Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Дослідження та реалізація алгоритмів теплового проектування у системах з розподіленими обчисленнями

Федасюк Дмитро Васильович  

Науковий керівник -
д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович


Напрям «Автоматизація теплового проектування мікроелектронних систем» був започаткований на кафедрі КТРА радіотехнічного факультету на той час доцентом кафедри Ковалем Володимиром Олександровичем у 1980 році.

До цього напрямку роботи були залучені молоді науковці науково-дослідної лабораторії № 61 Федасюк Д.В., Фармага І.В., Тарнавський В.Ф., Василишин Р.М., ряд студентів. Перші отримані результати наукових досліджень дали можливість організувати при кафедрі галузеву науково-дослідну лабораторію (ГНДЛ 80), заключити потужні госпдоговірні теми, придбати необхідне дороге обладнання. На основі розробленого і впровадженого математичного та програмного забезпечення були розроблені галузеві стандарти для наукових установ та підприємств, які проектували і виготовляли мікроелектронні системи на теренах колишнього Радянського Союзу у м. Львові (підприємство «Мікроприлад»), у м. Івано-Франківську (підприємства НВО «Родон»), у м. Горький (НДІВС), у м. Ленінград (підприємство «Авангард») та ін.

Через п'ять років у 1985р. за результатами наукових досліджень було підготовлено і захищено докторську дисертацію Ковалем Володимиром Олександровичем в ЛЕТІ ( м. Ленінград ), кандидатську дисертацію Федасюком Дмитром Васильовичем у ТіТМО (м. Ленінград ). У тому ж році Ковалем В.А. була опубліковано монографія «Модели и методы обеспечения функциональной и технологической воспроизводимости интегральных микросхем». У 1988 році колективом авторів: Коваль В.А., Федасюк Д.В., Маслов В.В, Тарновский В.Ф. (під редакцією В.А. Коваля) був виданий навчальний посібник «Автоматизація теплового проектирования микроэлектронных устройств средствами САПР». Згодом під керівництвом проф. Коваля В.О., розвиваючи наукові дослідження за цим напрямком, кандидатські дисертації захищають Маслов В.В та Фармага І.В.

На той період часу було зроблено більше трьох десятків наукових доповідей на конференціях Москви, Києва, Таллінна, Єревана, Ленінграда, Горького, Одеси, Таганрогу, Пензи, Челябінська, Вільнюса, Риги та ін.

Новим витком досліджень за напрямком автоматизації теплового проектування мікроелектронних систем став вихід на міжнародний європейський рівень. В співпраці з науковими школами професора Бернард Куртуа з Університету м. Гренобель (Франція), професора Анджея Напєральскі з Університету м. Лодзь (Польща), професора Владзімера Секейла з Технічного університету м. Будапешта (Угорщина) у 1995-1998р.р. виконувався Європейський проект THERMINIC (Thermal investigation Integrated Circuits.

Після переходу проф. Коваля В.О. на дипломатичну роботу наукове керівництво цим напрямом очолив Федасюк Д.В.

У 2000 році Федасюком Д.В. була захищена докторська дисертація на тему «Автоматизація теплового проектування мікроелектронних систем» за спеціальністю «Системи автоматизації проектувальних робіт».

Під керівництвом проф. Федасюка Д. В. захистили кандидатські дисертації:

 • Петров Д. В. Мережева система теплового проектування МЕП, багатоваріантних стосовно конструктивно-технологічного виконання: дисертація канд. техн. наук, спец. 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2002 р.;
 • Левус Є. В. Методи та засоби теплового проектування МЕП з кристалами на жорстких виводах: дисертація канд. техн. наук, спец. 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2002 р.;
 • Сердюк П. В. Математичне та програмне забезпечення теплового проектування резисторних надпровідних обмежувачів струму для захисту мікроелектронних пристроїв: дисертація канд. техн. наук, спец. 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2007 р.
 • Семчишин Ю. Б. Методи та засоби розподілення обчислень в задачах теплового проектування електронних пристроїв: дисертація канд. техн. наук, спец. 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2010 р.;
 • Сенів М. М. Засоби прогнозування надійності програмного проекту із врахуванням показника його складності: дисертація канд. техн. наук, спец. 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2011 р.;
 • Муха Т. О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях: дисертація канд. техн. наук, спец. 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2012 р.;
 • Гавриш В. І. Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості: дисертація д-ра техн. наук, спец. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2013 р.
 • Нитребич О. О. Моделі та методи оцінювання надійності програмного забезпечення з урахуванням його архітектури: дисертація канд. техн. наук, спец. 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2015 р.;
 • Яковина В.С. Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу: дисертація д-ра техн. наук, спец. 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2016 р.;
 • Волочій С. Б. Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів: дисертація канд. техн. наук, спец. 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2018 р.;
 • Чопей Р. С. Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем: дисертація канд. техн. наук, спец. 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2019 р.

В даний час під керівництвом проф. Федасюка Д. В. виконують кандидатські дисертації аспіранти Тетяна Цимбалюк та Ілля Луцик.

Світовий рівень наукових досягнень підтверджується виконанням двох міжнародних європейських проектів, опублікуванням наукових статей в добре відомих міжнародних наукових журналах: Microelectronics Journal, Microelectronics Reliability, International Scientific Journal of Computing. Проф. Федасюком Д.В. зроблено понад двадцяти доповідей на престижних міжнародних наукових конференція за кордоном.

Колектив кафедри програмного забезпечення

У рамках наукової школи опубліковано 2 монографії:

 • Методи та засоби теплового проектування мікроелектронних пристроїв, 1999;
 • Thermal design of microelectronics systems, 2005.

Видано 2 навчальних посібники:

 • Автоматизация теплового проектирования микроэлектронных устройств средствами САПР, 1988 г.;
 • Яковина В.С., Федасюк Д.В. (за ред. Д.В. Федасюка) «Основи безпеки комп'ютерних мереж», 2008 р.

Опубліковано понад 250 наукових праць. За напрямами досліджень захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Науковцями розроблено нові математичні моделі, методи, алгоритми для теплового проектування, які реалізовано у вигляді програмних систем: MONSTR, WEB-TAFC, ITSIM. Ці розробки впроваджено у виробництво, їх застосовують як у наукових цілях, так і використовують у навчальному процесі.Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale