Кафедра програмного забезпечення

Пошукова формаДо дня освітянина

Як поєднуються 13 вересня та 1 жовтня на кафедрі програмного забезпечення?
Запитаймо викладачів кафедри, як їм вдається поєднувати викладання і роботу в ІТ-компаніях.
читати більше

Гурток Інтернету Речей (IoT) на ПЗ

На кафедрі програмного забезпечення діє гурток Інтернету Речей (IoT), в якому студенти мають змогу пройти серію навчальних курсів - "Спеціалізація з основ Інтернету Речей (ІоТ)" - An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT) Specialization від Каліфорнійського Університету в Ірвайн, США.
Перші студенти вже отримали свої сертифікати! читати більше

Програмування вбудованих систем

На кафедрі ПЗ для студентів організовано
гурток з програмування вбудованих систем
– команда працівників і студентів кафедри ділиться власним досвідом, здобутим у процесі роботи над реальними проектами спільно з італійською компанією Dinamica Generale S.p.A, що спеціалізується на інноваційних рішеннях для агропромисловості.
більше про гурток

Співпраця із компанією Sigma Software

«Львівська політехніка» та компанія «Sigma Software» уклали договір про співробітництво щодо навчання, проходження практики, стажування та забезпечення подальшої співпраці із випускниками за напрямом підготовки «Програмна інженерія».

Читати далі
Співпраця із компанією Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Третій (освітньо-науковий, Ph.D.) рівень

Освітньо-наукова програма (ОНП) «Інженерія програмного забезпечення» (ОНП «ІПЗ») третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти була розроблена кафедрою програмного забезпечення Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій та затверджена на засіданні Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» (Протокол № 63 від 26 травня 2020 р).

Гарант освітньо-наукової програми – д.т.н., професор., в.о. завідувача кафедри програмного забезпечення Д.В. Федасюк
 .

Група із забезпечення якості освітньо-наукової програми, за якою здійснюється підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» у складі:

Керівник робочої групи (гарант):
Федасюк Д.В. д.т.н., проф., в.о. завідувача кафедри програмного забезпечення
Члени:
Базилевич Р.П.
д.т.н., проф., професор кафедри програмного забезпечення
Грицюк Ю.І. д.т.н., проф., професор кафедри програмного забезпечення
Мельник Р.А. д.т.н., проф., професор кафедри програмного забезпечення
Журавчак Л.М. д.т.н., с.н.с., професор кафедри програмного забезпечення
Петров Д.В. к.т.н., Директор SOLEAD Software
Яковина В.С. д.т.н., проф., професор кафедри систем штучного інтелекту
Яджак М.С. д.ф-м.н., с.н.с., зав. лабораторію в ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України
Любінець Я.В. к.ф.-м.н., голова ради директорів компанії СофтСерв
Савула Я.Г. д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри прикладної математики Львівського національного університету ім. І. Франка
Симець І. І. аспірант 3 року навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Цимбалюк Т.М. аспірант 1 року навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»


Метою ОНП «ІПЗ» є здобуття глибинних теоретичних знань та набуття практичних умінь і навичок у ІТ-галузі за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму, розвиток філософських та мовних компетентностей, формування універсальних навичок дослідника, достатніх для ефективного проведення подальшої професійної, дослідницько-інноваційної та наукової діяльності.

ОНП «ІПЗ» розміщена на сайті університету (https://lpnu.ua/education/majors

Навчальний план аспірантів ОНП «ІПЗ» доступний за посиланням

Програмні результати навчання відображені у силабусах (робочих навчальних програмах дисциплін), які розміщені у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки (ВНС ЛП) (http://vns.lpnu.ua), а також на сторінці і доступні здобувачам вищої освіти.Поточні міжнародні ІТ-проекти кафедри:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
ІТ-партнери кафедри програмного забезпечення:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale