (MS TFS 2008, ЛНУ, Олександр Ломакін);
 • 2007р. - на базі університету SoftServe курс "Розробка та побудова прикладних програм на основі мови програмування С#". Отримала сертифікат 70-316 фірми Microsoft;
 • 2004-2005 р. - педагогічні курси СПЗ підвищення кваліфікації при «Львівській політехніці»;
 • 2003 р. - Державний НДІ інформаційної інфраструктури.

Отримано сертифікати за програмами:

 • «IBM Data Science Bootcamp», 2017
 • «Data Visualization with Tableau», 2017
 • «Базові правила інформаційної безпеки», 2020.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale