Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Левус Євгенія Василівна

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри програмного забезпечення,
заступник завідувача кафедри з навчальної роботи,
гарант освітньо-професійної програми бакалаврату спеціальності ""Інженерія програмного забезпечення"
 
Левус Євгенія Василівна (Електронна енциклопедія "Львівської політехніки")

Освіта

 • 2006 р. - вчене звання - доцент кафедри програмного забезпечення;
 • 2003 р. - кандидатська дисертація на тему "Методи та засоби теплового проектування мікроелектронних пристроїв з кристалом на жорстких виводах";
 • 1997-2001 рр. - Державний університет "Львівська політехніка", аспірантура за спеціальністю 05.13.12 - "системи автоматизації проектувальних робіт";
 • 1996-1997 рр. - Державний університет "Львівська політехніка", магістратура за програмою "Комп'ютерні системи проектування", диплом магістра з відзнакою;
 • 1991-1996 рр. - Львівський Державний університет ім. І. Франка, спеціальність прикладна математика, диплом спеціаліста з відзнакою.

Професійна діяльність

 • 2005 р. - доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • 2003 р. - старший викладач програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 •  2001 р. - асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 •  

Викладацька діяльність

 • "Вступ до інженерії програмного забезпечення;
 • "Декларативне програмування";
 • "Комп’ютерна графіка";
 • "Математичне забезпечення програмних систем";
 • "Основи програмної інженерії";
 • "Основи інформаційних т"

Наукові інтереси

 • методи програмної інженерії в задачах забезпечення якості програмного забезпеченя;
 • комп'ютерне моделювання складних обєктів, комп'ютерна графіка;
 • рекомендаційні алгоритми;
 • декларативне програмування.

Публікації

Всього за науковою тематикою здійснено  більше 60 публікацій, зокрема у фахових виданнях - більше 25, матеріалів доповідей на міжнародних конференціях - більше 30.
Є автором 3 навчальних посібників і монографії.
Основні публікації
 1. . Levus Ye. V. Algorithms and architecture of the software system of automated natural and anthropogenic landscape generation/. Levus Ye. V., Morozov M. Yu., Moravskyi R. О., Pustelnyk P. Ya.// Radio Electronics, Computer Science, Control. 2022. No 2. – p.154-164. 
 2. Євгенія Левус. Аніліз алгоритму Apriori для структурованих і неструктурованих даних: монографія/ Євгенія Левус, Надія Нечипір. -  LAP, 2019. - 57 p.(ISBN 978-613-9-45558-4).
 3. Левус Є. В., Пустельник П. Я., Морозов М. Ю., Моравський Р. О. Метод контейнеризації для візуалізації природних і антропогенних ландшафтів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – том 31 №5. – С. 90–95.
 4. Левус Є. В.Архітектурне рішення для побудови інтелектуальних інтерфейсів користувача/ Левус Є. В., Гучок Ю. О., Нитребич О. //Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 8. – С. 155–160.
 5. Fedasyuk D., Levus E., Petrov D. Flip-Chip Structure Transient Thermal Model // Microelectronics Reliability Journal. – 2001. - №41.– P. 1965-1970.
 6. Левус Є.В., Білас О.Є. Візуалізація результатів теплового проектування мікроелектронних пристроїв самоорганізаційними картами// «Комп’ютерні системи проектування.Теорія і практика». Вісник Нац. Університету «Львівська політехніка».- 2008. –с.48-52
 7. Левус Є. Чисельно-аналітичний метод із розподіленими обчисленнями для аналізу температурних полів МЕП з кристалом на жорстких виводах// Міжнародний науковий журнал «Комп’ютинг».- 2009. – Т.8, вип.3. – С.45-50.  
Повний перелік статтей
 1. Федасюк Д.В., Левус Є.В. Математична модель теплообміну кристала ІС, встановленого на жорсткі виводи // “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”. Вісник Держуніверситету “Львівська політехніка”-1997.- № 322. - Львів. - С. 154-160.
 2. Федасюк Д.В., Левус Є.В. Моделювання та дослідження теплових режимів МЕП з встановленими кристалами ІС на жорсткі виводи // "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика". Вісник Держуніверситету “Львівська політехніка”. - 1998. - №327. - С.138-148.
 3. Федасюк Д. В., Петров Д. В., Левус Є. В. Застосування теплоелектричної аналогії в тепловому моделюванні МЕП // "Радіоелектроніка та телекомунікації". Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. - 1998. - № 352. - С.42-51.
 4. Федасюк Д. В., Левус Є. В., Петров Д. В. Моделювання та забезпечення теплових режимів кристалів ІС установлених на жорсткі виводи // Технічні вісті. – 1999. -№1(8), 2(9). - С.74-77.
 5. Федасюк Д. В., Петров Д. В., Левус Є. В. Аналіз сучасних систем теплового моделювання МЕП // "Радіоелектроніка та телекомунікації". Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. - 1999. - №387. - С.398-403.
 6. Левус Є. В., Федасюк Д. В. Аналіз нестаціонарних процесів теплообміну в МЕП з кристалом на жорстких виводах // "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика". Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2001. - №398. - С.143-149.
 7. Петров Д. В., Федасюк Д. В., Левус Є. В. Тепловий аналіз МЕП із кристалами на жорстких виводах у середовищі Internet // "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика". Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2001. -№415. - С.164-171.
 8. D. Fedasyuk, D. Petrov, E. Levus. Web-based thermal simulator WEBTAFC /"Комп’ютерні технології друкарства".- № 6. - 2001. - с. 146-152.
 9. Fedasyuk D., Levus E., Petrov D. Flip-Chip Structure Transient Thermal Model // Microelectronics Reliability Journal.– 2001. - №41. – P.1965-1970.
 10. Д. В. Федасюк, Е.В. Левус, Д.В. Петров. Конструктивные методы обеспечения тепловых режимов в кристалах ИС, установленных на жесткие выводы // Информационные технологии в проектировании и производстве. -2002. - №2. - C.51-57.
 11. Левус Є., Федасюк Д. Архітектура та функціонування системи теплового моделювання TAFC // "Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика". Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2002. - №444. - С.109-116.
 12. Левус Є. Комп’ютерне моделювання температурних градієнтів, які виникають під час функціонування в конструкціях МЕП з кристалами на жорстких виводах / "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Вісник Нац. унів. “Львівська політехніка”. - 2004. - №521. – С.84-88.
 13. Чорна Н.Я., Левус Є.В., Федасюк Д.В. Забезпечення заданого теплового режиму в мікроелектронних пристроях з використанням нейромережевих технологій. / «Комп’ютерні системи проектування» Вісник Нац. унів. “Львівська політехніка”. - 2005. - №.548. – С.38-43.
 14. Левус Є.В., Білас О.Є. Візуалізація результатів теплового проектування мікроелектронних пристроїв самоорганізаційними картами// «Комп’ютерні системи проектування.Теорія і практика» Вісник Нац. Університету «Львівська політехніка».- №628. - 2008. – с.48-54.
 15. Левус Є. Чисельно-аналіичний метод із розподіленими обчисленнями для аналізу температурних полів МЕП з кристалом на жорстких виводах/ Міжнародний науковий журнал «Комп’ютинг».- 2009. – Т.8, вип.3. – С.45-50.
 16. Левус Є. Алгоритм відображення зміни лексичної насиченості тексту / Левус Є., Бук С., Яворський Є. //Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Вісник Нац. унів. “Львівська політехніка”. -  2013. - №771. – С.349-353.
 17. Левус Є.В. Аналіз ефективності аспектно-орієнтованої реалізації для забезпечення супроводу web-системи / Є.В. Левус, М.І. Шалак, О.Я. Вітоль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Інформаційні системи та мережі : зб. наук. праць. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2015. – № 829. – С. 177-186.
 18. Левус Є.В. Оцінювання аспектної реорганізації програмного коду за характеристикою супроводжуваності/ Є.В. Левус, О.Я. Вітоль, О.Б. Бода.// Науковий вісник Нац. Лісотехнічного Університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВНЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. -  С. 388-394.
 19. Гаврыш В.И. Исследование температурных полей в элементах микроэлектронных устройств слоистой структуры со сквозными включениями/ В.И. Гаврыш,  Р.Б. Тушницкий, В.Я. Крайовский, Е.В. Левус// Электронное моделирование. –Т.39. – №2. - 2017. – С.91-102.
 20.  Левус Є.В. Аналіз алгоритму Аpriori для структурованих та неструктурованих даних /Левус Є.В., Нечипір Н.І., Полиняк Ю.В.// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Інформаційні системи та мережі : зб. наук. праць. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2017. – №872. – 62-68 с. 
 21. Левус Є. В.Архітектурне рішення для побудови інтелектуальних інтерфейсів користувача/ Левус Є. В., Гучок Ю. О., Нитребич О. //Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 8. – С. 155–160. 
 22. Євгенія Левус. Аніліз алгоритму Apriori для структурованих і неструктурованих даних: монографія/ Євгенія Левус, Надія Нечипір. -  LAP, 2019. - 57 p.(ISBN 978-613-9-45558-4).
 23.  Ye. Levus, O. Sivets The Application of Quest Technologies in Teaching Students of IT Specialties / ECONTECHMOD, An International Quarterly Journal On Economics In Technology, New Technologies And Modelling Processes. -2019. -  Vol. 8, No 2 . – P.55-60.
 24.  М. Ю. Морозов.  Генерування ландшафтів для сферичних поверхонь: аналіз завдання та варіанти вирішення/М. Ю. Морозов, Є. В. Левус, Р. О. Моравський, П. Я. Пустельник. - Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 1. – С. 136–141.
 25. Левус Є. В. Алгоритм вироблення комплексних рекомендацій клієнтам туристичної галузі / /Левус Є. В. , Полянська А. О.  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2020. – том 30 №5. – С. 122–127.
 26. Левус Є. В., Пустельник П. Я., Морозов М. Ю., Моравський Р. О. Метод контейнеризації для візуалізації природних і антропогенних ландшафтів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – том 31 №5. – С. 90–95.
Повний перелік тез і матеріалів конференцій
 1. Левус Є. Навчально-дослідницька система моделювання температурних полів кристалів ІС, встановлених на жорсткі виводи// Тези науково-методичної конференції “Комп’ютерне проектування в навчальному процесі”. – Львів. - 1998. - С.25-26.
 2. Федасюк Д. В., Левус Є. В. Забезпечення теплових режимів кристалів ІС з жорсткими виводами//Матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці”. – Львів. - 1999. - С.62 - 63.
 3. Fedasyuk D., Levus E., Mykhalchuk M., Petrov D. Modelling and Analysis of Methods of Providing Thermal Performance of Flip-Chip Structure/ Collection of papers presented at International 5nd THERMINIC Workshop 3-6 October 1999, Rome, Italy, pp. 142-146.
 4. Федасюк Д., Левус Є., Назар Ю. Моделювання температурних полів кристалів ІС на жорстких виводах із застосуванням розпаралелювання обчислень/ Тези доповідей 3-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці”, 25-30 жовтня 1999 р.- Львів. - С.276-277.
 5. Fedasyuk D., Petrov D., Levus E. Survey and evaluation of modern thermal simulators/ Proceedings of International Conference on Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training, Feb.14-19, 2000, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.97-98.
 6. Федасюк Д., Левус Є., Назар Ю. Система теплового моделювання кристалів ІС на жорстких виводах // Зб.наукових праць "Сучасні проблеми в комп’ютерних науках". - Львів. - 2000. - С.122-126.
 7. Fedasyuk D., Levus E., Mykhalchuk M., Petrov D. Investigation of Methods and Means for Provision of Flip-Chip Thermal Performance // Proceeding of International Conference DDECS’2000, Smolenice, Bratislava, Slovakia. – 2000. –P. 100.
 8. Fedasyuk D., Levus E., Petrov D. Transient thermal simulation of the flip-chip structure // Proceeding of the 7th Intermational Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and System” (MIXDES’2000). – Gdynia (Poland). – 2000. – P.543-545.
 9. Fedasyuk D., Petrov D., Levus E. Web-Based Thermal Simulator for Flip-Chip Structures WebTAFC // Proceedings of the 8th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” (MIXDES’2001). - Zakopane (Poland). – 2001. – Р.267-290.
 10. Федасюк Д., Левус Є. Комп’ютерне моделювання та забезпечення температурних режимів мікроелектронних пристроїв з кристалами встановленими на жорсткі виводи// Матеріали Міжнародної конференції з індуктивного моделювання (МКІМ2002). - Том3.- Львів. – 2002. -С.335-341.
 11. Левус Є.В. Internet як засіб розвитку туристичної сфери України/ Праці Другого міжнародного конгресу "Інформатизація рекреаційно-туристичної галузі", 6-9 жовтня 2003, м.Трускавець, с.83-86.
 12. Левус Є. Задача аналізу температурних полів в тепловому проектуванні МЕП// Матеріали 10-ї конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів. – 2003. – С.82.
 13. Levus Ye., Fedasyuk D. Mathematical Model of the Thermal Gradients in the Flip-Chip Structure/ Proceedings of the VIIIth International Conference CADSM`2005. – 2005. -Lviv-Polyana. – P.289-292.
 14. Fedasyuk D., Levus Ye., Yaroshchuk N., Petrov D. The mechanism of the relational database architecture for the microelectronic components thermal design in the Internet. //Proceedings of International Conference MIXDES`2005. – 2005. –Krakow, Poland. P.261-266.
 15. Bilas O., Levus E., Yakovyna V. Self-organising map as a tool of modelling the design parameters of microelectronics devices for ensuring the specified temperature condition // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies. – Lviv, Ukraine. - 2006. - P. 74–76.
 16. Levus Ye., Bilas O. Self-organizing neural networks as instrumental tools for thermal design of microelectronic devices // Second Intern. Conf. “Computer Science and Information Technologies (CSIT’2007)”: Proc.- Lviv, 2007.- P.104-105.
 17. Левус Є. Застосування розподілених обчислень в задачі аналізу температурних полів МЕП з кристалом на жорстких виводах// Proc. of III Intern. Conf. “Computer Science and Information Technologies (CSIT’2008)”- Lviv, 2008.- P.414-418.
 18. Tushnytskyy R., Levus Ye. Salabay R. A functional approach to image database generation for CBIR Systems// Proceedings of the XIth International Conference CADSM`2011. – 2011. -Lviv. – P.322-323.
 19. Tushnytskyy R., Levus Ye., Branec I. Computer language benchmarks tool // Proceedings of VII International Conference im MEMS Design. – 2011. – Lviv-Polyana, -. P.211-212.
 20. Branec I., Levus Ye., Tushnytskyy R. Usage Neural and Semantic Networks for Identification Bibliographic Descriptions Similarity// Proc. of VI Intern. Conf. “Computer Science and Information Technologies (CSIT’2011)”- Lviv, 2011.- P.274-275.
 21. Shalak M. Aspect-oriented programming usage for engineering of long-term supported software systems/ Shalak M. , Levus E.// Proceedings of the VIIth International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2012). – Lviv, 2012. – P. 156–159. 
 22. D. Kostyshyn. System for enhancing the security of private data  using public-keys encryption [Електронний ресурс]/ D. Kostyshyn, Y. Levus. //Proceedings of the International Conference «Computer Science and Engineering 2013» (CSE-2013). – Lviv, Ukraine. -  2013. -  P. 73.
 23. Shandruk U. Morphological Parsing Of Texts For Psycholinguistic Analysis: Gender / Shandruk U., Yavorskyi Ye., Levus Ye., Levchenko O. //Proceedings of the IXth International Scientific and Technical Conference "Computer Science and Information Technologies" CSIT'2014, Lviv, Ukraine, 2014, P. 77–74. 
 24. Нечипір Н.І. Опрацювання великих обсягів неструктурованих та структурованих даних алгоритмом Аpriori / Нечипір Н.І., Левус Є.В. // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : матер. XIIІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ, Україна. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського НУ ім. Олеся Гончара, 2015. – С. 34-36.
 25.  Гучок Ю. Застосування баєсових мереж для побудови інтелектуальних інтерфейсів/ Гучок Ю., Левус Є. //Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : матер. XIV-ої Міжнар. наук.-практ. конф., листопада 2016 р., м. Дніпро, Україна. –  Вид-во Дніпропетровського НУ ім. Олеся Гончара, 2016. – С. 34-36.
 26. Левус Є.В. Використання інформаційних технологій у профорієнтаційній роботі вищого навчального закладу// Левус Є.В., Лешкевич І.Ф. Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі: зб. наук. статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 грудня 2016 року. - Львів, 2017. - С.266-270.
 27. Левус Є.В., Бода О.Б. Автоматичні метрики оцінювання якості машинного перекладу // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"/ Збірник тез доповідей: випуск 23 (м. Тернопіль, 17 жовтня 2017 р.). –Тернопіль. – 2017. – С.20-24.
 28. Левус Є.В.,  Бода О.Б. Алгоритм оцінювання якості машинного перекладу англо-української мовної пари //Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі: зб. наук. статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2017 року. - Львів, 2018. - С.193-197.
 29. Roman Musii, Nataliya Mel`nyk, Veronika Dmytruk, Yevheniia Levus, Oksana Oryshchyn, Rostyslav Nakonechny. Computer Prediction of Operability of Bimetal Cylindrical Sensors Undf Radiofrequency Pulses/Proceedings XIV th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), 2018. Lviv. – P. 44-47. 
 30. Полянська А. Проблема застосування рекомендаційних алгоритмів для консультування у туристичній галузі/ А. Полянська, Є. Левус. Інформація, комунікація, суспільство 2020 [електронний ресурс] : Матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції ICS2020. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С.25-26.
 31. Бідюк Н. Р. Система для знаходження оптимальних шляхів до місця розташування надзвичайних ситуацій  // Бідюк Н. Р. , Левус Є. В.  Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: Матеріали другої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – 2020. – C. 29–30.
 32.  Нестерчук О.І., Левус Є.В. Cold email як інструмент для маркетингу // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"/ Збірник тез доповідей: випуск 58 (м. Тернопіль, 12 травня 2021 р.). –Тернопіль. – 2021. – С.40-44.
 33. Roman Melnyk, Yurii Havrylko, Yevheniya Levus/ Three Types of PCB Defects and Image Processing Algorithms for their Detection/ Proceedings XVІІ th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), 2021. Lviv. – P.197-200. ISSN: 2573-5357
 34. Roman Melnyk. Contacts Detection in PCB Image by Thinning, Clustering and Flood-filling// Roman Melnyk, Daryna Hatsosh;Yevheniya Levus. Proceedings of the 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2021, Lviv, P. 370 – 374.
 35. Василюк Р. Б., Левус Є. В. Рекомендаційний алгоритм на основі колаборативної фільтрації та кластеризації . // Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень:  збірник матеріалів V Всеукраїнської мультидисциплінарної науково-практичної Інтернет-конференції, 26 листопада 2021, Україна, Одеса –  Київ: Яроченко Я. В., 2021.– C. 38–43.
Навчально-методичні розробки
 
 1. Левус Є. В. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навчальний посібник / Є. В. Левус, Н.Б. Мельник. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2018. – 248 c. 
 2. Левус Є. В. Життєвий цикл програмного забезпечення: навчальний посібник / Є. В. Левус, Т. А. Марусенкова, О. О. Нитребич. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017. – 208 c.
 3. Левус Є. В. Вступ до інженерії програмного забезпечення: 1024 завдання для підготовки до контрольних заходів: навчальний посібник / Є. В. Левус, Т. А. Марусенкова,– Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2021. – 188c.
 4. Левус Є.В. Використання рекурсії у функціональному програмуванні/ Левус Є.В. Шкраб  Р.Р.  – Львів: Видавництво "Львівська політехніка",  2017. – 24 с.
 5. Життєвий цикл ПЗ: тестування. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи із дисципліни «Основи програмної інженерії» для студентів базового напряму «Програмна інженерія»/ Укл.: Є.В. Левус, Т.А. Марусенкова – «Львівська політехніка», 2016. – 26 с.
 6. Розроблення найпростіших програм мовою Scheme : Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 із дисципліни “Декларативне програмування” для студентів базового напряму “Програмна інженерія” / Укл.: Є.В. Левус, Р.Б. Тушницький – Львів: Видавництво Національного університету  “Львівська політехніка”, 2016. – 48 с.
 7. Левус Є.В., Нитребич О.О., Тушницький Р.Б.  «Фрактали»/Метод.вказівки до лабораторної роботи з «Комп’ютерної граафіки»,2013. – 24 с.
 8. Методичні вказівки до формування пояснювальної записки дипломного проекту для студентів напряму 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання / Укл. Левус Є.В., Білас О.Є., Павич Н.Я., Тушницький Р.Б., Петров Д.В. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2012. – 40 с.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale