Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Сердюк Павло Віталійович

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри програмного забезпечення

Освіта

 • 2007 р. - науковий ступінь к.т.н., спеціальність 05.13.12 - "Системи автоматизації проектувальних робіт";
 • 1998-2003 рр. - Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики та інформатики, спеціальність прикладна математика, магістр.

Професійна діяльність

 • з 2013 р. - доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • з 2009 р. - старший викладач кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • з 2005 р. - асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка";
 • 2003-2006 рр. - аспірант кафедри програмного забезпеченння, Національний університет "Львівська політехніка";
 • 2002-2003 рр. - ТзОВ "Програми і комп'ютери ", інженер-програміст.

Викладацька діяльність

 • "Комп’ютерна дискретна математика";
 • "Конструювання програмного забезпечення";
 • "Моделювання програмного забезпечення".

Наукові інтереси

 • математичне моделювання;
 • чисельні методи.

Наукові публікації

Основні наукові публікації
 1. Федасюк Д.В., Сердюк П.В. Математична модель теплоелектричних процесів резисторного надпровідного обмежувача струму // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи. Теорія і практика.- 2005.- № 548.- С. 97-106.
 2. Сердюк П.В. Конструктивно-параметричний синтез обмежувачів струму на основі тонкої надпровідної пластини // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні системи. Теорія і практика.- 2006.- № 564.- С. 54-59.
 3. Fedasyuk D., Serdyuk P. Thermoelectrical processes simulation in resistive superconducting fault current limiter // International Scientific Journal of Computing.- 2006.- Vol. 5, Issue 1. - P. 100-106.
 4. Федасюк Д.В., Сердюк П.В. Теплоелектричні процеси у обмежувачі струму на основі тонкої надпровідної пластини // Iнформацiйнi технологiї та комп’ютерна iнженерiя.- 2006.- №3 (7) .- С. 44-52.
 5. Fedasyuk D.V., Serdyuk P.V. Mathematical modeling of thermоelectrical processes in resistive superconducting fault current limiter // Proceeding of conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science” (TCSET’2006).- Lviv-Slavsko, 2006.- P. 77-80.
 6. Fedasyuk D., Serdyuk P. Simulation of superconducting fault current limiter behaviour with Matlab/Femlab/Simulink environment // Proceedings of the international conference “Computer Science and Information Technologies” (CSIT’2006).- Lviv, 2006.- P. 77-80.
 7. Федасюк Д., Сердюк П. Синтез конструктивних параметрів резисторного обмежувача струму із застосуванням математичних моделей теплоелектричних процесів у надпровідниках // Матеріали 1-ї міжнародної наукової конференції молодих науковців “Комп’ютерні науки та інженерія”.- Львів, 2006.- C. 113-115.
 8. Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Математичне та програмне забезпечення для розподіленого розв’язування параметричних задач математичної фізики // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування: теорія і практика». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2008. — № 626. — С. 94 – 102.
 9. Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Ієрархічне розподілення розв’язування блоково-стрічкових систем лінійних рівнянь великої розмірності // Вісник НУ «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2009. — № 638. — С. 261 – 266.
 10. Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Секціонування стрічкових матриць великої розмірності // Міжнародний науково-технічний журнал «Комп’ютинг». — Тернопіль: «Економічна думка». — 2009. — том 8. — випуск 3. — С. 14 – 21.
 11. Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Адаптивний алгоритм ієрархічно-розподіленого розв’язування СЛАР великої розмірності // Вісник НУ «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2009. — № 650. — С. 269 – 274.
 12. Fedasyuk Dmytro, Serdyuk Pavlo, Semchyshyn Yuriy. Resistive superconducting fault current limiter simulation and design // Proceedengs of the 15th International Conference MIXDES 2008. — Poznan, Poland. — 2008. — pp. 349 – 353.
 13. Fedasyuk Dmytro, Serdyuk Pavlo, Semchyshyn Yuriy. Hierarchical Distribution of High Dimensional Block-Banded SLE Solving // Proceedings of the 10th International Conference CADSM 2009. — Lviv: Publishing House Vezha&Co. — 2009. — pp. 292 – 295.
 14. Fedasyuk Dmytro, Serdyuk Pavlo, Semchyshyn Yuriy. Iterative Sectioning of High Dimensional Banded Matrices // Proceedings of the 7th IEEE East-West Design and Test Symposium EWDTS 2009. — Moscow: SPD FL Stepanov V. V. — 2009. — pp. 476 – 479.
 15. Fedasyuk Dmytro, Serdyuk Pavlo, Semchyshyn Yuriy, Styranivska Oksana. Adaptively-Distributed Simulation of Stressedly-Deformed State of the Lower Jaw with Fixed Partial Denture // Proceedings of the 4th International Scientific and Technical Conference CSIT 2009. — Lviv: Publishing House Vezha&Co. — 2009. — pp. 195 – 198.
 16. Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Адаптивное распределение вычислений при анализе стационарного теплового распределения в печатной плате // Метриалы 5ой международной конференции-форума IST 2009. — Минск: Издатель Вараксин А. Н. — 2009. — часть 1. — С. 238 – 241.


Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale