Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаКолектив кафедри вітає

кандидата технічних наук, асистента кафедри
Ірину Євгенівну Ваврук
з днем народження!
Бажаєм щастя і достатку, ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку, щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння, у справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм, і хай Вам Господь Бог допомагає!

Колектив кафедри вітає

кандидата технічних наук, доцента кафедри
Тетяну Анатоліївну Марусенкову
з днем народження!
З днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров’я бажаємо,
Кар'єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!

Колектив кафедри вітає

канд. фіз.-мат. наук, доцента кафедри
Наталію Богданівну Мельник
з днем народження!
Бажаєм щастя і достатку, ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку, щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння, у справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм, і хай Вам Господь Бог допомагає!

До дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Гавриш Василь Іванович

доктор технічних наук, професор ,
професор кафедри програмного забезпечення

Освіта

 • 2019 — вчене звання «професор кафедри програмного забезпечення»
 • 2013 р. — д.т.н., докторська дисертація на тему «Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості», спеціальність 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
 • 1993 р. — к.ф.-м.н., кандидатська дисертація на тему «Просторові задачі теплопровідності для кусково-однорідних структур», спеціальність 05.13.16 — «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях»;
 • 1977-1982 рр. — Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, математичний факультет, кафедра диференціальних рівнянь, спеціальність «математика», кваліфікація математик, викладач.

Професійна діяльність

 • з 2009 р. — докторант кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2008-2009 рр. — доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 1993-2008 рр. — асистент, старший викладач, доцент кафедри ТМОГВ Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 1992-1993 рр. — інженер Інституту геології та геохімії горючих копалин Академії наук України;
 • 1982-1992 рр. — інженер обчислювального центру Львівського науково-дослідного інституту матеріалів.

Викладацька діяльність

 • «Дискретні структури»;
 • «Емпіричні методи програмної інженерії».
 • «Чисельні методи»;
 • «Статистичні методи аналізу даних».
 • «Цифрове опрацювання сигналів».

Наукові інтереси

 • розроблення математичних моделей для визначення температурних полів та аналізу температурних режимів у термочутливих середовищах кусково-однорідної структури;
 • розроблення методів розв’язування лінійних та нелінійних крайових задач теплообміну для неоднорідних середовищ;
 • розроблення методів розв’язування крайових задач математичної фізики, рівняння яких містять стохастичні коефіцієнти

Публікації

Опубліковано понад 130 публікацій, серед яких два посібники, один із них з грифом МОН України, 2 монографії та понад 20 статей у наукометричних базах даних.
Монографії
 1. Гавриш В.І., Федасюк Д.В. Моделювання температурних режимів у кусково-однорідних структурах: монографія – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 176 с.
 2. Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Volume III. Monography. Edited by Prof. Janusz W. Sikora, Prof. Olech Suberlak. – Lublin, Lublin University of Technology, 2015. – Р. 200, (Fedasiuk D., Gavrysh V., Dulebová Ľ.: The investigation of temperature regimes in thermo sensitive plastic structures with thermoactive metallic inclusion. P. 9–30).
Посібники
 1. П.М. Зазуляк, В.І. Гавриш, Е.М. Євсеєва, М.Д. Йосипчук. Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: навчальний посібник / Під загальною редакцією к.ф.-м.н., доцента В.І. Гавриша. - Львів: в-во "Растр-7". - 2007. - 408 с. 
 2. В.І. Гавриш, Н.Б. Мельник. Чисельні методи. Лабораторний практикум: навчальний посібник / В.І. Гавриш, Н.Б. Мельник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 136 c.
Основні публікації
 1. Havrysh V.I. Investigation of temperature modes in thermosensitive non-uniform elements of radioelectronic devices / Havrysh V.I., Baranetskiy Ya. O., Kolyasa L. I. // Radio Electronics, Computer Science, Control  – 2018. – 3(46), P.7-15.
 2. Гаврыш В.И. Исследование температурных полей в элементах микроэлектронных устройств слоистой структуры со сквозными включениями / Гаврыш В.И., Тушницкий Р.Б.,Крайовський В.Я.,Левус Е.В. // Электронное моделирование. – 2017. – Т.39, № 2, С. 91-102.
 3. Havrysh V.I. Investigation of Temperature Fields in Heat-Sensitive Layes with through Inclusion / Havrysh V.I. // Materials Science – 2017. – 52(4), pp. 514-521.
 4. Havrysh V.I. Nonlinear doundary-value problem of heat conduction for a layered plate with inclusion / Havrysh V.I. // Materials Science – 2015. – 51(3), pp. 331-339.
 5. Havrysh V. Development and analysis of mathematical models for the process of thermal conductivity for piecewise uniform elements of electronic systems / V. Havrysh, I. Ovchar, Ya. Baranetskij, Ya. Pelekh a.o.//  EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies – 2017. – 1(5-85), P. 23-33.
 6. Havrysh V. Examining the temperature fields in flat piecewiseuniform structures / V. Havrysh, Ya. Pelekh, L. Kolyasa, I. Ovchar a.o. // Eastern European Journal of Enterprise Technologies – 2017. – 2(5-86), P. 23-32.
 7. Gavrysh V.I. Boundary-value problem of heat conduction for a layer with foreign cylindrical inclusion / V.I. Gavrysh, D.V. Fedasyuk, A.I. Kosach // Materials Science. – 2011. – 46, No 5. - P. 702-708.
 8. Gavrysh V.I. Boundary-value problem of heat conduction for a piecewise homogeneous with foreign inclusion / Gavrysh V.I., Fedasyuk D.V., Kosach A.I. // Materials Science – 2012. – 47, No 6. - P. 773-782.
 9. Гавриш В.І. Дослідження температурних режимів у термотермочутливій пластині з чужорідним наскрізним включенням / В.І. Гавриш // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Науковий збірник. – 2013. – Випуск 18. – C. 43-50.
 10. Гаврыш В.И. Моделирование температурных режимов в кусочно-однородных элементах электронных устройств со сквозными тепловыделяющими инородными включениями / В.И. Гаврыш // Электронное моделирование. – 2013. – Т.35, № 6. – C. 63-74.
 11. Гаврыш В.И. Численно-аналитическое решение нелинейной стационарной задачи теплопроводности для бесконечной термочувствительной многослойной пластины / В.И. Гаврыш // Электронное моделирование. – 2014. – Том 36, № 3. – C. 59-70.
 12. Гавриш В.І. Нелінійна крайова задача теплопровідності для шаруватої пластини з чужорідним включенням / В.І. Гавриш // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – 51, № 3. – С. 32-38.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale