Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Мельник Роман Андрійович

доктор технічних наук, професор,
професор кафедри програмного забезпечення

Освіта

 • 2002 р. - професор;
 • 2001 р. - д.т.н., спеціальність "Системи автоматизація проектувальних робіт";
 • 1971 р. - Львівський державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, спеціальність радіофізика та електроніка.

Професійна діяльність

 • з 2001 р. - Національний університет "Львівська політехніка", інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедра програмного забезпечення, професор;
 • 1990-2001 рр. - Національний університет "Львівська політехніка", інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедра програмного забезпечення, доцент;
 • 1979-1990 рр. - Львівський державний політехнічний інститут, електрофізичний факультет, кафедра прикладної математики, доцент;
 • 1971-1979 рр. - Львівський державний політехнічний інститут, радіотехнічний факультет, кафедра "Конструювання та технологія виробництва РЕА", с.н.с.

Викладацька діяльність

 • "Опрацювання зображень методами штучного інтелекту";
 • "Програмне забезпечення мережених технологій";
 • "Програмування Інтернет-застосувань".

Наукові інтереси

 • комбінаторні задачі неполіноміальної складності, для яких немає ефективних математичних методів їх розв’язування;
 • методи нечіткої кластеризації та накладання макромоделей;
 • кодування та розпізнавання візуальної інформації, зберігання та ефективний пошук даних великих обсягів.

Публікації

Всього за науковою тематикою здійснено понад 120 публікацій.
Публікації у фахових виданнях
 1. Melnyk R., Tushnytskyy R. 4-D pattern structure features by three stages clustering algorithm for image analysis and classification // Pattern Analysis and Applications: Volume 16, Issue 2 (2013). – P.201-211. – ISSN 1433-7541
 2. Мельник Р.А. Алгоритми ієрархічного моделювання просторової та площинної топології НВІС. - Видавництво "Львівська політехніка". - 1999 р. - 180 с.
 3. Мельник Р.А. Неперервні простори для дискретних оптимізаційних задач розміщення НВІС // Теоретична електротехніка .- Львів, 2002, № 56.- С.108-112.
 4. Мельник Р.А. Мінімізація логічних функцій з допомогою нечіткої кластеризації // Вісник ДУЛП “Комп’ютерні системи та мережі".-Львів, 2002, № 463. - С.57-61.
 5. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Застосування пакета кластеризації образів для оцінювання показників стану крові // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.– 2007. – № 591. – С. 28-33.
 6. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування параметрами кластера в алгоритмі декомпозиції зображень // Відбір і обробка інформації. – 2007. – Вип.27 (103). – С. 58-62.
 7. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування яскравістю кластера при декомпозиції зображень спектрів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2007. – № 598. – С. 3-8.
 8. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Каскадна декомпозиція множин великої розмірності при кластеризації ключів образів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2007. – № 604. – С. 249-254.
 9. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Сегментування зображень алгоритмом ієрархічної кластеризації // Відбір і обробка інформації. – 2008. – Вип.28 (104). – С. 97-102.
 10. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Дослідження впливу розмірів мікрокластерів на ступінь декомпозиції зображень // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – № 616. – С. 33-40.
 11. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Алгоритм триступеневої кластеризації для класифікації зображень за їх структурними властивостями // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – № 629. – С. 46-52.
 12. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Пошук зображень у базах даних за структурними коефіцієнтами на основі алгоритму триступеневої кластеризації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.– 2009. – № 651. – С. 190-196.
 13. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Structure Analysis by 3-stages Clustering // Intern. Journal Computing. – 2009. – Vol. 8, Issue 2.– P. 86-94.
 14. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування точністю та складністю алгоритму кластеризації даних великої розмірності допуском на функцію подібності та декомпозицією // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 248-254.
 15. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Декомпозиція простору під час кластеризації даних великої розмірності // Відбір і обробка інформації. – 2009. – Вип.31 (107). – С. 65-72.
 16. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Classification by pattern and structure features clustering // Intern. Journal Computing. – 2009. – Vol. 8, Issue 3.– P.53-60.
 17. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. 4-вимірні інтегральні та розподілені структурні властивості для класифікації та пошуку зображень // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650. – С. 61-67.
Тези і матеріали конференцій
 1. Мельник Р.А. Нечітка кластеризація для розв’язування NP- складних оптимізаційних та комбінаторних задач // “Доповіді Міжнародної конференції з індуктивного моделюванняю", том 5, ст 192-197. - Львів. - 2002.
 2. Melnyk R.A. Crossing macromodels on a circle for VLSI placement, partitioning and packaging problems // Proceedings of International conference Modern problems of Radio Engineering, Telecomunication and Computer Science. Lviv. - 2002. - p.372-374.
 3. Melnyk R.A ., Koroteeva T.A. Space models for three dimensional FPGA // Proceedings of International conference Modern problems of Radio Engineering, Telecomunication and Computer Science. Lviv, 2002. - p.375-376.
 4. Мельник Р.А., Алексеев О.А. Кластеризація мікрообразів для кодування зображень // Київ "Праці міжнародної конференції Укробраз’2004", -2004, с.81-85.
 5. Melnyk R., Tushnytskyy R. Decomposition of Visual Patterns by Clustering // Proceedings of the IXth International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM’2007). – Lviv-Polyana, 2007. – P. 278-279.
 6. Melnyk R., Tushnytskyy R. Threshold and Brightness Control for Grey Patterns Decomposition by Clustering // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2007). – Lviv, 2007. – P. 133-136.
 7. Melnyk R., Tushnytskyy R., Druchok L. Iterative Clustering for Spectrums Processing // Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists “Computer Science and Engineering” (CSE-2007). – Lviv, 2007. – P. 168-170.
 8. Melnyk R., Tushnytskyy R. Clustering of Visual Pattern Keys by Cascading Decomposition // Proceedings of the International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” (TCSET’2008). – Lviv-Slavsko, 2008. – P. 295-296.
 9. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Обробка зображень об’єктів розвідки засобами ієрархічної кластеризації // Тези доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перспективи розвитку озброєння і військової техніки в збройних силах України” (ВНТК ЛІСВ НУ “ЛП”).– Львів, 2008. – С. 188.
 10. Melnyk R., Tushnytskyy R. Patterns Analysis by Clustering // Proceedings of the Fifth International Conference “Neural Networks and Artificial Intelligence ” (ICNNAI-2008). –Minsk, Belarus, 2008. – P. 160-163.
 11. Melnyk R., Tushnytskyy R. Circuit Board Image Analysis by Clustering // Proceedings of the IVth International Conference of Young Scientists “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2008). – Polyana, 2008. – P. 44-45.
 12. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Classification by their Structural Properties // Proceedings of the III International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2008). – Lviv, 2008. – P. 37-40.
 13. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Індексування та пошук зображень за структурними коефіцієнтами // Праці 9-ї Всеукраїнської міжнародної конференції “Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів” (УкрОБРАЗ’2008). – Київ, 2008. – С. 143-146.
 14. Melnyk R., Tushnytskyy R. Algorithm Accuracy and Complexity Optimization by Inequality Merging for Data Clustering // Proceedings of the Xth International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM’2009). – Lviv-Polyana, 2009. – P. 453-455.
 15. Melnyk R., Tushnytskyy R. Large-Scale DataSet Cascading Clustering by Item Set and Space Decomposition // Proceedings of the Vth International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2009). – Lviv-Polyana, 2009. – P. 93-95.
 16. Melnyk R., Tushnytskyy R. Pattern Structure Features Extraction and Analysis // Proceedings of the IV International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2009). – Lviv, 2009. – P. 229-232.
 17. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Processing by Distributed Pattern Structure Features // Proceedings of the 5th International Conference-Forum on Informational Systems and Technologies (IST’2009). – Minsk, Belarus; November 16-17, 2009. – Publisher A. N. Varaksin. – 2009. – Part 1. – P. 199-202.
 18. Melnyk R., Tushnytskyy R. Space Decomposition Control For Large-Scale Dataset Clustering // Proceedings of the 4-th International Conference “Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application” (ACSN-2009). – Lviv, 2009. – P. 90-93.
 19. Melnyk R., Tushnytskyy R. Pattern Keys Investigation for Content-Based Image Retrieval System // Proceedings of the International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” (TCSET’2010). – Lviv-Slavske, 2010. – P. 94.
Навчальні посібники
 1. Мельник Р.А. Програмування для Інтернету на основі Java технології. - Львів: видавництво "Львівська політехніка". - 2003. - 160 с.
 2. Мельник Р.А. Програмування для WEB-та SQL - серверів. - Львів: видавництво "Львівська політехніка". - 2006. - 140 с.
 3. Мельник Р.А. Програмування для мереж на основі .NET технології (на прикладі С#). - Львів: видавництво "Українські технології". - 2007. - 200 с.
 4. Мельник Р. А. Програмування інтернет-застосувань: навч. посіб. / Р. А. Мельник, Р. Б. Тушницький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с.

Участь в НДР

 • "Алгоритми та програмне забезпечення декомпозиції, апроксимації візуальних образів для їх збереження та розпізнавання на основі кластерного аналізу" (ПЗ-4, номер держреєстрації 0108U005038) 06.2008–12.2009.
 • "Алгоритми та програмне забезпечення екстракції ознак структури, інтенсивності та кольору зображень на основі кластерного аналізу для їх розпізнавання та компресії" (ПЗ-6, номер держреєстрації 0110U007100) 11.2010–12.2012.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale